Yaratıcılıkla İlgili Bazı Genel Bilgiler

Yaratıcılığın gelişimi konusunda kesin bir bilgi verilemez, ancak bazı araştırma sonuçları 3 ile 4.5 yaşları arasında bir artışın olduğu, sonra küçük bir düşüşün meydana geldiği, Dördüncü sınıf civarında meydana gelen bir düşüşe kadar yine artışın sürdüğü,Yedinci sınıf civarında hafif bir düşüşün dışında lise yıllarında artmaya devam ettiğini göstermektedir.

  • Önemli bir nokta yaratıcılığın eğitimle geliştirilebilir olmasıdır.
  • Yaratıcılıkla ilgili cinsiyet farkının olup olmadığı konusunda kesin bir açıklama yapmak mümkün değildir.

Bazı araştırmalar, farklı kültürlerde cinsiyetlere atfedilen rollere bağlı olarak yaratıcılık açısından cinsiyetler arası farklılaşmanın söz konusu olabildiğini göstermiştir. Örneğin Hindistan'da erkeklerin lehine bir sonuç alınmıştır. Cinsiyet rolleri beklentisine dayalı olarak Hint toplumu kızları gruba bağımlı, itaatkâr başkalarının fikrine karşı gelmekten kaçınan bireyler olarak algılar. Hindistan'da kızların yaratıcılığının engellenmesine bu tutumun yol açtığı düşünülebilir.

Türkiye'de büyük şehirlerde yapılan araştırmalarda genelde cinsiyet açısından farka rastlanmamıştır. Dünya literatürü incelendiğinde ise, genelde sözel ölçümlerde kızların yaratıcılık açısından daha başarılı oldukları görülmüştür.

Zekâ   ve  yaratıcılık arasındaki ilişki konusunda   da    çelişkili   araştırma sonuçlan vardır.   Eşik kuramına göre, zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki 120 Z.B.'e kadar sürer.   Bu düzeyin üstünde bu ilişki kaybolur, ancak literatürde daha üst sınırlarda da bu ilişkiye rastlandığına ilişkin bazı araştırma sonuçları mevcuttur. Bu konuda değişmez bir gerçek olarak ileri süreceğimiz şey ise,

  •  Bireyin bir problemin var olduğunu fark etmesi,•   bilgiyi seçmesi ve
  • Özgün bir çözüm üretebilmesi için en az orta düzeyde bir zekâ düzeyine sahip olması gerektiğidir.

GOWAN   üstünlük  ile    yaratıcılık     arasındaki ilişkiyi ilk önce    kişisel ve kültürel yaratıcılık arasında ayırım yaparak tartışmıştır. Ona göre,

  • Herkese   kişisel yaratıcılık öğretilebilir, ancak
  • Başlıca keşifler ve yeni düşünceler üreten ve sonuçta insanoğlunun geleceğini kaçınılmaz şekilde değiştiren   kültürel   yaratıcılık için  üstünlük gereklidir.Üstünlüğü yaratıcılık için bir potansiyel olarak görmüştür.

CLARK'a göre yaratıcılık, zekâyı kullanmasına karşın, üstünlüğün ötesinde bir şeydir.

Üstünlük ve yaratıcılık arasındaki ilişki konusunda da üstünlerin yaratıcı olma olasılıklarının fazla olduğunu, ancak her üstün kişinin de muhakkak yaratıcı olmayabileceğini söyleyebiliriz.  FACEBOOK YORUMLARI