Long Island Üstün Zekalılar Okulu

Long Island Üstün Zekalılar Okulu

OKULUN TARİHÇESİ

Long Island Üstün zekalılar okulu, 1980 yılında okul yöneticisi Carol Yilmaz ve diğer dokuz veli tarafından kurulmuştur. Okulun kurulmasındaki temel motivasyon Yilmaz ve diğer dokuz kurucunun üstün yetenekli çocukları için uygun bir eğitim imkanlarını ve fiziksel koşulları yaratma arayışıdır. Okul, ilk yıl 14 öğrenci ile eğitime başlamış ve finansal açıdan zorlu bir yıl geçirmiştir. 1980 yılından 2008 yılına kadar süren gelişim ve akreditasyon sürecinin ardından şimdiki fiziki koşul ve uluslar arası geçerlik standartlarına sahip olmuştur.

 GENEL BAKIŞ

6o farklı bölgeden 250 öğrencisi ile eğitim veren okul, bulunduğu bölgede üstün zekalı öğrencilere eğitim sağlayan tek okul olma özelliğine sahiptir. Otuzun üzerinde sınıfın yanı sıra, iki bilgisayar laboratuarı, bir kütüphane, iki müzik odası, iki sanat odası, oditoryum, iki spor salonu, bir kafeterya ve çok amaçlı bir oda mevcuttur. Okulun sunduğu dış tesisler ise oyun alanları ve tenis kortları şeklindedir.

Birçok farklı bölgeden oluşan öğrenci profili beraberinde farklı etnik köken, din ve sosyal sınıfa ait öğrencilerin bir arada gelme imkânını sağlamaktadır. Okul, vizyonu gereği bu farklılıkları zenginlik sayarak; en üst düzeyde kabul ilkesiyle öğrenciye yaklaşır. Sınıflar genellikle 16 kişiden oluşan ve öğrenci-öğretmen etkileşimine olanak sağlayan küçük gruplardır. Okul zenginleştirme ve hızlandırma eğitimleri sunmakta ve öğrencilere her konu (ders) hakkında bir yıl ile üç yıl arası zaman dilimlerinde uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Öğrencilerin bir çoğu dokuzuncu sınıfın sonuna kadar lise derslerinin tamamına yakınını tamamlamakta ve 15 kadar farklı üst düzey yerleştirme sınavına girebilme imkanıyla liseye devam edebilmektedirler. Eğitimi tamamlayan öğrencilerin  haziran ayında ‘New York State Regents’ sınavında üst düzey dereceler elde etmektedir.

Genel hatlarıyla verilen eğitim dört ana grupta incelenebilir: 1. Anaokulu öncesi, 2. Anaokulundan 3. Sınıfa kadar, 3. 4-6. Sınıflar arası, 4. 7-9. Sınıflar arası. Ön/düşük seviye olarak tabir edebileceğimiz, 4. Sınıfa kadar süren eğitim sürecinde, öğrenci uzmanlar eşliğinde bilim, bilgisayar, yabancı dil, sanat, müzik ve beden eğitimi dersleri almasına rağmen, bağımsızdır. Uzmanlaşma ve bölümlere ayrılma ise 4. Sınıfa geçmesi ile başlar.

MİSYON

Okulun misyonu anaokulu öncesinden dokuzuncu sınıfa kadar, üstün zekalı öğrencilerin hem sosyal hem de entelektüel gelişimlerini destekleyerek potansiyellerini açığa çıkarmak ve uygun akademik eğitimi sağlamaktır.

AKREDİTASYON

Başlangıçta profesyonel kişilerce kurulmasa da okul, zaman içersinde gelişim göstermiş ve gerekli standartlarını sağlamıştır. New York Eyaleti Bağımsız Okullar Derneği (New York State Association of Independent Schools) ve New York Eyalet Kurulu (New York State Board of Regents)  tarafından akredite edilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru süreci bağımsız bir uzman ya da test merkezinden alınmış IQ testi ile başlamaktadır. Kabul edilen IQ testleri:  the Stanford Binet, WPPSI ya da the WISC. IQ testinde alt sınır 130 olarak belirlenmiştir.  Test sonuçlarının elde edilmesinin ardından okul öncelikle veliyi kabul ediyor ve okuldaki programların içerikleri, işleyiş vb. hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Başvurunun son aşamasında ise, veli okulu öğrenci ile birlikte ziyaret ediyor.

Öğrencinin mevcut bir IQ test sonucu olmaması durumda ise veliler okul ile iletişime geçip, testin yapılabileceği uygun adresleri elde edebilirler. IQ testi sonuçları elde edildikten sonra test, bilgi formu ile birlikte kuruma sunulmaktadır.

EĞİTİMLER

TAM ZAMANLI EĞİTİMLER:

 1. LOWER SCHOOL/ OKUL ÖNCESİ-3. SINIF

Bu gruptaki öğrenciler okuma ve matematik yeteneklerine göre sınıflandırılırlar. Okuma programı birçok edebi tür ve fonetik yaklaşımları içerir. Matematik eğitimi Singapur matematik programına dayanmaktadır. İngilizce okuma, yazma, heceleme ve el yazısı gibi İngilizce dil yeteneklerinin ve sosyal çalışmalarının yanı sıra, çocuklar aynı zamanda bilim, sanat bilgisayar, müzik, İspanyolca, beden eğitimi ve kütüphanecilik derslerini de alırlar. Her ders alanında uzman kişilerce öğretilir.

DERSLER:

Matematik

Edebiyat

Okuma

Sosyal Bilgiler

 

ÖZEL İLGİ ALANLARI:

Bilgisayar

Spor

Sanat

Müzik

Kütüphanecilik

İspanyolca

Bilim

 1. MIDDLE SCHOOL/ 4.-6. SINIFLAR

Dördüncü sınıftan itibaren öğrenciler özel ilgi alanları ve yeteneklerine göre sınıflandırılmaya başlanır ve ilgi duydukları konuları derinlemesine öğrenme şansına sahip olurlar.

DERSLER:

Matematik

Bilim

Sosyal Bilgiler

İspanyolca/ Dünya Dilleri

Çalışma Becerileri/ Bilimsel Çalışma Yöntemleri

ÖZEL İLGİ ALANLARI:

Sanat

Bilgisayar

Spor

Müzik

 1. UPPER SCHOOL/ 7.-9. SINIFLAR

Burada bilgiler derinlemesine işlenir ve öğrenciler uzmanlaşmaya yönlendirilir. Dersler alt bölümlere ayrılmış şekildedir.

DERSLER:

İngilizce

Matematik

 • Entegre Cebir
 • Geometri
 • Cebir 2/ Trigonometri 
 • İleri Cebir dersi (ortaokul)

Sosyal Bilgiler

 • Amerikan Tarihi
 • Küresel Çalışmalar

Bilim

 • Kimya
 • Fizik


Yabancı Dil

 • İspanyolca
 • Fransızca (9. Sınıf)

 

EK DERSLER:

S.A.T. Sınavı Hazırlığı

Düşünme Becerileri
Teknolojik bir Toplumda yaşam
Aile Yaşamı
Yaratıcı Yazma
Tartışma
Robotik
Drama
Ev Teknolojisi
Topluluk Önünde Konuşma
Kapalı Spor Aktiviteleri
Okul Yıllığı

SEÇMELİ DERSLER:

Sanat
Rekabetçi Matematik
Scrabble
Geometrici Çizim Dersi
Matematik kulübü
Fransızca


Yarışmalar:

 • Bilgi Ustaları
 • Ulusal İspanyolca Sınavı
 • Amerikan Matematik Yarışması
 • Skolastik Düello

 Anaokulu Öncesi Eğitimler:

Öğrencilerini hem akademik, hem de sosyal açılardan desteklemeyi hedefleyen okul, okul öncesi çocukları eğlenerek öğrenme stratejisi ile yaklaşır ve okulu öğrencilere sevdirme amacından yola çıkar. Bunu yaparken okulun gözettiği nokta ise, üstün zekalı çocukların çabuk kavrama kapasiteleri ve yaşıtlarına oranla hızlı gelişen motor becerileridir. Dört yaşına girmiş ve üstün zeka sahibi öğrenciler, bunu zeka testleri ile belgelemeleri durumunda L.I.S.G. modeli temel alınan bu okula kayıt yaptırabilirler. Okul erken anaokulu öncesinde başlayan eğitimin önemine dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmaların erken yaşlarda eğitime başlayan çocukların ilkokul yılları boyunca daha fazla kapasite ortaya koyduklarını belirttiğinin altını çizer.

Okulun anaokulu öncesi programı öğrenme sevgisini geliştirmek ve meraklı bir zihni eğitmek adına hızlandırılmış bir müfredat içerir. Okuma-yazma ve aritmetik ile birlikte dil, üst düzey düşünme ve muhakeme gelişimi gibi konuların eğitimi vurgulanmaktadır. Aktiviteler çocukların özgür düşünce yeteneğine sahip olmaları, motor becerilerini geliştirmeleri, entelektüel gelişimlerini sağlamaları, olumlu öz benlik ve özgüven sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak gruplarla ya da bireysel olarak oyun alanları, fiziksel aktivite alanları ve boş zaman aktivite bölümleri oluşturulmuştur. Aynı zamanda çocukların ritimsel ve kinestetik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim saatleri hafta içi 9.00 – 14.00 arasındadır. Öğle yemeği ve dinlenme saatleri okul süresine dahildir.

YARI ZAMANLI EĞİTİMLER:

Okul haftanın beş günü tam zamanlı eğitimler sunmanın yanı sıra, okul sonrasında opsiyonel olarak seçilebilen yarı zamanlı (öğleden sonra) eğitimleri de vermektedir. Bu eğitimler anaokulundan başlayarak sekizinci sınıfları içerir. Programların eğitmenleri okulun kendi bünyesinde yetiştirdiği sertifikalı eğitmenlerdir. Her program için iki ayrı eğitmen çalışır.

Eğitimin ilk yarım saatinde öğrenciler hava koşullarına göre açık havada ya da kapalı spor salonunda spor yaparak gevşer. Sonrasında hafif bir yemek yenir ve ev ödevleri yapılmaya başlanır. Her öğrenci ödevine başlamadan ödevin bitmesi için öngörülen bireysel zaman belirlenir. Ödev yapımı esnasında gereli görülen yerlerde eğitmenler tarafından yardım sağlanır. Ödevler bittikten sonra kalan zamanda öğrenciler resim yapmakta, yapbozlar üzerinde çalışmakta veya oyun oynamakta özgürdürler. Saat beşten sonra kalmaya devam edecek öğrenciler aktivitelerini yapmayı ya da okula ders çalışmaya dönmeyi tercih edebilirler. Veliler günün sonunda çocukların ödevleri, derslerinde yaşadıkların zorluklar ve gün içerisinde yaptıkları aktiviteler ile ilgili dönütler alırlar.

OKULUN OLUMLU ÖZELLİKLERİ

 • Ana okul öncesi eğitimi desteklemesi okulun olumlu yanlarından biridir. Erken yaşta başlayan zihinsel ve sosyal gelişimin desteklenmesi son derece önemli olduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.
 • Okul bulunduğu bölgede üstün zekalı öğrencilere hizmet sunan tek eğitim kurumudur.
 • Okul cinsiyet, etnik köken, din ve sosyal statü gibi farklılıkları gözetmeyen; üst düzey bir kabul ve eşitlik atmosferinin hakim olduğu bir kurumdur.
 • Okul kurucularının aynı zamanda üstün zekalı çocuklara sahip veliler olması; kurucularının empati yeteneğine sahip olmalarına, veli ve çocukların gerçek anlamda neye ihtiyaç duyduklarını farkına varabilmelerine ve velilerin kaygı ve endişelerini yakından tanımalarına olanak kılmaktadır.
 • Okulda akademik eğitimin yanı sıra yaratıcı düşünme becerilerini ve sosyal becerileri geliştirecek birçok eğitim verilmektedir.

OKULUN  (İNCELENEN WEB SİTESİNİN) EKSİK YANLARI

 • Okutulan derslerin içerikleri web sitesinde detaylı bir şekilde tanıtılmamıştır.
 • Eğitmenler hakkında, aldıkları eğitimler ve tecrübeleri hakkında, bilgilere yer yoktur.
 • Okulda yarı zamanlı sunulan (ödev yaptırma, birebir ders vb.) hizmetler, okulu üstün zekalı öğrencilere eğitim veren bir kurum olma işlevinden çıkarıp; etüt merkezi tarzında çalışmalar yapan bir eğitim kurulu olarak algılanmasına sebebiyet verebilir. Bu durum okulun profilini zedeleyici olarak algılanabilir.
 • Middle School ve Upper School olarak adlandırılan ilkokul ve ortaokul seviyesinde verilen derslerde yapılacak olan uzmanlaşmanın hangi kriterlerce yapıldığı açıkça belirtilmemiştir.

INTERNET ORTAMINDA BULUNAN OKULU VE AKTİVİTELERİNİ

TANITICI LINKLER

https://www.facebook.com/Long-Island-School-for-the-Gifted-36721912173/

http://longisland.news12.com/news/a-technology-solutions-robot-helps-student-attend-classes-after-surgery-1.9685941

http://www.people.com/article/robot-replaces-sick-student-at-school

                                                  Hazırlayan: Çağla KARABAYIR  FACEBOOK YORUMLARI