Çocuklarının İlgi ve Yeteneklerine Yönelik Beklentiler

Çocuklarının İlgi ve Yetenekleri Doğrultusunda Yönlendirilmelerine Yönelik Beklentiler
Anne babaların çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim görmeleri ve yönünde beklentilerinin olduğu saptanmıştır. Bu görüşlerden bazıları çocukların ilgi ve yetenek alanları doğrultusunda yönlendirilmesi ve yüreklendirilmesi gerekmesi, grupların oluşumunda öğrenci özelik ve gereksinimlerinden yola çıkılması gibi konularda sorunlarla karşılaştıkları ve beklentileri olduğu görülmektedir.
Bilim ve sanat merkezine yönelik beklentiler
Anne babaların eğitim öğretim süreci ve merkeze devam süresi ile ilgili beklentileri olduğu saptanmıştır. Bilim ve Sanat Merkezinin haftada iki gün olması, eğitim programlarının ve sürelerinin esnek olması, eğitim öğretimin hafta sonuna kaydırılması, çocukların aldığı derslerde ve devamında çocuk aile, okul ve Bilim ve Sanat Merkezi arasında işbirliği sağlanması, çocukların yanı sıra anne babaların eğitimleri ile ilgili gereksinimlerin karşılamasının gerektiği biçiminde belirtilen görüşler anne babaların bu konudaki beklentileri olarak sıralanabilir.
Çocuklarının örgün eğitimlerine yönelik beklentiler
Anne babaların çocuklarının örgün eğitimleri ile ilgili güçlükler yaşadığı ve buna yönelik beklentileri olduğu saptanmıştır. İlköğretim okullarındaki sınıf öğretmenleri ve idarecilerin üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgilendirilmesi, merkezi sınavlarda bu öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik haklar tanınması, özel okullarda kontenjan tanınması, okulların çocukların gereksinimlerine yanıt vermesi biçimindeki beklentiler görülmektedir.
Bilim ve sanat merkezi’nin yeri ve ulaşımına yönelik beklentiler.
Anne babaların çocuklarının merkeze ulaşımı konusunda beklentileri olduğu saptanmıştır. Çocukların devlet güvenliğinde korunması ve kaliteli ulaşım sağlanması yönünde beklentiler görülmektedir.
Bilim ve sanat merkezinin donanımına yönelik beklentiler
Anne babaların merkezin donanımı ve çeşitli eksikliklerine yönelik beklentileri olduğu saptanmıştır. Bunlar, bilim ve sanat merkezinin daha donanımlı bir binaya taşınması, güvenlik, spor tesisleri bulunması biçimindeki beklentiler olarak sıralanabilir.
Genel beklentiler
Anne babaların yukarıdaki konular dışında çeşitli konulara yönelik beklentilerinin olduğu saptanmıştır. Genel eğitim politikamızın değişmesi, Dünya Bankası ya da Avrupa Birliği Eğitim Fonuna proje ile başvurulması, çeşitli fonlardan destek alınması biçimindeki beklentiler bu konu ile ilgili yaşanan eksikliklere işaret etmektedir. 


  FACEBOOK YORUMLARI