Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu

Beyazıt Fort Otosan Üstün Zekalılar İlköğretim Okulu Türkye'nin ilk üstün zekalılar devlet okullarından biri olma özelliği taşımaktadır. Okuldaki eğitim programları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Ana Bilim Dalı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, okula kayıt işlemleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan seçme ve tanılama süreçleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

2002-2003 öğretim yılında üstün yetenekli öğrencilerin zihinsel, duyusal ve sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere sözü edilen okulda başlatılan farklılaştırılmış program uygulaması, üstün zekâlı öğrencileri normal gelişim gösteren yaşıtlarından ayırmadan gerçekleştirilmektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin sosyal uyumlarının ve benlik saygılarının gelişimini desteklemek amacıyla okulda kısmi karma eğitim uygulanmakta, yaşıtlarından tamamen soyutlanmaları engellenmektedir.

Yapılan görüşmelerde veliler;

Çocukların gruplanarak etiketlenmesinin olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurulmadığını,

Okulda ders veren öğretmenlerin herhangi bir kritere göre seçilmediklerini, üstün yeteneklilikle ilgili eğitim almayan öğretmenlerin eğitim sürecinde sorun yaşadıklarını,

Okula idealist öğretmenlerin alınması gerektiğini, Öğretmen sayısının özel eğitim için yetersiz olduğunu,

Okulda proje uygulanmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığının projenin gereklerine uymadığını; bu nedenle projenin tam anlamıyla uygulanamadığını,

Projenin mevzuat altyapısı sağlanamadığı takdirde sonlandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Okulla ilgili öğretmenler;

Okulun proje başlangıcındaki hedefler ile gelinen noktanın uyuşmadığını,

Okulda hem öğretmenler hem de veliler açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşandığını,

Nihai hedefin bilinmediğini,

Veli beklentileri ile öğretmen beklentilerinin ortak bir noktada buluşmadığını,

Veli beklentilerinin çok yüksek olduğunu,

Okulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu,

Personel seçimlerinde üstün yeteneklilik eğitimiyle ilgili kriterler bulunmadığını,

Eksiklikler giderilmez ise projenin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Projenin yürütücüsü olan İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, süreç içinde MEB ile aralarında oluşan iletişim problemlerinden dolayı projeyi hayata geçirmekte zorluk yaşandığını belirtmişlerdir.

Tespit:

İlgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda uygulanan projeden hiçbir tarafın memnun olmadığı, tanılama da dâhil eğitim sürecine güvenin kalmadığı gözlemlenmiştir.

 

OKUL 2014 YILINDA KAPATILMIŞTIR MAALESEF

   FACEBOOK YORUMLARI