Dünya'da Üstün Zekalılar Program Standartları

Üstün Zekalı/ Yetenekli Dahi çocukların eğitiminde Dünya'da 1 numara olan ülkeler Amerika ve İsrail olarak kabul edilmektedir. Amerikan Ulusal Üstün Zekâlılar Birliğinin (Nagc) yayınlamış olduğu standartlar vardır. Bir üstün zekalılar programı yapılandırılırken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır?. Bir üstün zekalılar programında olmazsa olmaz normal standartlar  ve ideal standartlar nelerdir?. Ülkemizde üstün zekalılar okulu ve programı çok az  sayıda olduğu için program başlatacak ya da okul açacak girişimciler için bu standartlar, yol haritası olacaktır. Standartlar anasınıfından lise son sınıfa kadar bir üstün zekâlılar programının nasıl yapılandırılması gerektiğini belirtmektedir.

  

   ÜSTÜN ZEKÂLILAR YETENEKLİLER PROGRAM STANDARTLARI

ÜSTÜN ZEKÂLILARIN TANIMLANMASI

Tanım: Üstün zekâlılar yetenekliler eğitim programı oluşturulurken öğrencilerin kendilerine has ve öğretimsel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

REHBER PRENSİPLER

 • Üstün zekalılar yetenekliler için oluşturulan farklılaştırılmış müfredat programı okul öncesinden  başlayarak lise sona kadar devam etmelidir.
 • Normal sınıflarda eğitim gören üstün zekalılar için okul müfredatı ve öğretimi üstünlerin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uyarlanmalı değiştirilmelidir.
 • Öğretimsel hız üstün zekalıların öğrenme hızına uygun şekilde esnek olmalıdır.
 • Üstün zekalılar için konu ve sınıf atlatma imkanları sunulmalıdır.
 • Üstün zekalılar için öğrenme imkanları devamlı, farklılaştırılmış müfredat alternatifli öğretimsel yaklaşımları ve kaynak materyalleri kapsamalıdır

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Üstün zekalılar yetenekliler için Farklılaştırılmış müfredat ( Müfredat ve öğretimsel uyarlamalar üstünlerin kendine has öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek öğretimsel uyarlamalar) tüm bölge çapında bütünleştirilmeli ve ifade edilmeli
 • Üstünlere sunulan öğretim hedefleri ve stratejiler normal sınıftakilerden sistematik olarak farklılaştırılmalıdır.
  • Öğretmenler yüksek düzey öğrenme hedeflerine ulaşmak için müfredatı farklılaştırmalı değiştirmeli desteklemeliler
  • Normal müfredat kavram ve süreçlerinde yeterlilik gösterme araçları, uygun akademik hızlandırmayı sağlamak için araçlar geliştirilmeli
  • Yeterlilik gösterildiğinde üstün zekalılar temel beceri, bilgi yeterlilik için değerlendirilmeli ve alternatif zorlayıcı  eğitimsel imkanlar , fırsatlar sunulmalı
 • Bir öğretim programı; üstün zekalı öğrencileri ileri düzey zihinsel süreçlerinin ve hızlandırılabilir öğrenme hızını yansıtan ileri düzey içerik ve uygun farklılaştırılmış öğretim stratejileri içermelidir
 • İçerik hızlandırılması ve sınıf atlatma için sınır koyma veya ilerleme için kararlar esaslı bir değerlendirilmeden sonra verilmelidir.
 • Farklı ve uygun öğrenme deneyimleri, farklı müfredat alternatifleri, öğretimsel stratejiler ve materyaller içermelidir kapsamalıdır
  • Esnek öğretimsel düzenlemeler( Özel sınıflar, seminerler, kaynak odaları, koçluk, bağımsız çalışma ve araştırma projeleri gibi) bulunmalıdır.

İDEAL STANDARTLAR

 • İyi tanımlanmış ve uygulanmış müfredat kapsam ve sıralılığı her sınıf seviyesi için ve tüm konu alanları için belirtilmelidir.
 • Bölge müfredat planları normal sınıftaki üstün öğrencileri zorlayacak amaç içerik ve kaynakları içermelidir.
  • Öğretmenler üstün zekalılar için tüm disiplinlerden müfredat farklılaştırmaya yönelik plan geliştirme sorumluluğunu sahip olmalıdırlar.
  • Bireysel ve spesifik ihtiyaçlara dayalı öğrenme seviyelerinin ve öğrenmenin hızlandırılma oranını değerlendirmek  için öğretim dökümanı üstünler için planlardan gösterilmelidir yer almalıdır
  • Üstün zekalılar/ yetenekliler tüm dersler için yeterlilikleri değerlendirilmeli  ve bununla birlikte onları daha da zorlayan öğretimsel imkanlar fırsatlar sunulmalıdır.
 • Gerektiğinde optimum en üst düzeyde öğrenme için yeterli tavanı sağlamanın yanında üstünlerin güçlü ve ilgi alanlarına göre devamlı müfredat hızlandırma fırsatları sunulmalıdır
 • İhtiyaç hisseden her öğrenci için içerik ve sınıf seviyesinde kısmi veya tam hızlandırma imkanları bulunmalıdır.
 • Her öğrenci için full kapasiteyle seviyesinde çalışmak için uygun servis imkanları ve ileri düzey öğrenme hızı bulunmalıdır.
  • Okul öncesinden lise sona kadar öğrenciler için farklılaştırılmış müfredat öğrencinin ilgileri ile öğrenme stilleri ile eşleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sunmak için değiştirilmelidir.

PROGRAM İDARE VE YÖNETİMİ

      Uygun üstün zekalılar eğitim programı sistematik hizmetlerin geliştirilmesi uygulanması ve yönetimi için sistematik araçlar geliştirmeyi içermelidir.

REHBER PRENSİPLER

 1. Uygun nitelikli yetiştirilmiş personel üstün zekalıların eğitim hizmetlerini idare etmelidir.
 2. Üstün zekalılar yetenekliler programı genel eğitim programı ile bütünleşik, bütünleşmiş olmalıdır.
 3. Üstün zekalılar yetenekliler eğitim programı bölge halkıyla bu eğitimi destekleyen grupla olumlu iletişim içerisinde olmalıdır

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Üstün zekalılar eğitim program koordinatörü gerekli eğitimleri almalı ve bu nitelikleri sergileyebilmek için liderlik becerisine sahip olmalıdır.
 • Üstün zekalılar eğitim programı her seviyede genel eğitim ve üstünler eğitimi arasında bağlantılar kurmalıdır.
 • Üstün zekalılar eğitim personeli kendi aralarında aile iletişimini kurmalıdır.
  • Üstün zekalılar yetenekliler programı, okulun veya okuldaki tüm öğrencilerin  kültürel sosyo ekonomik farklarını yansıtacak, aileleri, halkı öğrencileri ve okul personelini kapsayacak şekilde danışmanlık meclisi kurmalıdır.
  • Üstün zekalılar yetenekliler eğitim program personeli diğer departmanlarla ve üstün eğitimi ile uğraşan diğer eğitimsel ajanslarla( Diğer okul yönetim bölgeleri Milli eğitim müdürlüğü gibi) iletişim içinde olmalıdır.
 • Program uygulamalarını destekleyecek kaynaklar sağlanmalıdır.
  • Üstün zekalılar yetenekliler eğitim programı hizmetleri için teknik destek sağlanmalıdır
  • Kütüphane seçimleri üstün yeteneklilere uygun materyalleri kapsamalıdır.  

İDEAL STANDARTLAR

 • Üstün zekalılar yetenekliler program koordinatörü bir sertifika programı veya üstün zekalılar eğitimindeki ileri düzey (master, doktora) derece programı bitirmelidir. 
 • Üstün zekalılar eğitiminin sorumluluğu ,eğitim programı ve genel eğitim programı arasındaki sıkı ilişki ve iletişim paylaşma gerektiren bir sorumluluktur
 • Üstün zekalılar yetenekliler eğitim program personelinin, üstün zekalılar eğitimindeki uygulamaları ve politikaları ( Öğrenci müracaatları başvurular tanılamalar gibi) ile ilgili bilgilerin okul personeline aileye ve topluma yayılmasını hızlandırmaları gerekir.
  • Üstün zekalıların aileleri, program uygulamaları hakkında koordinatöre, tavsiyelerini paylaşabilmelidir.
  • Üstün zekalılar eğitim programı diğer eğitim alanlarındaki güncel konuları göz önünde bulundurmalıdır. Bir alanla ilgili karar verirken diğer disiplinleri de göze almalıdır
 • Program uygulamalarını desteklemek için çok çeşitli kaynaklar (Aile toplum ve mesleki gibi) bulunması gerekir
  • Hizmetleri desteklemek için üstün zekalılar programına en gelişmiş teknoloji sunulmalıdır.
  • Okul için yeni materyal alım planlaması üstün zekalıların ihtiyaçlarını yansıtmalıdır.

PROGRAM YAPILANDIRILMASI

Tanımlama: Uygun üstün zekalılar eğitim programı geliştirme felsefi ,teorik ve deneysel desteğe dayanan kapsamlı hizmetleri gerektirir.

REHBER PRENSİPLER

 • Sadece bir tane üstün zekâlılar programı yerine program hizmetleri ve servislerinin devamlı olması gerekiyor.
 • Üstün zekalılar yetenekliler eğitimine yeterli finansman sağlanmalıdır.
 • Üstün zekalılar programı kapsamlı ve sağlam bir temelden gelişmelidir.
 • Üstün zekalılar yetenekliler eğitim programı hizmetleri bir okul gününün bütünleşik parçası olmalıdır
 • Farklılaştırılmış öğretim ve müfredatı hızlandırmak için esnek öğrenci gruplamaları geliştirilmelidir.
 • Üstün zekalıların yeteneklilerin eğitimi için genel eğitim program uygulamaları ve doğasına eklenebilecek veya uyarlanabilecek spesifik ilkeler gereklidir.

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Üstün zekalılar yetenekliler program hizmetleri tüm öğrenciler için ulaşılabilir olmalıdır.
 • Üstün zekalılar eğitim finansmanı diğer program fonlarıyla karşılaştığında eşit olmalı
 • Üstün zekalılar eğitim programı belirli aralıklarla değerlendirilerek topluma sunulması, toplumdan geri bildirim alınması gerekir.
  • Üstün zekalılar eğitim programının felsefesi, hedef ve amaçları açıkça belirtilmiş olmalıdır
  • Süreğen hizmetler Okul öncesinden lise sona kadar bütün herkese sunulmalıdır.
 • Üstün zekalılar eğitim programı genel eğitim programı ile birlikte belirtilmelidir.
  • Normal sınıflarda kaynak odalarında ayrı veya isteğe bağlı gönüllü çevrelerde uygun eğitimsel imkanlar sunulmalıdır.
 • Esnek gruplama üstün zekalılar eğitim programının bütünleşik bir parçası olmalıdır
 • Şuan ki ve gelecekteki okul politikaları ve ilkeleri üstün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olmalıdır.

İDEAL STANDARTLAR

 • Seçeneklerin devamlılığını sağlayarak hizmetlerin seviyesi üstün zekalıların ihtiyaçları ile eşleştirilmelidir.
 1. 0Üstün zekalılar yetenekliler eğitim programı program amaçlarına uygun ve bunları karşılayacak yeterlilikte fon almalıdır.
  • Üstün zekalılar yetenekliler eğitim programı eğitimli uzmanların görüşleri sorularak planlanmalıdır
  • Okul veya okul bölgesi üstün eğitim programı için ihtiyacı vurgulayan bir misyona veya felsefe cümlesine sahip olmalıdır.
  • Kapsamlı bir şekilde anasınıfından başlayıp lise sona kadar devam eden program planı tanılama, müfredat, öğretim, hizmet dağıtımı, öğretmen hazırlığı, değerlendirme, destek birimleri ve aile işbirliği için prosedürler ve politikalar içermelidir.
 • Üstün hizmetlerin Öğrenci program boyunca ilerledikçe devamlılığı sağlamak gerekmekte her sınıf seviyesinde normal sınıflardan öğrenilen temel akademik beceri bilgi sağlamak ve desteklemek için düzenlenmelidir.
 1. 1 Lokal ve yerel okul bölgeleri birçok hizmet dağıtım seçeneği sunmalıdır. Sadece bir hizmet değil.
 • Üstün zekalılar hem içerik alanında hem de sınıf seviyesinde, diğer zihinsel akranlarından veya onlarla birlikte öğrenebilmeyi sağlamak için esnek grup düzenlemesi yapılmalıdır.
 • Üstün zekalıların eğitim politikaları en azından şu alanlarda olmalıdır: Erken başlama, Sınıf atlatma, yetenek gruplama.

PROGRAM DEĞERLENDİRME

Tanımlama: Program değerlendirmesi sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde değerlendirilme çalışmasıdır.

REHBER PRENSİPLER 

 • Değerlendirme bir amaca yönelik olmalıdır.
 • Değerlendirme verimli ve ekonomik olmalıdır.
 • Değerlendirme, işinde uzman  kişilerce yapılmalıdır.
 • Değerlendirme sonuçları yazılı bir şekilde raporla sunulmalıdır.

MİNİMUM STANDARTLAR 

 • Toplanan bilgiler programı oluşturan unsurların birçoğunun ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır.
 • Okul bölgesi programı değerlendirmek için yeterli kaynak sunmalıdır
 • Değerlendirme yapan kişiler ehil ve güvenilir olmalıdır
  • Program değerlendirme, hizmetlerin istenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını vurgulamalıdır.
  • Veri toplama için kullanılan araç ve prosedürler amacına uygun olarak geçerli ve güvenilir olmalıdır.
  • Devamlı değerlendirme stratejileri program iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır
 1. Bireysel veriler gizli tutulmalıdır
 2. Değerlendirme raporları değerlendirme sonuçlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdır

İDEAL STANDARTLAR

 • Toplanan bilgiler tüm program elemanlarının anlamlı sorularını vurgulamalı ve elemanların ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır.
 • Okul yeterli zaman, finansal destek ,sistematik program ve değerlendirmeyi yapacak personeli ayırmalılar
 • Program değerlendirmeyi yapacak kişiler üstünler eğitimindeki program değerlendirme konusunda uzman olmaları gerekmektedir.
  • Değerlendirme yapacak kişiler programda bulunan güçlü ve zayıflıkları rapor etmeli ve program hizmetlerini etkileyecek kritik konuları vurgulamalıdır.
  • Kullanılan araçların yeterli güvenlik ve geçerliliğe sahip olmaları ve farklı yaş, gelişimsel seviye, cinsiyet ve hedef popülasyonu çeşitliliğine uygun olması gerekir
  • Şekillendirici değerlendirme düzenli olarak tamamlayıcı değerlendirme ile birlikte yapılmalı en azından her 5 yılda bir veya daha sık yapılmalıdır.
  • Değerlendirme sürecine katılan tüm kişilere bilgilerin doğruluğunu sağlama imkanı verilmelidir.
 • Değerlendirme raporları sonuçları sunmalı ve program elemanları tarafından takip etmeyi desteklemelidir.

SOSYAL DUYGUSAL REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 

Açıklama: Üstün zekalılar eğitim programlaması üstün zekalıların kendine has sosyal duygusal gelişimlerini destekleyecek ve bilecek bir plan oluşturmalıdır.

REHBER PRENSİPLER

Üstünlere onların kendine has sosyal duygusal gelişimine ihtiyaç verecek farklılaştırılmış rehberlik imkanları sunulmalıdır

 • Üstünlere özellikle onların kendine has kariyer danışmanlığı sunulmalıdır
 • Risk grubundaki üstünlerin potansiyellerine ulaşmaların yardımcı olmak için rehberlik ve danışmanlık sunulmalıdır.
 • Üstünlere farklılaştırılmış rehberlik danışmanlık hizmetlerinin yanında duygusal sosyal gelişimlerini destekleyen müfredat sunulmalıdır.
 • Akademik başarısı düşük üstün öğrenciler için farklılaştırılmış hizmetlerden mahrum etmek yerine onlara da hizmet sunulmalıdır.

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Kendilerine has soysal duygusal gelişimleri dolayısıyla üstünlerin sosyal duygusal ihtiyaçlarını bilen psikolojik danışmanlar tarafından rehberlik danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
 • Üstünlerin kendilerine has güçlü özelliklerine uygun kariyer rehberliği sunulmalıdır.
 • Risk grubundaki üstünlerin  potansiyellerinin farkına varabilmeleri için özel danışmanlık ve destek sunulmalıdır.
 • Üstünlerin farklılaştırılmış müfredat ve öğretimsel yöntemlerin bir amacı olarak duygusal sosyal becerileri geliştiren bir müfredat sunulmalıdır
 • Akademik başarısı düşük öğrencilerin problemlerinden dolayı üstün zekalılar programlarından çıkarmamak gerekir

İDEAL STANDARTLAR

 • Danışmanlık hizmetleri farklı üstün yetenekli öğrencilerin sosyal duygusal ihtiyaçlar ve özellikler konusunda spesifik eğitim alan danışman tarafından sunulmalıdır.( Akademik başarısının düşük olması çoklu potansiyellilik)
 • Üstünlere tipik programlardan daha erken verilen ve yeterince farklı kolej ve kariyer rehberliği sunulmalıdır.
 • Normal sınıflarda veya üstün zekalılar eğitim sınıflarında yeterli performansı gösteremeyen üstün öğrencilere yeterli müdahale hizmetleri sunulmalıdır.
 • Bireysel ,sosyal farkındalığı ve uyumu akademik planlamayı mesleki ve kariyer farkındalığını içeren İyi tanımlanmış ve uygulanmış duygusal müfredat kapsam ve sıralılığı sunulmalıdır
 • Akademik başarısı düşük üstün zekalılara başarı düşüklüğüyle ilgili konu ve problemlere uygun spesifik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

PERSONEL EĞİTİMİ

Açıklama: Üstünler üstün eğitiminde özel hazırlığa sahip uygun içerik ve öğretimsel metotları, uygun farklılaştırmada uzman süreğen mesleki gelişime dahil ve örnek bireysel ve mesleki özelliklere sahip profesyoneller tarafından hizmet edilmeyi hak etmektedirler.

REHBER PRENSİPLER

 • Kapsamlı personel gelişim programı üstünlerin eğitimini de kapsayan tüm okul personeli için sunulmalıdır.
 • Üstünler eğitiminde sadece nitelikli personel olmalıdır.
 • Okul personeli üstünlerin eğitimi ile ilgili spesifik gayretleri için desteğe ihtiyaçları vardır.
 • Eğitim personeline farklılaştırılmış eğitim planları materyal ve eğitim müfredatı geliştirmek için zaman ve diğer destek sağlanmalıdır.

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Tüm okul personelinin üstünlerin eğitim ihtiyaçlarının ve doğasının farkında olması gerekir
 • Üstünlerin öğretmenleri yılda en azından 1 kere özellikle üstünler öğretimi için düzenlenen mesleki gelişim etkinliğine katılmalıdır.
  • Üstünler ile çalışan bütün personel sorumlu olduğu alanda öğretim yapmaya sertifikalı olmalı öğretim yaptıkları  sınıf seviyesindeki üstünlerin kendilerine has öğrenme farklılıkları ve ihtiyaçlarının farkında olmaları gerekir.
  • Üstünler eğitimindeki bütün özel öğretmenler kendi öğretim yaptıkları yerlerdeki üstünler eğitiminin bir sertifikasyon programında aktif olarak çalışmalılar.
  • Birincil sorumluluğu üstünlerin öğretimi olan herhangi bir öğretmen üstünler eğitiminde yoğun bir uzmanlığa sahip olmalıdır.
 • Okul personeli üstünler eğitimindeki personel imkanlarına katılabilmek için mesleki görevleri hafifletilmelidir.
 • Okul personeline üstünlerin farklılaştırılmış eğitimi için hazırlık yapmaları için planlanmış zaman  ayırmalılar.

İDEAL STANDARTLAR

 • Tüm okul personeli üstünlerin doğası, ihtiyaçları ve uygun öğretimsel stratejileri konusunda süreğen personel gelişimi sağlanmalıdır.
  • Üstünlerin tüm öğretmenleri personel gelişimi veya master programları yoluyla üstünler eğitimi çalışmalarına aktif olarak çalışmayı sürdürmeliler.
 • Üstünlerle çalışan tüm personel düzenli olarak personel gelişim programlarına katılmalıdır.
  • Üstünlerin eğitimindeki bütün öğretmenler bir dereceye veya sertifikaya sahip olmalılar.
  • Sadece üstünler eğitimindeki ileri düzey uzmanlığa sahip öğretmenler üstünlerin eğitimi için 1. sorumluluğa sahip olmalılar.
 • Üstünler eğitiminde ki onaylanmış personel etkinlikleri en azından bir bölümü okul bölgeleri veya eğitim ajansları tarafından finansmanı sağlanmalıdır.
 • Öğretmenlere farklılaştırılmış eğitimsel programdan ve ilgili kaynakları geliştirmek için düzenli olarak planlanmış zaman ayrılmalıdır

ÖĞRENCİ TANILAMA

Açıklama: Üstün zekalılar yetenekliler uygun eğitim hizmetlerini belirlemek için değerlendirilmelidirler.

REHBER PRENSİPLER

 1. Kapsamlı ve uyumlu öğrenci adaylık süreci üstünler eğitim hizmetleri niteliğini belirlemek için koordine edilmelidir.
 2. Üstünler eğitim hizmetlerinin niteliğinin belirlenmesi için öğrenci değerlendirmelerinde kullanılan araç gereçler farklı yetenekleri becerileri güçlü alanları ve ihtiyaçları ölçmelidir.
 3. Bireysel güçlü yanları ve ihtiyaçları gösteren öğrenci değerlendirme profili uygun müdahale planlaması yapmak için geliştirilmelidir
 4. Bütün öğrenci tanımlama prosedürleri ve araçları günümüz teori ve araştırmalarına dayalı olmalıdır.
 5. Öğrenci tanılama için yazılı prosedürler en azından muvafakatname öğrenciyi bırakma tekrar değerlendirme öğrenci çıkışı ve bir üstü seviyeye başvurma süreçlerini içermelidir.

MİNİMUM STANDARTLAR

 • Üstünlerin özellikleri ile ilgili bilgiler yıllık olarak bölge tarafından hizmeti verilen alanlardaki üstünlerle ilgili bilgiler yıllık olarak bütün personele dağıtılmalıdır.
 • Bütün öğrenciler üstün eğitim hizmetlerinin potansiyel alıcıları olarak ilk izleme havuzunda bulunmalıdırlar.
 • Hizmetler için adaylık herhangi bir kaynaktan (Öğretmen aile toplum üyesi akran gibi) kabul edilmelidir  
  • Ailelere öğrencinin özellikleri ve üstünlükle ilgili bilgi sunulmalıdır
 • 0  Değerlendirme araçları öğrencinin yeteneklerinin öğrencinin en iyi kullandığı dile imkan vererek ölçmelidir
 • 1  Değerlendirme kültürden bağımsız olmalıdır.
 • 2 Öğrenci değerlendirmenin amaçları tüm sınıf seviyelerinde uygun bir şekilde ifade edilmeleri gerekir
 • 3 Öğrenci değerlendirmeleri günümüz yetenek gelişim basamaklarına duyarlı olmalıdır.
 • Değerlendirme profili her çocuğun üstün yetenekli program servislerine uygunluğunu değerlendirmek için geliştirilmelidir.
 • 1 Değerlendirme profili özel öğrenme özelliklerini potansiyel öğrenme özelliklerini yansıtmalıdır
 • Yalnız bir tane değerlendirme aracı veya onu sonucu öğrenci üstün eğitim programları servislerine uygunluğunu red etmemelidir.
  • Tüm değerlendirme araçları belirlenen amaç veya hedef öğrenciler için geçerli ve güvenilir olmalıdır.
 • Bölge üstünler program taslağı en azından ilk orta ve lise seviyelerinden öğrenci değerlendirilmeleri için spesifik prosedürler içermelidir
  • Bölge taslağı öğrenci alma kabul etme veya öğrenci çıkarma için spesifik prosedürlerin yanında aile başvuruları için taslakta içermelidir.

İDEAL STANDARTLAR

 • Okul bölgesi yıllık olarak farklı dillerden üstünler eğitim programı için öğrenci aday gösterme süreciyle ilgili bilgiler yayınlamalıdır.
  • Aday gösterme süreci süreğen olmalıdır. Herhangi bir öğrencinin taraması her zaman yapılabilmelidir
  • Aday gösterme süreci ve şekli çeşitli diller için uygun olmalıdır.Aileler üstünlüğün anlamını kazanmaları için özel workshop ve seminerler sağlanmalıdır.
 • Değerlendirme eğer mümkünse öğrencinin en fazla kullandığı dilde kullanmalıdır.
 • Değerlendirme öğrencinin ekonomik durumu, cinsiyetine, gelişimsel farklılıklarına, engellilik durumuna ve adil değerlendirmeyi azaltacak diğer faktörlere karşı duyarlı olmalıdır.
  • Bir okul bölgesindeki belirli üstünlük alanında tanımlanan öğrenciler sınıf seviyelerine uygun olarak değerlendirilmelidir.
  • Öğrenci değerlendirmeleri tüm yetenek gelişim basamaklarına duyarlı olmalıdır.
 • Bireysel değerlendirme planları üstünlerin eğitimine ihtiyacı olan bütün öğrenciler için geliştirilmesi
  • Değerlendirme profili üstünlerin ilgisini öğrenme stilini ve eğitimsel ihtiyaçlarını ansıtmalıdır.
 • Öğrenci değerlendirme verileri farklı kaynaklardan gelmelidir ve farklı değerlendirme metodlarını içermelidir
  • Öğrenci değerlendirme verileri geçerli ve güvenilir niteliksel ve niceliksel ölçümlerin uygun dengesini  temsil etmelidir
 • Öğrenci yerleştirme verileri niteliksel ve niceliksel tanılama amaçları için yeterli geçerli ve güvenilir kanıtlata sahip ölçümlerin uygun dengesi kullanılarak toplanmalıdır.
  • Bölge taslağı ve prosedürü gerektiğinde gözden geçirilmeli yenilenmelidir.

Ya Çocuğunuz Üstün Zekalıysa?
Online Testimizle Çocuğunuzun Zeka Potansiyelini Keşfedelim.
www.zekatesti.com.tr

Zeka Geliştiren Kitaplar İçin TIKLAYIN

Zeka Geliştiren Zeka Oyunları İçin TIKLAYIN

Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm için TIKLAYIN  FACEBOOK YORUMLARI