Hızlı ve Derin Öğrenenler

Genellikle tüm üstün yetenekli/zekâlı çocuklar temel becerileri yaşıtlarından daha hızlı ve daha iyi öğrenebilirler. Öğrenilen yeni bilgiler için daha az tekrara ve alıştırma yapmaya ihtiyaç duyarlar, ilgilendikleri bir etkinliğin tekrar tekrar üs­tünden gitmek onlar için oldukça sıkıcı olabilir ve kolaylıkla güdülenmelerini kay­bederler. Bunun sonucunda dikkatsizlik nedeniyle hatalar yapılabilir, özenilmemiş defterler yada bitirilmemiş ödevlerle karşı karşıya kalınabilir. Bazı öğretmenler bu durumu motivasyon eksikliğine bağlayıp bunu çocuğa karşı kullanırlar. Örneğin "Senin hiç üstün yetenekli olduğunu düşünmüyorum, sen normal bir sınıf öde­vini dahi yapamaz durumdasın." gibi.

 

Üstün yetenekli/zekâlı çocukların pek çok farkı alana karşı ilgisi vardır. Belli bir zaman diliminde belirgin bir konu üzerinde yoğunlaşırlar. Çok erken yaşlarda ilgilendikleri konu üzerinde özelleşebilirler.

 

Çocuklar önemle üstünde durdukları konudan başka birine atlayabilir yada ilgilendikleri konuda bir adım daha ileri gitmek isteyebilirler. Bu durum gün geç­tikçe daha da zor bir hal alabilir. Örneğin yetişkinler dinazorların sevimsiz oldu­ğunu düşünürken çocuk bir sonraki gün eve bir kertenkele ile gelebilir. Bir aile son çare olarak duruma el koymak için kesin kural koymayı planlamıştır. Kural şöyledir: "Anne ve babanın izni olmadan eve kesinlikle bir canlı yada bir zaman­lar yaşamış bir canlı getirilmez". Bu çocuk resimlerle yada filmlerde gördüğü can­lılarla yetinmemekte ve gerçek canlılarla beraber olmak istemektedir. Bu kural konmadan önce trafik kazasında araba çarpması sonucu ölen hayvan leşlerini de iç organları üzerinde incelemeler yapmak amacıyla eve getirmektedir.

 

Pek çok zeki öğrenci proje başlatmaktan hoşlanır. Hobi ve koleksiyona düş­kündürler. Bir takım bilgilere kendi başlarına ulaşmayı ve kendi başlarına öğren­meyi severler. Zaman zaman üstesinden gelemeyecek kadar yüklü programlar­da çalışmak isteyebilirler. Bir orta okul öğrencisi insanların tarihi hakkında proje yapmak istemiş ve zaman dilimini ilk canlının ortaya çıkışı ile günümüz arasında almıştır. Bu çok geniş bir başlık olduğundan, yapılması gereken sadece özel bir zaman dilimi içindeki insan gelişimini incelemektir. Böylelikle öğrenci tüm etkin­likler içinde yok olmadan özel bir konu ile ilgili araştırmasını rahatlıkla sürdüre­bilir. içerik olarak geniş bir yelpazeye dağılmış konuların araştırılmasında öğren­ciler çok güçlük çekerler. Öğrenciler, konu başlığını basamaklara bölmede güç­lük yaşarlar. Bir alandaki çalışma yada araştırma bittikten sonra diğerine atlan­ması gerektiği konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu noktada öğret­menlerin öğrencilere yardımcı olması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencinin, proje alırken yada seçerken mantıklı bir çerçeveye oturmasına dikkat edilmelidir. Projenin bir kısmını alan öğrenci işini başarı ile tamamladığında pek çok şey öğ­renmiş olacaktır. Unutulmaması gereken husus bir projenin en zevkli tarafı onun araştırma ile ilgili olan kısmıdır. Proje belirlenirken çocukların özellikle ilgilendik­leri konular göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süreci öğretmenler tarafından dikkatle sorgulanmalıdır.

 

Konu seçiminde olduğu gibi projenin bitirilme tarihi noktasında da çocuğa yardımcı olunmalıdır. Yapılacak çalışmalar hiçbir zaman son ana bırakılmamalıdır. Konu olarak özel bir noktadan giriş yapan öğrenci konuyu bölümlere ayırarak her bir basamağı ne zaman yapacağı konusunda kendine bir zaman tablosu çıkar­malıdır. Bu zaman tablosunun tüm çalışmalar esnasında oluşturulmasına, kulla­nılmasına ve buna sadık kalınmasına hem öğretmen hem de anneler tarafından dikkat edilmelidir.  FACEBOOK YORUMLARI