Üstün Zekalılar Literatür Güncel Terimler

Üstün Zekâlı: Zekâ testlerinde ortalamadan en az 2 standart sapmanın üstünde zekâ düzeyine sahip olan bireyler için kullanılmaktadır.

Üstün ve Yetenekli Çocuklar  (Gifted and Talented): Üstün ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi (World Council for Gifted and Talented Children) tarafından zekâ ve/veya diğer yetenek alanlarında üstünlük gösteren  bireyler için kullanılan terimdir.

Üstün Yetenekli :   I. Türkiye Üstün Yetenekli  Çocuklar Kongresinde zekâ ve/veya diğer yetenek alanlarında üstünlük gösteren  bireyler için kullanılan terimdir.

Hızlandırma (Acceleration :     Çabuk öğrenen öğrencilerin öğrenim hızlarına göre öğretim akışının ayarlanmasıdır.

Zenginleştirme  (Enrichment):    Öğrencilerin zihinsel, sosyal, artistik vb. alanlardaki güçlü olan yönlerini besleyecek şekilde içeriğin türünün, düzeyinin ve öğrenciye sunuluş yönteminin çeşitlendirilmesidir.     

Yetenek Gruplaması  (Ability Grouping):   Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin normal yaşıtlarından ayrılarak, benzer özellikler gösteren yaşıtlarıyla çeşitli şekilde işlerlik gösteren gruplar oluşturmalarıdır.

Sınıf-Dışı Programları (Pullout Programs):     üstün yetenekli öğrencilerin genelde haftada bir öğleden sonra iki üç saatliğine normal sınıflarından alınarak, üstünlerin eğitimi konusunda uzman bir öğretmenin veya bölge koordinatörü bir eğitimcinin denetiminde  zenginleştirme etkinliklerine tâbi tutulmalarıdır

Farklılaştırma (Differentiation): Öğrenci gereksinimlerine öğretimin cevap vermesidir.

Öğretim Programını Daraltıp Yoğunlaştırma (Curriculum Compacting):  Öğrenci tarafından programdaki daha önce başarılmış çalışmaları elemine ederek veya öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlayarak, kazanılan zamanın uygun zenginleştirme ve/veya hızlandırma etkinlikleri için kullanılmasının sağlanmasıdır.

Öğrenme Kontratları (Learning Contracts):  Öğretmenin, bir görevi nasıl tamamlayacağı konusunda öğrenciye bazı özgürlükler ve seçim hakkı tanıması ve  öğrencinin de çalışmayı tasarlayıp tamamlarken önceden belirlenen koşullara uygun olarak özgürlüğünü kullanacağı konusunda öğretmeni ile kendisi arasındaki anlaşmadır.

Yaratıcılık:  "Sorunlara, yetersizliklere, bilgideki boşluklara, eksik elemanlara, uyumsuzluklara, düzensizliklere v.b.lerine duyarlı olma; güçlükleri belirleme, çözümler arama, yetersizliklere ilişkin tahminlerde bulunma veya hipotezler oluşturma: bu hipotezleri sınama, yeniden sınama, revizyondan geçirerek yeniden sınama, ve en sonunda sonuçları iletme süreci"dir.  FACEBOOK YORUMLARI