Üstün Zekalılar Eğitiminde Gruplandırma

Vaka Analizi 1: Susanna


Susanna anaokuluna başlamadan önce iyi düzeyde okuyordu. Anaokulu öğretmeni onu okuma dersleri için birinci sınıfların en iyi okuma sınıfına gönderdi. (kendinden yaşça büyük eşlerle yarışarak kalacağı yerde) Birden 3. Sınıfa kadar, Susanna her sınıfta en iyi okuma grubundaydı. Susanna 3. Sınıftayken, en zeki öğrencilere araştırma yeteneği, eleştirel düşünme ve yaratıcı üretimin üstün zekalılar öğretmenleri ya da özel yetenek öğretmeni tarafından öğretildiği (the Challenge) kaynak oda sınıftan alma (pull-out) programına davet edildi. Dörtten altıncı sınıfa kadar Susanna, okuma (reading) ve matematik derslerinden bulunduğu sınıfın üzerinden ders alma hakkına sahipti. Altıncı sınıfın çalışmalarını 5. Sınıfta tamamladı ve beşinci ve altıncı sınıf boyunca ortaokul* (middle class) materyallerine kendi kendine çalıştı. Orta okuldayken üç aylık dönemler** boyunca Beşeri bilimler alanında verilen üstün zekalılar seminer sınıflarından yararlandı ve hızlandırılmış matematik sınıflarına yerleştirildi. Hala ortaokuldayken cebir I ve II yi bitirdi. Lisedeki ilk iki yılında Susanna hızlandırılmış matematik sınıflarına ve honors English***, sosyal çalışmalar ve fen sınıflarına yerleştirildi. 11. sınıfta İleri Düzey (Advanced Placement [AP] ) programda kalkulus aldı. Lisedeki son iki yılında AP sınıflarında İngilizce, Sosyal Çalışmalar ve Fen derslerini aldı. Susanna’nın sınıflandırılma yöntemleri nelerdir?

 1. Birinci sınıfların en iyi okuma sınıfı
 2. Her sınıfta en iyi okuma grubu
 3. Kaynak oda sınıftan ayırma( pull-out) programı
 4. Okuma (reading) ve matematikten bulunduğu sınıfın üzerinden ders
 5. Kendi kendine
 6. 6., 7. ve 8. sınıflar  trimesters ; Kuzey Amerika’da bir okul yılı üç trimesterdan oluşmaktadır.  Amerika’da advanced placement düzeyinde okutulan derslerden biridir. İçeriği normal İngilizce derslerinden daha derin ve kapsamlıdır.
 7. Üstün zekalılar seminer sınıfı
 8. Hızlandırılmış matematik sınıfları
 9. Honors English, sosyal çalışmalar ve fen
 10. İleri Düzey (Advanced Placement [AP] )
 11. AP sınıflarıa

 

Vaka Analizi 2 : Antonio

Antonio’nun matematik ve okumadaki (reading) kabiliyetleriyle birlikte anaokulunda öğrenmeye olan genel yatkınlığı da test edildi ve ardından tamamı birinci sınıf olan en zeki 8 çocuktan oluşan heterojen bir sınıfa yerleştirildi. Öğretmeni her gün ders süresinin üçte birini bu gruptaki öğrencilere matematik, okuma ve sosyal bilgiler (social studies) farklılaştırıp anlatarak geçirirdi. Ardından öğrenciler 2 küçük gruba ayrılıp verilen konuyla ilgili ortak çalışma yapardı ve bu sırada öğretmen kalan öğrencilerle çalışmasını sürdürürdü. Antonio bu sınıfta ilköğretimi(elementary school) boyunca bulundu. Üçüncü sınıftayken yeterlilik gösterdiği alanlarda çeşitli short-term enrichment experiences a katılması için davet edildi. En sevdiği tecrübeleri “Yazı Atölyesi” ve “Fen alanında Deneysel Tasarım” la olanlardı. Orta okuldayken eğitim bölgesindeki en zeki çocukların bulunduğu bir okuldaki parlak zekalılar programına* yerleştirildi. Bu program 6. 7. ve 8. Sınıflardan öğrencileri içerirdi ve her öğrenci sınıfından ve yaşından bağımsız olarak müfredatta aynı yerde bulunan diğer öğrencilerle birlikte, kavrayabildiği zorlukta ve uyum sağlayabildiği tempoda çalıştı. Lisedeyken (high school) , IB Diploma için gereken tüm dersleri alarak Pre-International Baccalaureate (Pre-IB) ve International Baccalaureate program (IB) a kayıt oldu. Son senesinde, resmi eğitim süresi başlamadan once lise kampüsünde bulunan yerel kolej tarafından tavsiye edilen sınıfa katıldı. Antonio’nun sınıflandırılma yöntemleri nelerdir?

 1. En zeki 8 çocuktan oluşan heterojen bir sınıfa
 2. İki küçük grup, ortak çalışma*highly gifted program, 145-159 IQ; http://giftedkids.about.com
 3. Kısa dönem zenginleştirme deneyimleri
 4. yüksek zekalılar program
 5. 5. 6. 7. ve 8. Sınıflardan öğrencileri
 6. International Baccalaureate program
 7. Lise kampüsünde bulunan yerel kolej tarafından tavsiye edilen sınıf  FACEBOOK YORUMLARI