Üstün Zekalılar İçin Teknoloji Tasarım Eğitimi

Yetenekli öğrencileri tanıma

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencilerin aşağıdaki yetilere sahip olması muhtemeldir:

 • Yüksek teknolojik bilgiyi anlama ve uygulama seviyelerini sunma
 • Yüksek kaliteli üretim ve doğru uygulanabilir beceriler
 • İlham ışıltılarına ve orijinal-yenilikçi fikirlere sahip olma
 • Farklı çalışma yöntemlerini veya konulara farklı yaklaşımlar sunma
 • Tasarlama ve değerlendirme esnasında estetik, sosyal ve kültürel olaylara duyarlı olma
 • Çok titiz analiz yapabilme ve ürünleri yorumlayabilme
 • Öğretmen katı ve değişmez bir plan sürecine gerek duyduğunda hayal kırıklığına uğrar
 • Kendi deneyimlerinin ötesindeki durumlarda rahatça çalışabilirler ve karşısındakinin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme.

Öğretmenler tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencileri aşağıdaki durumlarda tanıyabilir:

 • Kendi yaş guruplarına ait gelişmiş ulusal müfredattaki performans
 • Belirli görevlerin sonuçları
 • Sorulara cevap verme yolları
 • Kendi sordukları sorular

Öğretmenlerin öğrencilerle kişisel etkileşim kurmalarını sağlamaları önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin problemleri çözmedeki teknik ve stratejilerini izleyerek, yeteneklerin formsal değerlendirme usulleriyle keşfedilemeyeceğini anlayabilirler. Bu öğrencilerin yetenekleri sakladıklarını kabul etmek gerekir. Önemli olan bunu ortaya çıkarabilmektir.

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrenciler diğer konularda yetenekli olan öğrencilerden çok farklı olabilirler. Bazıları sadece belirli alanlarda yetenekli olabilirler. Mesela yiyecekle meşguliyet, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ya da yüksek kalitede üretim gibi…

Ek sorunlar

Uygun öğrenme durumları saptama

Her öğrenci gibi bu öğrencilerin de öğrenmek ve ilerlemek için manalı bir duruma, belirli bir amaca ve uygulanabilir deneyime ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli öğrenciler ilgi ve çalışmalarının genişliğinin ve derinliği artıracak öğrenme durumlarına ihtiyaç duyabilirler. Bu öğrencilerin eğilimlerini çevresel ve sosyal meseleler gibi değer yargılara kaydırmak onları monoton çözümlerin zincirlerini kırmasına yardımcı olur. Mesela tasarım çözümünün etkisini değerlendirmek gibi ya da ürünlerin kullanıcılara olan faydalarını ele almak gibi…

Farklı öğrenci isteklerini karşılama

Öğrencilerinin farklı deneyimleri, ilgileri ve inançları vardır. Bunlar öğrencilerin müfredat programına olan kişisel tepkilerini etkiler. Öğretmenler tasarım-yapım görevlerinin bu ilgi ve yaklaşımları içerdiğinden emin olmak durumundadırlar. Özellikle farklı kültür ve zamana ait çeşitli tasarımcıların ve üreticilerin çalışmalarına olan cevap verme imkânları öğrencilerin ilgilerine olan hırslarını artıracaktır.

Teknoloji ve Tasarım aktiviteleri öğrencilerin çalışırken zevk aldıkları şu yönleri hesaba katmalıdır:

 1. Bazı öğrenciler görerek, hissederek ve düşünerek araştırma ve geliştirme yaparlar
 2. Bazıları daha çok materyaller ve yollar üzerinde çalışırlar
 3. Diğerleri ise araştırmalarında belirli ürünleri merkez alır ya da belirli tasarımcıların çalışmalarını…

Bazı üstün yetenekli öğrenciler planlama, fikirlerini modelleme ya da çizmede gelişmiş becerilere sahip olabilirler. Öğretmenlerin dikkat ve katılımlarını artırmak için bu öğrencilerin işleme ve değerlendirme sonuçlarını desteklemeleri gerekmektedir.

Öğrenme ve değerlendirmedeki olası engelleri aşma

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencileri saptama aşamasında uygun hükümler koymak gerekir. Yani öğrencinin cinsiyetini, sosyoekonomik durumunu yada etnik yapısını dikkate almamak gerekir. Kültürel problemler, dil problemleri ve eş beklentiler performansı etkiler ve öğrencilerin yeteneklerini tanımamızı zorlaştırır.

Öğrencilerin engelleri aşması ve tasarım-teknolojide yeteneklerini geliştirebilmesi için uygun kararlar almış olduğumuzdan emin olmamız özel çaba gerektirir.

 • İşitme noksanlığı bulunan öğrenciler kelime bilgisi ve dil becerilerinden yoksun kalır ve sözlü sorulara cevap vermede ve düşüncelerinin karmaşıklığını ifade etmede zorluk çekerler.
 • Görme eksikliği bulunanlar da uygulanabilir becerilerde zorluk çekerler
 • Belirli öğrenme zorlukları öğrencilerin planlama ve organize etmelerini engellemeye çalışsa da iyi bir problem çözme becerisi kazandırabilir.

Yetenekli öğrencilere öğretme

İmkân sağlama ve ilerleme konuları

Öğretmenler için tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencilerden yüksek beklentilerde olmak ve sınıf aktivitelerinde bu öğrencilere kendi kapasitelerini geliştirme ve uygulama imkânı sağlamak önemlidir. Öğretmenler öğrencilerin yaratıcı bir şekilde düşünmelerini, araştırmalarını, fikirlerini geliştirmelerini ve farklı yaklaşımlar denemelerini sağlayan deneyimler kazandırmalıdırlar. Bütün öğrenciler kendi fikirlerini açıklayabilmeleri için kendi sorularını hazırlama, fikir önerme, çözüm üretme, açıklama yapma, duyup gördüklerini yansıtma yada yapma konusunda cesaretlendirilmelidirler.

Bu tarz bir yaklaşımın geliştirilmesinde öğretmenin müdahaleci rolü önemlidir. Öğretmenler:

 1. Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri kaynaklar ve aktiviteler sağladığından emin olmalı.
 2. Öğrencilerin karşılaştırma yapabilecekleri, değerlendirici ve eleştirel yorumlar yapabileceği sınıf aktiviteleri ve kaynaklar sağladığından emin olmalıdır. Bu aktiviteler öğrencilerin kendi sorularını üretebildiği, fikir, görüş, açıklama, yargılama, bilgiyi yorumlama ve yansıtma yapabilmelerine teşvik etmelidir.
 3. Bu imkânın öğrencilere farklı öğrenme sitilleri ve farklı yetenekler kattığından emin olmalı.
 4. Yetenekli öğrenciler için yüksek hedefler koymalı ve onların ihtiyaçlarına, konuları derinlemesine araştırarak, daha fazla görevin üstesinden gelmelerini sağlayarak veya aktiviteleri daha hızlı yapmalarını sağlayarak imkân sağladığından emin olmalı.
 5. Bu imkan tasarım-teknoloji performansındaki artışta etkili olduğundan emin olmak için öğrencilerin ilerlemelerini gözlemlemek gerekir.
 6. Değerlendirme sürecinde, değerlendirme testlerini, sorunları çözmedeki yaklaşımları, sorulara verilen cevapları ve bütün değerlendirmeleri içeren birçok unsuru kapsamalıdır.
 7. Öğrencilerin yeteneklerini ilgi çekici ve heyecan verici buldukları yönde kullanmalarına teşvik etmelidirler.

Tasarım ve yapım görevleri(DMAs) öğrenci odaklı olmalıdır. Öğrenci odaksız sadece sıradan bir aktivite olmaktan öte gidemez. Öğretmenler öğrencilere aktivitelerde öncülük vermelidirler. Öğrenciler aktivite esnasında müdahalede bulunup görüşlerini ortaya koyabilmeli yada başka bir konuya geçiş yapabilmelidirler. Aktivitelerin amaçları açık ve net olmalı. Bu amaçlara zorlayarak değil uzlaşarak ulaşılmalı ve öğrencilerin problemleri analiz etme ve çözme yetilerini artırabilmeli, özgünlüğü, girişimciliği ve kendi kendini yönetmeyi sağlamalı.

Anahtar becerileri kullanma

Tasarım ve teknolojide yetenekli olan öğrenciler anahtar beceriler içeren zenginleştirici ve ek aktivitelerden faydalanırlar. Özellikle de:

 1. İletişim

Sözlü çalışmalarda öğrenciler dinlerken, gözlem ve etkileri tanımlarken, tartışırken, öğretmenler ve diğer öğrencilerle fikirleri paylaşırken; bilgi çıkarmak için okurken; rapor yazarken, sunumlarda fikirleri kaydederken (resmi ve gayri resmi);tasarım süreci boyunca plan yaparken ve akış diyagramlarında üretim çizelgelerini gösterirken; imgeler kullanıp sunumlar yaparken,

 1. Rakam uygulaması

Rakam becerileri uygulaması beceri ve kavram geliştirmede önemli bir rol oynayabilir. Rakamlama, bilginin sayarak ve ölçerek toplanıldığı pratik yöntemleri anlamayı gerektirir ve grafik, diyagram, harita ve tablolarla sunulur. Tasarım ve teknolojinin, gıda teknolojisi ve elektronik gibi bazı yönleri esasında doğruluk ve kesinlik gerektirir.

 1. Bilgi teknolojisi

Tasarım ve teknolojinin neredeyse tüm yönleri ICT (araştırma amaçlı kullanılabilecek olan), bilgisayar destekli tasarım (CAD) (görsel sunum ve analiz araçları içeren),bilgisayar kontrollü sistemler, bilgisayar destekli üretim (CAM) (dikiş dikmek, öğütmek, kesmek, oymak ) gibi çalışmaları içeren çeşitli bilgi teknolojisi türleri tarafından çoğaltılmaktadır. Elektronik ve iletişim teknolojisine arttırılan erişim öğrencileri okulda sürdürülen bilgi ve diğer kaynakların sınırlarından serbest bırakır. Diğer önemli ICT kullanım becerileri; yorumlama, keşfetme ve bilgi analizi; veri geliştirme ve gösterme, bilgisayar modelleri kullanma ve yazılım ve ICT’ nin kendi rollerini değerlendirme içerir. Elektronik Eldiven imgesi gibi yeni bilgisayar uygulamaları henüz doğaüstü başarı göstermemiş yollarda ortaya çıkmaya devam edecektir.

 1. Diğerleriyle çalışmak

Grup projeleri için belirli fırsatlar ve belirli görevler dereceler ve tüm üniteler için bireysel çalışmalarda eş desteği vardır. Bunlar fikirleri paylaşma; etkili grup planlaması; grup araştırması; grupta rolleri ve görevleri paylaşma; sorumluluk kütüğü tutma ve diğerlerinin iyi olmasına saygı göstermeyi içerir.

 1. Kendi öğrenim ve performansını geliştirme

Öğrenciler tasarım-yapım görevlerindeki (DMAs) bu beceriden faydalanabilirler. Özellikle de görevin yönlerini planlamada. Belirli örnekler, çalışma kütüklerini tutma, belirli aktiviteler ya da görev sırası planlama; değişen şartlara metotlar uyarlama; bağımsız çalışma yolları planlama; çalışma yüklerini düzenleme; teknikleri deneme ve geliştirme ve üretimin aşamalarını zamanlarken kararlara öncelik vermeyi içerir.

 1. Problem çözme

Bu,  yaparken geçici zekâdan, tasarlarken de stratejik proje planlaması ve alternatifleri düşünmeye kadar sıralanabilir. Öğrenciler; bilgi yada veriyi sınıflandırmak, kıyaslamak ve analiz etmek; araştırmak; kalıpları anlamak ve bağlantıları görmek; tehlikeleri önlemek; önemli noktaları tanımak; sıralamak; farklı faktörleri tanımak; bir sistemin yada tasarım özelliklerinin çalışmalarını açıklamak; fikirleri formulize ve test etmek; yaklaşımlar önermek; seçenekleri seçmek; karar ve yargılar yapmak veya tahmin etmek ve sebepleri ve tartışmalarını haklı çıkarmak; fikirlerini yaratıcı bir yolla hem yenilikçi tasarım hem de becerikli yapımlarla uygulamak; ürün başarısı için kıstas geliştirmek; fikirleri arıtmak ve ürünleri değerlendirmek gibi problem çözme becerileri geliştirebilirler.

Düşünme becerilerini kullanma

Aktiviteler öğrencilerin yalnız veya işbirliği yaparak çalışırken kendi düşünme süreçlerini yansıtmalarına ve kendi problem çözme stratejilerini yansıtma ve aydınlatmalarına imkân verecek şekilde dâhil edilebilir. Tasarım-yapım görevleri(DMAs) öğrencilerin bütün türde düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir.

 • Bilgi-işlem becerileri

Konu ile ilgili bilgileri yerleştirme ve toplama; türlerine göre ayırma, sınıflandırma, sıralama, kıyaslama ve karşılaştırma ve bütün parça ilişkisini analiz etme kabiliyetidir.

 • Muhakeme becerileri

Fikirler ve hareketler için sebepler verme; sonuç çıkarma ve yargıda bulunma; ne düşündüklerini söyleyebilmeleri için kesin bir dil kullanma ve kanıt ve sebeplerle bilgilendirilmiş kararalar ve yargılarda bulunma kabiliyetidir.

 • Soruşturma becerileri

Konu ile ilgili sorular sorma; problemleri ortaya çıkarma ve tanımlama, ne yapacağını ve nasıl araştıracağını planlama; sonuçları tahmin etme ve sonuçları vaktinden önce söyleme ve sonuçları test edip fikirleri geliştirme kabiliyetidir.

 • Yaratıcı düşünme becerileri

Fikirleri oluşturma ve genişletme; hipotezler önerme; hayal gücü kullanma ve alternatif, yenilikçi sonuçlar arama kabiliyetidir.

 • Değerlendirme becerileri

Bilgiyi değerlendirme; okudukları, duydukları yada yaptıklarının kıymetini değerlendirme; kendilerinin ve diğerlerinin çalışmaları ve fikirlerinin kıymetini değerlendirmek için kriterler geliştirme ve değerlendirmelerde güven sahibi olma kabiliyetidir.

Düşünme becerilerini geliştirmek için görevler üstlenmek

Araştırmalar,

 • Çatı oluşturmak
 • Uğraştırıcı görevler yapmak
 • Kesinliği veya sorgulamayı düşünerek öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek için görev üstlenmede önemli fırsatlar sunan 3 önemli aşama teşhis etmiştir.

Sınıf yönetimi

Tasarım ve teknolojide yetenekli olan öğrenciler için ekstra çalışma sağlarken, öğretmenlerin öğrencilerin çalışmayı heybetli görmesine ve sonuç olarak motivasyonlarını kaybetmelerine sebep olmamak için dikkatli olmaları gerekir. Aynı zamanda öğrenci grupları ya da bireylerin özel fırsatlarının sağlanması ve onların sınıfın akademik ve sosyal yaşamına dahil edilmesi arasında dikkatli bir denge olduğunun kesinleştirilmesi önemlidir. Sınıf ya da yıl içinde düşük kabiliyetli öğrencilerde önemsiz olduklarını yada başarılarının kıymet görmediğini hissetmelerine sebep olacak elit bir grubun oluşturulması arzu edilmemelidir. Öğretmenlerin yetenekli öğrencilerin uzun süre desteksiz ve yönetimsiz çalışmalarının umulmadığını garanti etmeleri gerekmektedir.

Tasarım ve teknolojideki öğretme öğrenme programları her öğrencinin mümkün olduğu kadar yüksek bir standarda ulaştığını garanti etmelidir. Yetenekli öğrenciler, yılın ya da sınıfın kalanında kendilerinden umulanın ötesinde bir beceri ve geliştirmelerine izin verecek seviyede çalışmalıdırlar.

Yetenekli öğrencilerin sınıfın planlı çalışmalarıyla birleşmesi özel yönetim gerektirebilir. Onların diğer yetenekli öğrencilerle çalışmalarına fırsat verme, karışık yetenek gruplarında özel roller almalarına izin verme; hevesli olan daha büyük öğrencilerle çalışmalarına fırsat verme; ya da daha büyük olan yetenekli bir kişiden destek almaları faydalı olabilir.

Uzmanlıklarını paylaşan ve birbirlerinden öğrenen öğretmenlerle takım çalışması faydalı olabilir. Uzman bir öğretmenin farklı sınıflardaki öğretmenlerle çalışması, sınıf öğretmeniyle dersler alması yada konu bilgisi ve iyi pratik yaymak için belirli öğrenci gruplarıyla çalışması da mümkün olabilir.

Ortaokul öğrencileri, diğer konu alanlarındaki öğretmenlerle yetenekli öğrencilere uğraştırıcı projeler sağlamak için nasıl çalışabileceklerine dair bazı fikirler vermelidirler. Örneğin; tasarım ve teknoloji, yetenekli öğrencilerin kendi matematiksel becerilerini yada sosyal algılamalarını gerçek problemler çözerek geliştirmelerini sağlayacak kıymetli bir ilgi çekici görevler kaynağı olabilir.

Çalışma Üniteleri Örnekleri

Daha çok istenen ölçüyü belirtme

Bazı üstün yetenekli öğrenciler için, bireysel plan ve görev yapma(DMA) konusunda görüşme yaparak daha fazla çaba gerektiren kıstasları belirlemek uygundur. Mevcut plan ve görevlerinizi şu şekilde gözden geçirebilirsiniz:

 1. Bazı öğrencilerde kullanılmak üzere hangisinin daha fazla çaba gerektiren kıstas için uygun fırsatlar sağladığını tanımlayarak
 2. Eğitmen takımınızla başka hangi ilave kıstasların eklenebileceğini veya hangi değişikliklerin yapılabileceğini tartışarak
 3. Bunu sınıfa ve bireylere nasıl sunacağınızı tartışarak

Yıl 4: Alarm

Tasarım yapım görevi – Bir şeyleri koruyarak bir alarm tasarla ve yap.

Öğretmen, bu görevi yetenekli öğrencilerle görüştü böylece onlar açık sözlü değil de yenilikçi çözüm gerektiren bir durumda kıymetli ya da hassas bir nesne ile çalıştılar. Örneğin onlar bir müze sergisini korumak için ziyaretçiler tarafından yönetilebilen fakat belirlenen alandan uzaklaştırılmayan bir alarm tasarladılar.

Yıl 9: Ortak kimlik

Ünite 9 C: Okul dışındaki dünyayla bağlantı kurmak için ICT kullanmak.

Tasarım yapım görevi: Ortak kimlik

Hediyelik eşyalar ve toplanılabilenler, örneğin tişörtler, 3 boyutlu işaretler ve modeller olayların reklâmını yapmak için kullanılır, pop yıldızları, çizgi film karakterleri ve hatta okullar. Özel bir durum yada müşteri için bir dizi düzenlenmiş promosyon ürünleri tasarlayıp yapın.

Öğretmen bu görevi yetenekli öğrencilerle görüştü böylece onlar:

 • Okul dışında, uğraştırıcı tasarı özellikleri belirleyen ve ürünlerin sadece yenilikçi değil aynı zamanda dikkatlice test edilip pazarlama kalitesine uygun olmalarını gerektiren bir şirkette çalıştılar.
 • Tanıdık olmayan ve titiz araştırma gerektiren bir olay tasarladılar.
 • Mümkün olduğunca bireysel çalışarak işi direk olarak şirketle görüştüler.
 • Seçtikleri ürünlerin çeşitlerinde ve sundukları fikirlerde hırslı olup, daha çok risk alıp daha çok farklılıklarla başa çıkabiliyorlardı.
 • Şirkette, üretim masraflarını gösteren ve satış fiyatları önerdikleri bir iş planı sağladılar.
 • Şirkete prototipleri ve iş planı gösteren bir sunum yaptılar.

İlave çalışma

İlave ilgi odaklı pratik görevler gibi isteğe bağlı ilave aktiviteleri bazı öğrencilerden daha fazlasını beklemek için kullanabilirsiniz. İlgi odaklı pratik görevler öğretmenler tarafından yönetilir ve öğrencilerin bir plan ve görev için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve anlamayı öğretmek için kullanılırlar. Bazı görevleri tüm öğrencilerin yapması şarttır. Diğerleri sınıf çalışması ya da ev ödevi olarak tamamlanabilecek ilaveaktiviteler olarak kullanılabilir. Bu isteğe bağlı aktiviteler, üstün yetenekli öğrencilerle, plan ve görevler(DMA) süresince ilerlemeleri, geniş tasarım ve yapım becerileri, teknik fikirler geliştirmeleri için kullanılabilir. Sonuç olarak, DMA ya çaba gerektiren bir yolla yaklaşacaklardır.

Ünite 1 B Oyun alanları

Gerekli iki aktivite

 • Tasarımcılar tarafından, fikirlerini geliştirmek ve ürünlerini test etmek için örneklemenin nasıl kullanıldığını tartışın.
 • Öğrencilere inşaat teçhizat iskelet parçalarını kullanarak nasıl bir kare ya da dikdörtgen çatı inşa edeceklerini gösterin. Onlara çatıları nasıl daha sağlam ve büyük yüklere karşı dayanıklı yapabileceklerini gösterin.

Seçmeli üç aktivite

 • Öğrencilerden inşaat teçhizatından tuğlalar kullanarak kaydırak inşa etmelerini isteyin. Öğrencilere kaydırak kısmının daha kaygan olmasını sağlamak için bir şerit kart kullanılabileceğini gösterin. Model figür kaydırağı deneyin.
 • Öğrencilerden inşaat teçhizat parçalarından uygun olanlarını kullanarak bir salıncak iskeleti inşa etmelerini isteyin. Onlara oturağın küçük bir karton kutudan ya da yumurta kutusunun bir kısmından nasıl yapılabileceğini gösterin. Oturağın, iskelete ip, yün ya da diğer iplerle bağlanarak nasıl sallanabileceğini gösterin.
 • Öğrencilere farklı inşaat teçhizatlarından küçük miktarda yapıştırıcı, bant, ya da ip kullanarak parçaları birleştirme fırsatını verin ve onlara gösterin. Onlara bu tarz teknikleri kullanarak tahterevalli yapma görevi verilebilir.

Ünite 5 D: Bisküvi

Gerekli bir aktivite

 • Temel bir bisküvi karışımının nasıl yapılacağını gösterin. Karıştırma, birleştirme ve şekillendirme yollarını gösterin. Teçhizatların güvenli kullanımını gösterin. Yemek yaparken çocuklara sağlıklı alışkanlıkları hatırlatın.

Seçmeli iki aktivite

 • Temel bisküvi karışımına eklenebilecek içeriklerden bahsedin. Tamamlama yollarını tartışın. Öğrencilerden karışımı ikiye ayırmalarını ve bisküvileri farklı şekillerde çeşitlendirme yollarını denemelerini isteyin.
 • Çocuklar birçok farklı bisküvi karışımlarını kıyaslayabilirler (yumuşak ya da elastik ). Ürünün sonunda öğrencilerle farklı metotlar ve farklı içeriklerin etkilerini tartışın.

Ünite 8 E (iii)  Küme oluşturma; odak; tekstil

Gerekli iki aktivite

 • İlerlemeyi gözden geçirmek için, öğrencilerin 7 yaşından beri alışık oldukları teknikleri gözden geçirin ve DMA için gerekli olan bir dizi üretim tekniklerini tanıtın. Öğrencilerin sağlık ve güvenlik uygulamalarını gözden geçirmeleri gerekir ve uygun olduğu yerde,  aynı görev için donanımların farklı alet ve parçalarını kıyaslayıp test etmeleri gerekir. Öğrenciler becerilerini kendilerine verilen tasarı ya da plandan basit bir parça yaparak deneyebilirler.
 • Öğrencilere hacim üretiminde yardımcı olmak için imalat desteğinin nasıl yapıldığının ya da kullanıldığının örneklerini gösterin. Onlarla, yapım esnasında imalat desteğini nasıl hesaba katmaları gerektiğini tartışın. Bir kümede CAD/CAM ya da diğer imalat yardımlarını kullanarak benzer parçaların nasıl tasarlanıp yapılacağını, uygun maliyetli ya da doğruluğunun garanti olabileceğini tartışın.

Seçmeli iki aktivite

 • Öğrencilerle CAD/CAM ya da diğer imalat desteğini kullanarak benzer parçaların nasıl yapılabileceğini tartışın.
 • Öğrencilere, tek parçanın ve küçük küme üretiminin yapımında nasıl CAD/CAM kullanılacağını gösterin ya da tekrarlayın ve ICT kullanımının ne zaman uygun olacağını tartışın. Öğrencilerle, güvenlik noktaları ve teknik tavsiyeler içeren tasarımlarını kavrayabilmeleri için, bilgisayar kontrollü makinelerin kullanımlarını tartışın. Öğrencilerin becerilerini uygulamaları için, öğretmen tarafından tanımlanan basit bir ürün yapmalarına izin verin. Öğrencilerin DMA boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri uygulamaya fırsatları olduğundan emin olun.

Derinliği sağlama

Tüm öğrenciler aynı aktiviteyi yaparken üstün yetenekli öğrencilerde derinlik nasıl sağlanabilir?

Mevcut çalışma projenizi;

 1. Tüm öğrenciler için gerekli aktiviteleri
 2. Yetenekli öğrenciler için hangi ek aktiviteleri sağlamak gerektiğini
 3. Ek aktiviteleri nasıl organize edip yöneteceğini
 4. İlgi odaklı pratik görevler ve ürün değerlendirme aktivitelerinin adım ve talepte farklılık olacak şekilde uyarlandığını kontrol etmek için gözden geçirin. Öğrencilere değer noktalarını araştırmalarını sorarak ve eleştirel düşünmeyi cesaretlendirerek ürün değerlendirme görevlerine ve aktivitelere derinlik katabilirsiniz.

Örneğin onlar;

 1. Ürünün kullanıcıları ve diğerleri için fayda ve zararlarını düşünmeli
 2. Ürünün daha geniş insan türüne etkilerini düşünmeli
 3. Onun çevresel etkileri ve herhangi istenmeyen sonuçlarını değerlendirmeli
 4. Kendilerinin ve diğerlerinin tasarılarını değerlendirirken sosyal ve finansal noktaları dengelemelidirler.

Tipik bir ürün analiz aktivitesi için;

 • Kendinize gerçekten hangi sonuç seviyesini umduğunuzu sorun
 • Normalden daha iyi bir sonucun nasıl görünebileceğini tanımlayın
 • Normalden daha farklı çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencileri nasıl tanımlayacağınıza karar verin
 • Bu öğrencilere yer sağlamak için çalışmaları nasıl çeşitlendireceğinize karar verin.
 • Öğrenciyi bir aktivitede erkenden nerede yakalayıp konuşabileceğinizi belirleyin. Örneğin: kaliteli araştırma, daha geniş kapsamlı kaynak materyal kullanma, daha geniş sayıda öncelikli fikirler üretme, daha detaylı sınavlar yapma.

Yıl 4: Aydınlatma

Ünite 4 E: Aydınlatmak

Kontrol edebileceğiniz ve onu kullanacak kişinin kesin ihtiyaçlarını tatmin edebilecek yeni tip bir aydınlatma tasarlayın ve yapın.

Ürün değerlendirme aktivitesi

Her bir ışığın kullanıldığı koşulları tartışın ve bunları onun tasarımının belirli özellikleriyle bağdaştırın, örneğin bir sunumu aydınlatmak için ışık, bebek için gece lambası, masasında lambaya ihtiyaç duyan bir öğrenci, güvenlik lambası. Bir tasarımcı, genel halk tarafından kullanılacak olan bir ürünü tasarlarken bireysel farklılıkları ve tercihleri nasıl hesaba katar?

Bu aktivitede tüm öğrenciler farklı koşullarda kullanılan ışıkları değerlendiriyorlar. Bunu, yetenekli öğrencilerin daha gelişmiş bir seviyede çalışabilecekleri, daha alışılmadık durumlarda kullanılan karmaşık türde ve çok kesin bireysel kullanıcı ihtiyaçlarında kullanılan ışıkları değerlendirebilecekleri şekilde organize edebilirsiniz. Tasarımcının farklılıkları ve tercihleri nasıl hesaba kattığı hakkındaki bilgi onların gözden geçirme derinliğini yansıtacaktır.

Yıl 7: Tekstilleri değerlendirmek

Ünite 7 A (iii): Materyalleri anlamak; odak; tekstiller

Ürün değerlendirme aktivitesi

 • Öğrencilerden mevcut bir dizi ürünü incelemelerini isteyin, örneğin, öğrenciler küçük gruplar halinde, farklı fonksiyonlar için, bir dizi özellikleri olan spor aletleri seçimlerini araştırabilirler.
 • Bazı öğrenciler tasarımcının niyetinin ötesinde, ürünün etkisini düşünebilirler
 • Bu aktivitede tüm öğrenciler spor aletlerini inceliyorlar. Yetenekli öğrencilerle bu aktiviteyi genişletmek için, bazı gruplardan, ürünün tasarlandığı amacının ilerisinde bir etkisinin olup olmadığına bakmalarını isteyebilirsiniz. Örneğin onlar, spor teçhizatların moda ürünlerle karışımını, ürünlerin kazanç ve maliyetini, spor teçhizatlarında sponsorluk özelliklerini, yeni materyaller ve kumaşların geri dönüşümünü tartışabilirler.

Yıl 9: Materyalleri seçmek

Ünite 9 A (i): Materyalleri seçmek; odak; yiyecek

Ürün değerlendirme aktivitesi

 • Öğrencilerden yeni materyallerin/içeriklerin ve teknolojilerin gelişiminin, tasarımcıların daha önce mümkün olmayan şeyleri başarmalarına nasıl izin verdiğini keşfetmelerini isteyin, örneğin biz şimdi istediğimiz özelliklerde materyaller ve içerikler yapabiliriz ve gelecekte büyük bir dizi uygulamaları ölçmek için yapılmış materyaller göreceğe benziyoruz.
 • Öğrencilerden, bir problemi çözmenin ya da bir ihtiyacı karşılamanın belirli bir yolunu seçmenin daha geniş anlamını hesaba katmalarını isteyin. Onların ihtiyacı karşılamanın gerekli kaynaklara değip değmediğini ve teklif edilen çözümün hesaba katılacak başka sonuçları olup olmadığını, örneğin; biyolojik farklılık, genetik olarak değiştirilmiş ürünler, gıda üretiminde büyüme hormonları ve antibiyotik kullanımları hakkındaki endişeleri düşünmeleri gerekir.

Farklı öğrenciler aynı aktiviteye birçok farklı yolla yaklaşabilirler. Bir ortaokulda, personel 9 yaşındaki öğrencileri, genetik olarak değiştirilmiş gıdalar hakkında bir münazarada aktif rol almaları için seçti, öğrencilere Royal Holloway College ve Greenpeace den uzmanlara soru sorma şansı da verildi. Öğrenciler bireysel çalıştılar ve onlara genetik olarak değiştirilmiş ürünleri araştırmaları ve sorular hazırlamaları için 1 saat süre verildi. Uzak kaynaklara bu yolla interaktif erişimin sağlanması için internetin kullanılmasının, yetenekli öğrencilerle çalışırken olumlu bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır.

Sınıf dışı aktiviteler

Üstün yetenekli öğrencileri etkili bir şekilde desteklemek için okul dışı öğrenmeyi nasıl kullanacağını planlarken;

 1. Yetenekli öğrencilerle başa çıkmak için ertelenmiş ders programı, ev ödevi ve ulusal yarışlar gibi okul dışı aktiviteleri kullanmayı
 2. Yetenekli öğrencilerin katılımını sağlamayı cesaretlendirebileceğiniz okul, yerel ve ulusal yarışmaları gözden geçirmeyi
 3. Okul kulüplerini, yetenekliler sınıfları, ertelenmiş ders programı haftalarını nasıl kullanabileceğinizi düşünün.

Durum çalışması: Ulusal yarışmalar

Birçok okul yetenekli öğrencilerin Genç Elektronik Tasarımcı Ödülleri(YEDA) gibi ulusal yarışmalara katılmalarına imkân sağlar.

Ponteland Community Koleji’nden Martin Rosinski (15) en yaratıcı fikir dalında “Smartlink” adı verilen veri kaydedici tasarladı ve ödülü almaya hak kazandı. “Smartlink” dünyanın en küçük veri kaydedicisidir ve ölçümün yapılamadığı zor endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

RNIB New College’den Saqib Shaikh isimli öğrenci “Braille Magic” i tasarladı. “Braille Magic” görme engelliler için windowsta kullanılmak üzere tasarlanmış çeviri programıdır. ASCII metinleri görme engellilerin kullanabileceği kabartma yazı baskısı için çıktıya çeviren bir sistemdir.

Kaynaklar

Okulların ve bölümlerin hem yetenekli öğrenciler hem de öğretmenleri için bir dizi destek çalışma aktiviteleri ve materyalleri düzenlemeleri gerekir.

Farklı zamanlarda farklı öğrenci grupları için uygun olabilecek okul içi bir kaynak merkezi kurulması mümkün olabilir. Öğrencilerin;

 • Referans kitapları—tasarım için araştırma ve kaynak materyalleri, tekrar rehberleri, konuya göre bilgi kitapları, dinlenme becerileri geliştirme kitapları gibi
 • Tasarım ve teknoloji öğrenimini ve keyfini arttıran videolar içeren kaynaklar, pratik görevler ve araştırmacı çalışmalar için kaynaklar, bulmaca ve oyunlara erişimlerinin olması gerekir.

Bilgisayarlar her türden yetenekte öğrenciler için önemli bir kaynaktır, fakat onlar yetenekli öğrenciler için derslerde, boş vakitlerde ve evde özgürce kullanılabildikleri için özellikle faydalıdırlar. Öğrenciler aşağıdakileri de içeren birçok bilgisayar kaynağını kullanabilmeleri için cesaretlendirilmelidirler:

 • Kendi seviye ve derecelerinde çalışmalarına imkân veren ve ilerlemelerini denetleyen bütünleşmiş bir öğrenme sistemi
 • Bilgi tabanlı materyaller, gözden geçirme programları ve oyunları gibi zenginleştirme ve ek çalışmaları için bir dizi CD-Romlar.
 • Konu ve aktiviteleri araştırmak için internet
 • Onların çalışmalarını geliştirip genişletmek için ve sunumlarını çoğaltmak için bilgisayar destekli tasarım(CAD), elektronik çizelgeler ve veri tabanları gibi bilgisayar programları.

Öğretmenler öğrenciler için dersler ve görevler planlarken ilerlemek için bir dizi kaynağa ihtiyaç duyarlar.

 • Kendi anlamalarını arttırmaya yardımcı olacak kaynak kitaplar
 • Belirli konuları öğretmek için yaklaşımları özetleyen kitaplar
 • Bir dizi ders kitabı
 • Fotokopi ile çoğaltılabilen aktivite kâğıtları içerir.

“Çocuğunuzun keşfetmesine yardımcı olun” web sitesini (DfES) aşağıdaki aktiviteler için görün

 • Tasarım ve yapım
 • Yiyecek

İnternet tasarım ve teknoloji öğretimini arttırmak için değerli bir bilgi, fikir ve zenginlik kaynağıdır.

Gözlem ve Değerlendirme

Yetenekli öğrenciler için politikanız ne kadar başarılı?

 • Yetenekli öğrencileri erken safhada nasıl tanımlıyor ve denetliyorsunuz?
 • Okul topluluğunun tüm sektörünün en yüksek başarı seviyesine ulaşabilmesini kesinleştirecek uygun önlemler nelerdir?
 • Bir bütün olarak gruba olduğu kadar yetenekli bireyler için de geniş, dengeli bir müfredatınız var mı? Örneğin;
  1. Onların bilgisayar destekli tasarım(CAD) kullanmak ya da yiyeceklerle çalışmak gibi farklı yöntemlere bir dizi yaklaşımları deneyimleri oldu mu?
  2. Onlar yeterli derecede geniş türde materyaller, aletler ve teknikler kullanabiliyorlar mı?
 • Yetenekli bireyleri kendi becerilerini, bilgi ve anlamalarını geliştirmek için nasıl uğraştırıyorsunuz? Onların çeşitli bağlamlarda bilgi beceri ve anlamalarını uygulamaları için hangi fırsatları veriyorsunuz?
 • Yetenekli öğrenciler eleştirel olarak kendi çalışmalarını nasıl değerlendirebilir, güçlü ve güçsüz yanlarını nasıl tanımlayabilir ve kendi öğrenmelerini nasıl geliştirebilirler?
 • Veliler çocuklarının tasarım ve teknolojide yaptıkları çalışmaları evde ve okulda en iyi nasıl destekleyebileceklerini anlıyor ve biliyorlar mı?
 • Veliler, meslektaşlar ve diğer öğrenciler tüm grubun ve bireylerin çalışmalarına nasıl yanıt veriyorlar? Çalışma uygun olarak değer görüyor mu?
 • Çalışmaları göstermek, sergi yapmak ve sürece bireyler ve grupları dâhil etmek için olanaklar var mı?
 • En yetenekli öğrencilerin yıldan yıla başarılarının kayıtlarını nasıl koruyorsunuz?
 • Müfredatın diğer kısımlarında yetenekli bireylerden nasıl haberdarsınız?
 • Öğrencilere okula devam ettiklerinde, diğer okullarda, okulun ötesinde ne oluyor?
 • Yetenekli öğrencilerin başarı politikasını belirlemek için prosedürler uygun mu?


  FACEBOOK YORUMLARI