Çocuğun Doğal Dehası Nasıl Korunur?

İlerici eğitmenler, öğrencilerin, okul sınırları dışında da faydalanabilecekleri beceriler kazanmalarını sağlayan eğitim yöntemleri ve okul müfredatı geliştirmek için uzun süredir çaba gösteriyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Obama gibi önemli isimler, yasa yapıcılar ve iş dünyasının liderleri, konu hakkında kafa karıştırıcı açıklamalar yapıyorlar. Onlara göre Amerikan eğitim sistemi, genç insanlara eleştirel düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi değil, geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulacak becerileri öğretiyor.“Bu becerilerin neler olduğu hakkında konuşmadığımız için ciddi bir fikir ayrılığı ortaya çıkıyor. Hep genellemelerden bahsediyoruz, oysa bahsettiğimiz şeylerin bir sınıfta neye benzeyeceğini bilmiyorsak asla yol alamayız ” diyor eski bir öğretmen ve yazar.

Angela Maiers

Maiers, merak, uyum sağlayabilirlik, cesaret ve farkındalık özelliklerinin diğer tüm karakter özellikleri arasından nasıl sıyrılıp gelişebileceği konusundaki düşüncelerini şöyle anlatıyor:

“5 yaşındaki her çocuğun olağanüstü bir beceri portföyü var. Ortada bu konuda yapmamız, yeniden keşfetmemiz ya da üzerine bir şeyler eklememiz gereken bir durum yok. Sadece zaten bir dehanın varlığı ile karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Okullar, küçük çocukların bu doğal tutkularını ve meraklarını okul hayatları boyunca el üstünde tutmalı ve geliştirmeli.”

Öğrenciler için faydalı olabilecek yüzlerce beceri varken, Maiers öğretmenlere en temel olanlarına odaklanmalarını tavsiye ediyor. Böylece tüm aktiviteler ve tartışmalar bu özellikleri geliştirmek üzerine yoğunlaşabilir. Maiers’e göre bu önemli beceriler şunlar: Hayal gücü, merak, farkındalık, azim, cesaret, uyum sağlayabilirlik ve tutku. Maiers, çocukların bu önemli ama ölçmesi ve değerlendirmesi güç olan becerileri anlaması ve içselleştirmesi için üç basamaklı bir süreç geliştirmiş. Maiers bu süreci şöyle özetliyor:

Adını Koy

 Öğrenme becerilerini geliştirmek için öğrenciler önce bunların neler olduğunu anlamalılar. Onlara bu konuda yardımcı olmanın en iyi yolu, bir öğretmen ve rol model olarak iyi alışkanlıkları göstermektir. “Siz, onların olmasını istediğiniz öğrencisiniz. Sizin alışkanlıklarınız ve zihin yapınız, yaptığınız her şeyde kendini gösterir” diyor Maiers.

Her hafta bu kişilik özellikleri ve becerileri hakkında tartışmalar yürütülmesini öneriyor. Ne anlama gelirler, gerçek dünyanın şartlarında nasıl görünürler, hangi davranışlar onları tanımlar gibi konularda konuşmanın faydalı olacağını düşünüyor Maiers. Bu zor kavramları ayrıntılı olarak ele aldıktan sonra öğrenciler, daha iyi anladıkları için onları savunur hale gelmeliler.

Tanımla 

Herkes eğitimin temel özelliklerini iyice bilirse, öğrenciler bu özellikleri başkalarında görerek tanımlamakta hiç zorlanmazlar. Maiers öğrencilerin eğitim konusunda bir “rüya takımı” oluşturmalarını tavsiye diyor. Bu takımın her bireyinin, her öğrencinin üzerinde çalıştığı bir kavramı temsil etmesini öneriyor. Böylece öğrenciler zaman zaman çıkmaza düştüklerinde ya da zorlandıklarında rüya takımı üyelerinin özelliklerine benzemeye çalışabilirler.

Maiers kendi rüya takımında Einstein’ı merak, Edison’u inovasyon ve Seth Godin’i korkusuzluk kavramlarının yerine koyuyor. Bir rüya takımı oluşturduktan ve neden bu insanların her birinin belirli bir özelliği temsil ettiği üzerinde düşündükten sonra öğrencilerden kendi özgün dehalarını tanımlamaları beklenebilir. Ardından bu becerilerini, onlara neden ihtiyaç duyduklarını ve hayatta nasıl ortaya koyduklarını konuşarak keşfedebilirler.

“Okullarda, öğrencileri özel yapan şeylere uyum sağlamak yerine onlardan hızlıca bu özelliklerinden vazgeçmelerini talep ediyoruz. Oysa hayatta bir şeylere karşı koymak çok önemlidir” diyor Maiers. Toplum insanların sahip oldukları iyi niteliklerini dile getirmelerini ukalalık olarak görür ve böyle hissetmeyi öğretir. Oysa öğrenciler hayattaki güçlü yönlerini anlamak zorundalar.

Sürdür

 Adlandırma ve tanımlama aşamalarından sonra her özelliği güçlendirmek için öğretmenlerin çeşitli dersler üretmesi gerekiyor. Örneğin Maiers, öğrenme için çok önemli olduğunu düşündüğü bir özellik olan merak hakkında bir ders yapmak istemiş. Sınıfa merak kavramını “korkuya rağmen harekete geçmek” olarak tanımlamış. Bu tanıma, zorluklara rağmen harekete geçmek, risk ve hata yapma korkusu fikirlerini de eklemiş. Bu konuda yaptıkları tartışma, ders verdiği 5 yaşındaki bir çocuğun bile hatanın kötü olduğuna dair oldukça derin ve kökleşmiş bir anlayışı olduğunu ortaya çıkarmış.

Maiers sınıfın önünde durarak o gün yaptığı bütün hataları sıralamış. Bu hatalardan neler öğrendiğini, ertesi gün onları nasıl düzeltmeye çalıştığını anlatmış. Zorlayıcı durumlarda korkusuz davranma ve cesaret üzerine yaptıkları tartışma, hatayı ve riski yeniden tanımlamalarına yol açmış. Bu aktivite öğrencilerin hataya bakışını tamamen negatiften aslında içinde pozitif büyüme potansiyeli taşıyan bambaşka bir şeye dönüştürmüş.

Öğrencilere gelecekte faydalı olabilecek özellikleri adlandırmak çok kolaydır. Esas zor olan bu özellikleri kendi içlerinde görmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olmak.

Çeviri: Demet Sunar

Kaynak: https://ww2.kqed.org/mindshift/2013/06/12/how-to-hold-onto-a-kids-natural-genius/  FACEBOOK YORUMLARI