Her Öğretmenin Öğrenme Hakkında Bilmesi Gerekenler

Bir öğretmeni başarılı kılan nedir?

Okuma, yazma, matematik ya da fen bir uzmanlığa sahip olmayı gerektirir, ama başka bir kişiye bilgiyi aktarma yeteneği mükemmel bir eğitmeni öne plana çıkarılır. Bir öğretmen tüm gerçekleri biliyorsa, bu iyi midir? Ama diğerleri kavrayabileceği bir şekilde onlarla iletişim kuramıyor.

Müfredat içeriğini kavramanın yanında, öğretmenler insanlara bilgi nasıl kazanılacağı ve öğrenileceğiyle ilgili temel bir anlayışa sahip olmalıdır. Aşağıdaki liste, her öğretmenin bilmesi gereken 20 öğrenme ilkesini vurgulamaktadır.

1. Öğrenciler Farklı Şekillerde Öğrenir

Bu, mide bulandırıcı derecede apaçık ortadadır, ama şu anda kaç derslik bir tarzı öğrenme ile tasarlanmıştır?

Çalışma sayfaları ve kartları, görsel bilgiyle öğrenen öğrenciler için iyi çalışır ama kavramak için duymaya ihtiyacı olan bir çocuk için, geleneksel yöntemlerle öğretim, iyi gelişmemiş bir fiziksel anlamı kullanmaya zorlamıştır.

Görsel bir öğrenci kendini diğer duyuları esnetmek için aynı fırsata sahip değildir. Bir öğretmen, öğrencilerin farklı öğrendiği temel bilgisiyle sınıf gelirse, her anlamda aktif olduğu şekilde ders düzenlemek için daha iyi donatılmış olacak.

2. Kullan veya Kaybet

Bilgileri kullanarak bu bilme nasıl olur.

Bir ömür boyunca bilgiyi gözden geçirmesiyle bu bilgelik nasıl olur.

Öğrenmenin kapsama alanı olmaz ve "ayarla ve unut" değildir.

3. Kinestetik Öğrenmeyi Göz Önünde Bulundurun

Farklı öğrenme stilleri, kinestetik öğrenme geleneksel bir ortamda öğretmek için en zor yoldur. Bu öğrenme, çoğu geleneksel sınıfta fırsatlara izin vermeyen ve yer gerektiren hareket-dokunmalı, duygusal ve bilgi ile ilgilidir. Kinestetik öğrenme bir şeyleri deneyen, onun başarısızlığını izleyen ve o bilgiyi ileriye alan öğrencilerden faydalanır. Bu büyük bir sınıf ile lojistik olarak güç olsa da, uygulanması kinestetik stratejileri sadece, birkaç çocuğa yardımcı olmaz ama kendi yaklaşımınız öğrencilerin nasıl öğrenmesidir.

4. Yedi adet Öğrenme Stili Vardır.

Tam olarak nasıl "öğrenme stilleri" kullanılması sizin konuştuğunuz kişiye bağlıdır. Bu öğrenme stillerinin çağdaş eğitimin en yanlış anlaşılan yönü arasında olduğu doğrudur. "Kinestetik öğrenciler" olduğu doğru değildir ama "kinestetik öğrenme" var olduğu doğrudur. Önemli fark.

Çevrimiçi Öğrenme Stilleri alınmıştır.

Görsel: görme kullanarak

İşitsel: şarkı veya ritim kullanarak

Sözel: konuşarak dışarı yüksek sesle bilgi vermek

Kinestetik: bilgiyi keşfetmek için dokunmak ve tat kullanmak

Mantıksal: kavramlar için daha matematiksel bir yaklaşım kullanmak

Kişilerarası: gruplar halinde öğrenmek

İçsel: Tek başına öğrenmek

 5. Onu İlgili Kılın

Yalnızca günlük yaşam ile ilgili olduğu zaman, bilgi kalıcı olarak saklanır. Örneğin, matematik kavramları gerçek hayat örnekleriyle takviye edilmelidir, bu öğrencilerin bilgileri sınav ötesinde tamamıyla almalarına için bir neden olacaktır. Tarih günümüze getirmek için zor konulardan biridir, çünkü esas olarak geçmiş olaylar, tarihler ve insanlar ile ilgilidir. Hayata getirmek için stratejiler bulma öğrenmeye yardımcı olacaktır.

Mümkün olduğu kadar, tarih ilk elden, müzeler, geziler ve diğer zenginleştirme faaliyetleri yoluyla deneyim kazandırılmalıdır.

6. Başarısızlık Bir Muhteşem Öğretmendir

İnsanlar hatalarından öğrenirler. Aslında, herhangi bir büyük başarılı kişiye ona yardım edenin ne olduğunu sorun ve genellikle büyük bir "karmaşa" duyacağınız bir hikâye içerecektir. Başarısızlık mükemmel bir puan alınan sınavdan daha iyi öğretir.

Notlar şişirilmiş ve korkulan hale geldikçe ve kimin neyi öğrendiğiyle ilgili yargıç ve jüri olarak kullanıldıkça klasik derecelendirme sistemi bu teoriye yardımcı olmaz. Sanılanın aksine, hatasından öğrenme bir şeydir ama kolaydır. Bu ne yaptığının üzerine "yansıtıcıdan” ibaret değildir.

Eğer başarısızlık ve öğrenme hakkında okumak isterseniz, Harvard İşletme Gözden Geçirme makalesinden kontrol edin - Makale ağırlıklı olarak kuruluşlarla ilgilidir ama dersi dersler için de geçerlidir.

7.Müfredatı bütünleştirin

Her konuyu farklı tutmaktansa, tematik üniteleri kullanan müfredatlar yararlı ve unutulmaz bir şekilde bilgileri bir araya getirerek iyi çalışır.

Örneğin, Mısır tarihi ile ilgili bir ünite tarih dersinin bünyesinde toplanabilir, dilbilim ve dil üzerine bir ünite (hiyeroglif ile), bir fen ünitesi (fizik ve piramitlerin inşası), bir yazı ünitesi (bir çocuğun en sevdiği Mısır anıtı hakkında bir rapor), ve eski kültürü hakkında bir kitap okuma gibi.

8. “Öğrenmeyi” Tanımlayın

“Öğrenme” kelimesinin farklı tanımlamaları vardır. Sınıfta, bir testteki gerçekleri ve bilgileri geri hatırlama yeteneği olabilir. Bu öğrenmenin bir biçimiyken, diğerleri kadar önemli öğrenmenin başka biçimleri vardır. Rota Çıkıntı Eğitiminden Alınmıştır:

Ezberleme

Gerçekleri veya prosedürleri kazanma

Gerçekliği anlama

Dünyayı anlamlandırma

9. İçine Kapanık Olanlar İçin Bakım

Susan Cain kitabında yayımladığı zaman, Sessizlik: Dünya’daki İçine Kapanık olanların Gücü konuşmayı durduramaz, bu yılın başlarında, önemli bir konu üzerine büyük bir ilgi çekti: içe dönüklük, dışadönüklüğe karşı. Tartışma, tabii ki, bir Edweek makalesine göre sınıfa ulaştı, öğretmenler içe dönük öğrencilere karşı olabilir.

Siz de mi?

"Grup çalışmasının" her zaman en iyi yaklaşım olduğunu varsaymak kolaydır. Ellerini kaldıran öğrenciler ilgili ve dikkatlidir. Ve tek başına çalışmayı tercih eden yalnız öğrenciler vardır. Bütün bunlar her zaman doğru değildir.

10. Alan oluşturma

Bu bir psikolojik ve lojistik öneridir. Yaratıcılık gerçek öğrenme doğum yeridir orada bir öğrenci düşünce, fikir, problemleri başlatabilir ve kavramlar arasındaki bağlantıları yapabilir.

Yaratıcılık beynin sağ tarafında hareketlilik gerektirir. Alan yaratıcılık için fırsat yaratmaya izin verir. Lojistik olarak, öğrencilere dışarıya çıkmak için bir yer verin, bir masadan uzaklaştırın veya gökyüzüne baktırın. Bir ders bağlamında, beyin fırtınası oturumları için izin verir. Boşluklar bırakın böylece öğrenciler derste gerçekler ve teoriler kullanarak kendi projelerini oluşturabilirler.

Her hareket ya da adımda diktatör olmak yerine kenarda sakin bir akıl hocası olduğunda, öğretmen öğrencinin öğrenmesini sağlar.

11. Kısa ve Organize "Alıntılar"

İnsanlar, bir telefon numarasını ezberlemek istediklerinde, bunlar şablonları kolay hatırlamak için basamaklara böler.

Bunu sebebi beynin numaraları uzun bir listede tutmak için mücadelede olmasıdır, ancak bu anlamlı organizeyi yaptığı zaman bunu başarabilir. Aynı prensip dersler için de geçerlidir. Kategoriler ile yapılandırılmamış ya da kolay hatırlama madde işaretleri halinde düzenlenmemiş olan 30 dakikalık bir ders de o kadar etkili olmayacaktır.

Başka bir örnek kullanırsak, medya haberleri ses baytıyla üretir çünkü onlar sadece insanların dikkatini çekmenin bir pencerede var olduğunu biliyorlar; öğretmenlerin tutulabilen bilgileri bir araya getirebilmek için medya pazarlama tekniklerini incelemeleri onların yararına olur.

12. Birkaç Farklı Açı Kullanın

Örneğin, bir fen bilgisi öğretmeni fotosentez üzerine ders anlatırsa, öğrenciler farklı açılardan aynı kavrama ulaşarak yararlanabilir.

İlk olarak, öğretmen kapsayıcı kavramını açıklar. Bu çerçeveyi ve kapsamı sağlar. İkinci olarak, sürecinin her parçası daha ayrıntılı araştırır. Üçüncü olarak, yine tüm süreci açıklar, bu kez öğrencileri soru sormak için teşvik eder. Dördüncü, öğrencilerden konuyu kendine geri açıklamalarını ister.

Son olarak, o süreci ele alır ve öğrencilerin bilgileri gerçek hayatta uygulayabilecekleri bir örnekle ilgili bir günlük olayına bağlar. O farklı açılardan kavramı pekiştirirken, beyin bilgileri daha iyi organize edebilir. Tüm noktaları bir açıklamayla anlatmaya çalışmak çoğu öğrenciyi şaşkına çevirecektir.

13. Materyal için Doğru Metot

"Derin" öğrenme arayışında, bazı profesörler yüzeysel öğrenme kavramı göz ardı edebilirler; teoriler, gerçekler ve kuralların basit hatırlaması. Ancak alışılmış ezberlerin ve bilgiye bağlı olarak kurallar ve gerçekleri geri çıkarma yeteneğinin bazen geçerliliği vardır.

Örneğin, 0’dan 12’ye kadar çarpım tablosunu öğrenmek için, yüzeysel öğrenme yararlıdır (flaş kartlar, zamanlı sınavlar vb.) Bununla birlikte, bir tarih dersi için bu tekniği uygulamak o konuya hizmet etmez.

Bir öğrenci dünya savaşlarının önemli tarihlerini bilebilir ama ancak bu vahşetten öğrenilen sosyal temalar ve dersleri anlamadan, tarih çalışmanın önemini gerçekten kavrayabilir mi?

14. Teknoloji Kullanımı

İnsanlık tarihinde daha önce hiç bu kadar bilgiye ve teknolojiye ulaşım benzersiz olmamıştı. Bir tablet ya da akıllı telefona dokunma ile bir öğrenci kütüphanenin tozlu ansiklopedi bölümüne bir gezi düzenleyerek sorulara anında cevap alabilir.

Bu ezberlemenin 100 yıl önce olduğu kadar gerekli olmadığı anlamına gelir. Sözlü gelenek ve bilgilerin sözlü olarak aktarılması neredeyse tükenmiş bulunmakta. Teknolojik gelişmelere karşı koymaktansa, öğretmenler öğrenciyle birlikte daha da derine fırsatını değerlendirmelidir çünkü bilgiler parmaklarının ucundayken onları uzaklarda aramayla vakit kaybetmemeliler.

Bilakis, temaları keşfedin, sosyolojik konuları derinlemesine çalışın, keşfetme ve yaratıcılık sanatını öğretin, eleştirel düşünme felsefesini keşfedin ve yeniliği teşvik edin.

15. Onlara Öğretmeye İzin Verin

Sürükleyici bilgi için en etkili yöntemlerden biri başka bilgi öğretmektir. Öğrencilere dersler, sunumlar vermeleri ve kendi ders planları geliştirmek için yeterli fırsat sağlayın.

Kavram zor olsa da öğretmenler, çok küçük çocuklara bir ders planı oluşturmak için öğrencilere talimat verebilirler. Bu öğrencileri, teoriyi basitleştirmeye, ilişkilendirilebilir hikâyeler bulmaya ve gerçek örnek bulmaya ve kavramları küçük parçacıkları yapısızlaştırmaya zorlar.

16. Açlık ve Merak Oluşturma         

Öğrenciler bir konuyla ilgili olduğunda, öğrenmeye olan becerileri çok artar. Onlar konuya daha fazla odaklanır, azimli, girişimken, katılımlı olurlar. Monotonluktan sıkılmış veya motivasyon eksikliği olan sınıflarda, öğretmenler öğrencilere kendi konularını seçme özgürlüğü vermelidir.

Bilgi için bir öğrencinin iştahını nasıl uyandıracağını öğrenme açlık duygusu ile cevap peşinde olanları ayarlar.

17. Beyin Fırtınası Her Zaman Etkili Olmaz

Bir atasözü “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” der, ne kadar doğrudur. Beyin fırtınasının derin fikirlerin doğum yeri olduğu düşünülmektedir.

Ama yeni araştırmalar bunun doğru olmadığını söyler. Beyin fırtınası grupla birlikte düşünme gerektirir - grubun kendi inançları doğrultusunda oluşturduğu psikolojik bir fenomen- ve o işlemediğinde en karizmatik birey ele geçirmek eğilimindedir.

Aslında, Psyblog Jeremy Dean konuyla ilgili şunları yazmış:

“ … Madem daha etkiliyse, fikirler üretmek için insanlar niye bireysel olarak ayrılmıyor ki? Bu sorunun cevabı katılımcılara süreç esnasında katılım hissi vererek uzlaşma sağlama yeteneğidir. Yaratıcı aşamada yer alan insanlar grubun kararını gerçekleştirmek için daha motive olmuş gibidirler.

Başka bir deyişle, gruplar fikirlerin doğduğu yerler değildir. Gruplar fikirlerin değerlendirildiği yerdir.

18. Alışkanlıklar Oluşturma

Psikologlar yeni bir alışkanlık oluşturmanın yaklaşık 30 gün sürdüğü konusunda fikir birliğine varmışlardır. Çocuklarına yeni bir alışkanlık (kendi dişlerini fırçalamak gibi) öğretmeye çalışan ebeveynler beyin “otomatik pilota” bağlamadan önce en az 30 ardışık gün çocuklarına yardımcı olmalıdır.

Bu düzenli bir alışkanlık haline getirme noktasıdır.

Öğrenmede, aynı kavrama başvurulabilir. Öğretmenler öğrencilere bir geceden önce günlük çalışmanın önemi yerine bilgi açıklayabilir. Küçük, artan ve günlük bilgi provalar kalıcı olarak beyinde kalan bir yol açar.

Beyin bu yeni normu yakalar ise, çalışma alışkanlıkları devam etmeye teşvikiyle düzenli olabilir.

19. Öğrenme Geri Bildirim Konuları

Aynı şekilde bu başarısızlık bir kişiye uzanır, geribildirim öğrenme öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamak için çok önemlidir. Onlar güçlü ve zayıf taraflarını öğrendiklerinde, yapıcı eleştiri kabul ederler ve alırlar ve yardıma ihtiyacı olan alanlara yönlendirilirler, öğrenme genel süreci geliştirilmiştir.

Büyük olasılıkla, bunları zaten biliyorsunuz.

Ama araştırmalar gösteriyor ki, sizin verebildiğiniz kadar geribildirimi, geribildirim konusu verirsiniz. Şu an bir ilaç aldığınızı düşünün, etkisini görebilmek için 5 yılla 24 saati karşılaştırın.

20. Nasıl Öğrenileceğini Öğretme

"Öğrenme" birçoğuna göre soyut bir kavramdır. Öğrencilerin öğrenme sanatını ve öğrenme tekniklerini ve de farklı öğrenme stillerini anlamalarına yardımcı olarak, bu süreç ile güçlenmiş olacaklar. Yeni bir konu veya teori kaçamak ya da zor olduğunda cesaret kırıcı olabilir.

Nasıl yapılacağını öğrenen öğrenciler kendilerine ve yeni materyaller tutan diğerlerine karşı daha sabırlı olacaklar.  FACEBOOK YORUMLARI