Yaratıcı Önder Kişilik Mustafa Kemal Atatürk

Yaratıcı-önder kişiliğin bilim ve felsefe tarafından ikibinbeşyüz yıllık bir perspektifte şaşılacak bir tutarlılıkla belirlendiği gözlenmektedir. Bununla birlikte Platon'un idealize ettiği filozof-kıral'ın tarihte çok gözlenen bir olgu olduğu söylenemez. İnsanlarda akıl gücü ile irade gücü, Platon'un düşündüğü gibi eğitimle bir araya gelmemekte, gelmesi de gerekmemektedir. Akıl, sevgi ve irade güçlerinin bir tarihi önderde bileşimi, tarihin bazı olağanüstü dönemlerinde, düşük bir olasılıkla gerçekleşmektedir.

 

Yaratıcı-önder kişilerin risk alma eğilimleri, kendilerine güvenleri, insanlara karşı şefkatleri, haksızlıklara karşı direnmeleri, kendilerini aşan güçlere karşı başkaldırmalarına yol açmakta ve bu süreç genellikle yaratıcı-önder kişilerin başarıya ulaşamadan elimine edilmesine yol açmaktadır. Osmanlı generali Mustafa Kemal'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ATATÜRK oluncaya kadar kaç savaşta ve ne şekilde savaştığı ve Türk Devrimi sürecinde Kimleri ne şekilde karşısına aldığı göz önünde bulundurulursa, ATATÜRK fenomeninin ne tür bir tarih mucizesi ve insanlığa yapılan bir armağan olduğu görülür.

 

Diğer taraftan ATATÜRK'ün belirgin özelliklerinden olan matematik konusundaki yeteneği (bir geometri kitabı yazmış olup, bir çok matematik deyimi kendisi Öz Türkçeleştirmiştir.) ve müziğe karşı ilgisi ve çok sesli müzik desteği kendisinin tipik bir Filozof-Kral oluşunun göstergesidir.

Benzer Makaleler

Yaratıcılık nedir?

Yaratıcılık Tanımları

Yaratıcılık Yasası

Yaratıcılığın Düşmanları

Yaratıcılıkla İlgili Bazı Genel Bilgiler

Yaratıcılık Teknikleri

Yaratıcı Liderlerin Temel Karakteristiği

Yaratıcılığı Çocuklarda Geliştirmek

Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Teknikler  FACEBOOK YORUMLARI