Beyin Öğrenmede Neden Yansımadan Yararlanır?

Yürütme işlevi uyarımı, ödevlerde ve testlerde matematik iletişimini gerektirir. Problemi çözmek için kullanılan adımların gösterilmesine ek olarak öğrencilerden kendi düşüncelerini ve prosedürü neden seçtiklerini ya da benzer hangi matematikle problemi çözebileceklerini açıklamaları istenir böylece daha çok yürütme işlevi kullanırlar.

Bu süreç üst biliş de beyni çalıştırır, bilginin, tümden gelimin ve tüme varımın birleşmesini sağlar.

 Yürütme işlevine ulaştıran faaliyetler

  1. Web sayfası ya da sunum tasarlamak
  2. Masa oyunu tasarlamak
  3. Daha genç öğrenciler için kitap yazmak
  4. Belirli bir ürün ya da hizmet hakkında broşür tasarlamak ya da materyallerin reklamını yapmak
  5. Bir fikir ya da bilgi üzerine varsayımlarda bulunmak
  6. Başka bir büyük fikirle ya da konuyla bağlantı kurmak
  7. Görünürde birbiriyle alakasız bilgileri kullanarak anlamlı bir problemi çözmeye çalışmak
  8. Kendine yer edinen ve yayımlanan bir gazete ya da blog yaratmak

Beynin Çalışması ve Yürütme İşlevi

Süreç zamanı, yansıma ve üst biliş öğrenme doğasının olmazsa olmazlarıdır.

Bu nedenle öğrenmede ve öğretmede harcanan çabalar yersizdir; çünkü öğrenciler tecrübelerini yeterli seviyede sürece yansıtamazlar. ABD’de 8. Sınıf matematik öğretmenlerinin videoya alınmış derslerin analizi ile Üçüncü Ulusal Matematik ve Bilim Çalışmasındaki en yüksek puanlar yapan ülkeler karşılaştırıldı. Bu ülkeler “öğrencilerini sadece matematik problemlerinde sorumlu tutmuyorlar aynı zamanda öğrencilerin problemleri çözerken matematik kavramı arasındaki bağlantıyı görmelerine ve anlamalarına yardımcı olabilecek soru-cevap çalışmaları ve diyalogları kullanıyorlar.” ABD öğretmenlerinin videoları ise prosedürleri ve formülleri öğretme üzerine odaklanarak öğrencilere sayıları ne zaman devreye sokmaları gerektiğini söylüyor.

Bir konuyu anlamak, gerçeklerin ve metotların hatırlanması ve tekrar oluşturulmasını sağlar. Bu tanıma göre anlama aynı zamanda kavramsal bilgi olarak da bilinir; açıklamalar öğrencilerin eski bilgiler ve yeni bilgiler arasında bir bağ kurmasına yardımcı olan kavramsal bilgiyi oluşturur ve bu da yansıma ve iletişim için zaman yaratma anlamına gelir.

 Yansıma Güven İnşa Edebilir

Öğrenciler kavramsal olarak 2 kere 4 ile 4 kere iki arasındaki bağı kurduklarında iki sayının çarpımını anlarlar. Bu güzel başlangıçtan öğrenciler öğrenim süreçlerinde daha aktif katılımcı olabilirler. Güzel başlangıçlar amaç odaklı, öğrenme ile devam ederse öğrenciler kendilerindeki gelişimi fark eder.

Öğrenciler sonuna kadar azim ve çalışmayı birleştirdiklerinde amaçlarına ulaşır. Amaçlarına doğru yönlendirildikleri noktaya ulaşırlar ve herhangi bir konunun çalışılmasında öğrenme güç kazanır.

Öğrencilerin güveni, onlara başarıyı getirirken kullandıkları stratejilerin bilinmesiyle daha da artar. Okul tekrardan kreş gibi tutkunun ve iyimserliğin olduğu, öğrenmenin yeni ve eğlenceli bir macera olduğu büyülü bir yer halini alır (çoğu çocuk için).

Duyumsal veri yeni kortekse (beyinde işitme ve görmeye ait yer) geçtiği zaman yeni verinin hafıza yolunu oluşturur ve benzer bir şey gördüğünde onu anlar, sinyaller geri beslenir ve böylece ilk öğrenilenler ile farkındalığın benzerliklerini anlarız.

Bu ilişkisel hafıza ile depolanmış bilgilerimiz ve nöronal şekiller ve etrafındakileri baz alarak varsayımlar yaparız.

Stigler, J. & Hiebert, J. (2004)

 Beyin Odaklı Öğrenme Neden Her Zaman Eski Bilgi ile Yeni Bilgi Bağlantısı Demektir

Hafızanın oluşturulması ve alınması bilgi kodlanması, ilişkisel hafızaların depolanması ve bu nöronal yolların anıyı her gördüğünde açılması ve kullanılmasının yeniden uyarılması olarak aşamalarda gerçekleşir.

Benzerlik hatırlamayı artırır böylece hafıza odaklı öğrenimin zorluklarında öğrenciler dersten önce kitabın yeni bölümüne göz atarak bir sonraki dersi öngörebilirler. Bu şekilde yeni bir terim duyduklarında ona benzetebilecekleri en az bir terim daha vardır. Önceden gördükleri sayfalarda olan bir kelimenin anlamını ya da detaylarını hatırlamasalar bile görüldüğünün hatırlanması ile bir şekilde benzer terimin duyulması beyin korteksindeki aktivasyonu artıracaktır.

MR taramalarında beyin bir kelimeyi anlamını bilmeden tanıdığında bile önceki sol prefontal, sol yan ve sonraki singulat bölgeleriyle faaliyet içinde olduğunu gösterir. Bu öngörü ya da ön ısıtma beynin hafıza yollaya ya da kategorileriyle bağlantı kurar ve böylece ders öğrenildiğinde bilinmezlik yüzünden daha az stres oluşur.

Buna benzer olarak dersten önce o gün matematikte öğretilecek olan yeni terimler, önemli kavramlar ya da önemli temalar söyler ve yazarsanız öğrenciler ilişkisel hafıza ile yeni bilgiye bağlantı kurar ve yeni bilgi “sırada” olur böylece o gün derste karşılaşacakları yeni bilgi ile bütünleşme hipokampüsten alınmaya hazır olur.

Öğrencilerin ders boyunca tartışılan hüküm ve kavramları anlamalarına yardımcı olduğunuzda, onlar kendilerini düşünceleri işleme ve analiz etmeyi hatırlamaya çalışmaya, bağlantılar kurmaya ve etkin olarak yeni bilgiler işlemeye adarlar ve basitçe yeni terimleri çözümlemede daha az hatırlama çalışmasına ihtiyaç duyarlar.

Benzer şekilde, öğrenme yeni öğrenmelerle otantik olarak gözden geçirildiğinde, depolama devreleri yeniden aktive edilir. Örneğin, her zaman uzun bir bölme problemi doğru yapılırken çıkarma ve çarpma uygulaması vardır. Öğrenme, açık uçlu tartışmalar kullanarak dersleri takip ile incelendiğinde, öğrenciler problem çözme için birden fazla yaklaşım aramaya ve sözel olarak sınıf arkadaşları ile iletişim kurmaya teşvik edilir.

Bu, öğrenciler için daha fazla katılım fırsatı sunar. Problem çözme için sınıf arkadaşları yeni yaklaşımlar eklediğinde, diğer öğrenciler daha önceden kurulan, depolanan bellek modelleri ve kategorilerini yeni anlayışlarla kaynaştırır.

Karmaşık Problemleri Çözme

Beceri ve gerçekleri, karmaşık, ilginç, anlamlı sorunların çözümlerin bir parçası olarak uygulandığı ve öğretildiğinde, öğrenme daha zengin olur; güven ve ilişkisel anlayış anlam bağlamında gelişir. Öğrenciler, kişisel ilgileri ve prosedürlerin gerçek dünyada kullanımı ve ezberci belleğin gelecekteki öğrenmelerin temelini oluşturduğuyla özendirildiklerinde, onlar öğrenmenin yararlı ve çabaya değer olduğunu hissederler. Öğrenciler, öğrenmek istediklerin değerli olduklarını gördüklerinde, onlar kişisel olarak anlamlı hedeflere ulaşmak için gereken temellerinin atılması için motive olurlar.

Çarpım elemanlarının nasıl hatırlandığını bilirler böylece bunlar otomatikleşir bu da öğrencilerin motivasyonuna yardımcı olur çünkü konuya hakim olana kadar bu gerçekleri prova etmek için harcadıkları değere değecek olmasını anlarlar.

Öğrenciler otomatik düzeyde bilmesi gereken temel aritmetiği biliyorsa, sorgulama ve keşif yoluyla öğrenme daha motive edici ve başarılı ve daha az tehdit edicidir. Bu prosedürel öğrenme yöntemi ile birlikte araştırma ve soruşturmaya katıldıklarında, onlar bu araçların kolayca erişilebilen olduğunu, soruşturma ve problem çözmeyi daha keyifli ve daha az tehdit edici yaptığını fark ederler.

Onların duygusal filtreleri yaratıcı matematik zevklerini açacaktır. İlişkisel bellek oluşturan zihinsel manipülasyonda sınırlı deneyimi olan öğrenciler, yaratıcı problem çözme becerileri, konsept geliştirme ve iletişim, örüntü tanıma ve tahmini ve akla, mantığa ve hayatın günlük karmaşıklığı ya da geleceğin profesyonel işler için desen ve prosedürlerin uzatma kullanmaya gerek prefrontal lob yürütücü işlev biliş diğer formları oluşturamazlar.

Bu Nasıl Gözükebilir

Önümüzdeki ünite ile ilgili kışkırtıcı bir soru ve tartışma ile öğrenci ilgi çek. Bu ünitenin başlangıcında, kişisel gazetecilerdeki farklı, yaratıcı düzeyde cevap olabilecek tüm sınıfa tahmini bir soru sor. Tahminlerini yazdıktan sonra, öğrencilerin yazdıklarının doğru olup olmadığını görmek için konu hakkında daha fazla ilgileri olacak.

Tahmin yapma "risk alma davranışının" çok güvenli bir türüdür, dopamin- zevk tepkisine teşvik olabilir ve korkan ya da mükemmeliyetçi öğrencilerin yanlış olma endişesi (amigdala stres) olmadan deneme yapmalarına teşvik eder.

Tahminler doğru olmak zorunda olmadığını vurgulayın. Onların soru sorma ve sonucun ne olduğunu görmeleri için bir fırsattır. Beyinleri sizin için müteşekkir olacaktır.

Uygulama İçin Nörolojik Açıklama Mükemmel Yapar

“Cebir, denklemlerde bilinenler ve bilinmeyenlerin düzenlenmesini bir yoludur böylece bilinmeyen bilinen yapılır. İlgili üç temel öğe... anahtarlama, dağıtım, ve ilişkilendirme bulunmaktadır. Bir öğrenci bu üç temel ile somutlaşan fikri kavrar, sonra o çözülmesi gereken hiç de yeni olmayan 'yeni' denklemleri tanımak için bu konumdadır. Öğrencinin bu operasyonların formal isimleri bilmesi, onları mümkün olan için kullanmayı transferinden daha az önemlidir. "

Jerome Bruner, Eğitim Süreci, Harvard Üniversitesi Yayınevi.1977

 Yapı Ve Bakımı Uzun Süreli Bellek

Bir konunun yapısını kavramak ilgili bir bellek kategorisinde onu ve anlamak ve tutmaktır. Bu transfer için kullanılabilecek bir sinir ağı olur bu ağı özgün öğrenme durumu ötesinde uygulama için diğer ağlar ile bağlayabilirsiniz.

Sinir ağları oluşturma, ezberci hafıza tarafından elde edilmez, ama yeni giriş ve ön bilgilerin yer aldığı zihinsel manipülasyon tarafından anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Matematikteki kavram bilgisi uzun süreli belleği elde etmenin otantik yoludur ve nesnelerin nasıl ilişkilendirileceğini öğrenmeyi en iyi şekilde elde eder.

Belleğin muhafaza edilmesi ve hatta nöron bağlantıları yerinde kalması ve budanmaması için, bilgi tutan nöron devrelerin tekrarlayan uyarılması gereklidir. Özellikle prefrontal korteksinde yürütücü işlevler yoluyla öğrenilen bilgilerin aktif işlemesi ve zihinsel manipülasyon bellek devrelerini uyarır. Bu öncelikle yeni bilgilerin zihinsel manipülasyon sırasında etkinleştiren bu ağlardır, karşılaştırma/zıtlaşma (benzerlikler/farklılıklar), indirim (mevcut bilgilerden yeni bilgiler inşa), bellek depolama alanlarının uyarılması nöronlar arasındaki hızları iletim aksonların etrafında ek dendrit filizi, daha sinaps ve kalın miyelin ile sinir ağları gücünü artırır ve ortaya çıkarır.

Uygulama gerçekten kalıcı hale getiriyor- uygulama aktif zihinsel manipülasyon, yeni fikirlerin inşası içerdiği ve gerçekten özgün olduğu öğrenilen farklı şekillerdeki yeni bilgileri kullandığı sürece.

Açık olmak gerekirse, öğrenciler çalışma sayfasında pasif olarak prosedürleri tekrar tekrar yinelediğinde, zihinsel manipülasyon olmaz. Örneğin, öğrenciler iyi tasarlanmış kelime veya hikaye problemleri çözerek öğrenilen malzemeleri gözden geçirdiğinde, bir çözüme ulaşmak için gerekli olduğunu belirlemek için sağlanan verileri analiz ederek ve neyin yabancı olduğunu ve yararlı olabileceğini görmek için prosedürleri bildiğini dikkate alarak sorulan soru hakkında yargıda bulunurlar.

Bu yönetici işlevleri yürütmek için, yürütme fonksiyonu ağlardan probleme göre kategorilerde depolanan belleğe kadar bilgi alışverişi vardır.

Bu kayıtlı hafızayı beyin içine girişi yapılan farklı duyusal modalitelere bağlı olarak beynin çeşitli loblarında bulunur. Bilgi çoklu duyumsal öğrenme ve inceleme yoluyla elde edilmişse, sorunu göz önüne alındığında, görsel, dokunsal, işitsel, kinestetik giriş alıcı kortekslerde aktivasyon vardır.

Benzer şekilde, öğrenme yeni öğrenmelerle otantik olarak gözden geçirildiğinde, depolama devreleri yeniden aktive edilir. Örneğin, her zaman uzun bir bölme problemi doğru yapılırken çıkarma ve çarpma uygulaması vardır.

Beyin Alıştırma Yapmayı Sever

Öğrenme, açık uçlu tartışmalar kullanarak dersleri takip ile incelendiğinde, öğrenciler problem çözme için birden fazla yaklaşım aramaya ve sözel olarak sınıf arkadaşları ile iletişim kurmaya teşvik edilir.

Bu, öğrenciler için daha fazla katılım fırsatı sunar. Problem çözme için sınıf arkadaşları yeni yaklaşımlar eklediğinde, diğer öğrenciler daha önceden kurulan, depolanan bellek modelleri ve kategorilerini yeni anlayışlarla kaynaştırır.

Problem çözme esnasında sadece çok merkezli beyin korteks aktivasyonunun (metabolizma) bir sinir görüntüleme kanıtı değil, ayrıca problem çözme ile uyarılmış olabilen limbik sistemdeki duygusal ağlarının aktivasyonudur.

Bu alanlar bellek sağlamlaştırılmasında ve amigdala, hipokampus gibi geri almalarda önemlidir ve depolanan bilgiler olumlu duygusal deneyimler ile ilişkilendirildiğinde, temel sinir hücrelerindeki kütle "egzersiz" olabilir ve artan kan akımı ve sinir ağı takviyesini alabilir.

Bu faaliyetler öğretim veya gözden geçirmeyle birleştirildiği zaman hafızanın zevk ve keyif etkisi ile ilgili amigdala ve dopamin salınımını üzerinde olumlu etkisi olan daha önce açıklandığı etkinliklerdir.

Uygulama sayesinde, kişisel ilgi, ön bilgi, küresel gerçek dünya bağlantıları, şaşırtıcı uyumsuz deneyimler ve öğrencilerin önemli hissettikleri sorunlara ulaşmanın içsel ödülü oluşturabileceğiniz güçlü derslerdir.  FACEBOOK YORUMLARI