The Gateway School Üstün Zekalılar Okulu

The Gateway School Üstün Zekalılar Okulu

Okulun bu sene 142 öğrencisi var. İki bölüm var; biri 5 ile 9 yaş aralığında olan sınıflandırılmamış bir grup, diğeri ise 10 - 14 yaş aralığındaki ortaokul olarak kategorilendirilen  grup. Okula New York’un dört bir yanından öğrenciler geliyor. Öğrencilerin çoğunluğu Manhattan ve Brooklyn’den.

 

Müracat Şartları

Okul öğrenci kabul yaş aralığı  5 -13 yaş.  Okul parlak olarak adlandırılan çocuklara hizmet ediyor. Bunun yanı sıra öğrenci (Twice exceptional durumu) aşağıdakilerden biri veya daha fazlasının bir sonucu olarak okula  müracat edebiliyor.

 • Dil tabanlı öğrenme güçlüğü (disleksi, anlamlı ve alıcı dil gecikmeler, okuma ve yazma bozuklukları)
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Yürütücü işlev bozukluğu
 • Görsel uzamsal ya da işitsel bozukluk
 • Kaba ve ince motor koordinasyon sorunları

 

Okula Kayıt Kabul İçin İzlenen Yol

 • Başvuru Formu
 • (Release form)Devir Formu
 • Ölçekli puanlar ya da Stanford Binet 5 versiyonu ve projektif test ile bir WISC-IV içeren tamamlanmış nöro-psikolojik ya da psiko-eğitimsel değerlendirme
 • Başvuru sahibi ile çalışan tüm profesyoneller ve varsa en son raporlar
 • Öğrenci için tutulan en son okul raporları
 • Başvuru sahibinin öğrencisi için en son IEP, varsa.

Projektif testler aşağıdaki testlerden herhangi birini içerebilir: Tematik Algı Testi, Çocuk Algı Testi, Roberts Algı Testi Çocuklar için, Tell-Me-A-Story Apperceptive Testi, ya da Rorschach.

Yedi yaşından küçük öğrenciler için testler başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Yedi yaş ve üstü için,  testler başvuru tarihinden itibaren 18 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

 

Tarama Amacı

 Gateway Okullarına kabul süreci düşünceli ve kapsamlı bir şekilde, okul programından en fazla fayda sağlayacak başvuranları belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

 

Harç Bedeli

125 $  geri ödemesiz başvuru ücreti olarak yatırılır. Bir tarama için 250 $ ek bir ücret vardır.

Kabul

Gateway Okulları Gelişimsel Gecikme, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm Spektrum Bozukluğu/ Asperger Sendromu, Sözsüz Öğrenme Güçlüğü, ya da birincil tanı olarak Duygusal/ Davranış Tabanlı Zorluklar tanısı öğrencileri kabul etmiyor.


Öğrenci-öğretmen oranı 2.5:1

 

Okul saatleri: 08:00-15:00

 

Okul sonrası etkinlikler: 15:15’te başlıyor.

 

Öğrenim Ücreti: 2015-2016 eğitim yılı  ilkokul için  56.228 $ ve Ortaokul için 59.995 $

 

Okulun Tesis Özelliği: Lincoln Center yakın Manhattan'ın Upper West Side bölgesinde yer alıyor. 35.000 feet kare.

Gümüş sertifikalı bir okul

 • Öğrencilerin işitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış derslik 
 • Teknoloji ve gelişmiş video ekipmanları monteli ve okul boyunca kullanılır.
 • Bir kütüphane
 • İki fen laboratuarları
 • Tiyatro ve konferans alanı olarak hizmet veren çok amaçlı
 • Junior boyutlu spor salonu
 • İki hareket odası
 • Sanat, imalat ve fotoğrafçılık odaları 
 • Bir fırın

Sınıf boyutu

 İlkokulda, tipik sınıfta iki öğretmen (a Baş Öğretmen ve Yardımcısı Öğretmen) ile 9 ila 10 öğrenci bulunmaktadır. Orta Okul, ortalama iki danışman öğretmen ile 10 ila 12 öğrenci bulunmaktadır.

Her iki bölümde de, öğrenciler okuma, yazma ve matematik eğitimi için 2 ile 8 öğrenci arasında değişen küçük sınıflarda bir öğretmen öncülüğünde Dil Terapisti veya Öğrenme Uzmanı ile çalışır.  

Öğretimde Mükemmellik Esası

Öğrenciler için etkili, araştırmaya dayalı öğretim programları var. Gateway’deki uzmanlar ; çocuk gelişimi, dil, okuma-yazma çağdaş araştırmaların pratik uygulaması alanlarında öğretmen eğitim programına katılıyor. Her öğrencinin içindeki potansiyeli ortaya çıkartıp, başarılı okul ve yaşama hazırlama amacıyla öğrenmelerine uzmanlar devam ediyor.

Her öğretmen, özel eğitim ve/ veya bir konu alanında ileri derecede yüksek lisans derecesine sahiptir. Dil Terapistleri, Mesleki Terapistler, Psikologlar ve Okuma ve Öğrenme Uzmanları kendi alanlarında gerekli sertifikaları var.

Görsel Sanatlar, Müzik, Dans, Hareket, Beden Eğitimi ve Eğitim için Gateway Merkezi'nde eğitmenler  teknolojiyi de kullanarak zenginleştirme programı uyguluyor.

Bağımsız, Entegre, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı uygulanıyor.

Gateway okulu bağımsız okul müfredat içeriğini; öğrencilerini sayı olarak az küçük gruplar halinde tutarak gerekli beceri ve stratejiler ile birlikte çalışarak uygular.

Gateway Programı

Gateway Okulu  öğrencinin dil gelişimini, düşünme, duygu ve öğrenmeyi nasıl etkilediğini,  tüm yönleri ile dikkate alır. 

Tanımlanmış bir müfredatı var. Eğitimi  küçük sınıflarda yapıyorlar. Öğrenciler, fakültenin liderliğinde; doğrudan açık ve multisensory öğretim ile bireysel yetenek ve  ihtiyaçlarını karşılayan,  öğrencileri gruplara ayırarak öğretim görür.

 • Orton-Gillingham tabanlı Okuma programı  Akademik Başarısızlık Önlenmesi ; Phyllis Bertin ve Eileen Perlman tarafından ve öğretimde okuduğunu anlama için yapılandırılmış bir program tarafından takip edilmektedir.
 • Temel Yazma Becerileri Öğretimine göre yazma becerileri var. (Judith A. Hochman, Ph.D.)
 • Stern Matematikve Singapur Matematik Matematik müfredatının çekirdeğini oluşturur ve matematik ile zenginleşme programı devam eder.
 • Küçük sınıflarda küçük gruplar halinde; Dil terapisti, Mesleki Terapist ve Sosyal gelişme uzmanı eğitimi sağlamaktadır.
 • Öğrenciler sosyal gelişiminde karşısına çıkabilecek engelleri ve etkileşimleri akranları ve yetişkinlerle sosyal iletişim içinde ele alarak zorlukların üstünden gelmeyi öğrenirler.
 • Sanat programı sayesinde, öğrenciler çeşitli konu alanlarında alternatif yollarla kavramları ifade edebilme yollarını öğrenirler.
 • Eğitim Zenginleştirme Merkezinde, Orta Okul öğrencileri teknoloji kullanımı ile kendi yetkinliklerini, yeteneklerini veya tutkularını sürdürmeye yönelik becerilerini geliştiriyorlar.
 • Okul sonrası programında atletizm ve ders dışı etkinlikler seçebiliyorlar.

Yerleştirme

Gateway  öğrencilerinin  son beş yıl içinde kabul edildiği okullardan bazıları şunlardır:

Bay Ridge Hazırlık Okulu

Dwight Okulu

LREI

Berkley Carroll Okulu

Kartal Tepesi Okulu (MA)

Mary McDowell Arkadaşlar Okulu

Birch Wathen Lenox Okulu

Ethel Walker Okulu

Purnell Okulu

Brooklyn Arkadaşlar Okulu

Forman Okulu

Zirve Okulu

Browning Okulu

Grace Kilisesi Mektebi

Winston Hazırlık Okulu

Calhoun Okulu

Hewitt Okulu

York Hazırlık Okulu

Cheshire Akademisi

Landmark Lisesi

Churchill School & Merkezi

Loyola Okulu

 

Eğitim Zenginleştirme Merkezi

Gateway 21. yüzyıl becerilerini, akademik takipçiliği,en son araç ve teknikleri keşfederek,öğrencilerin  profesyonel hedeflerine ulaşabilmesi için teknolojiyi kullanmaktadır.

Gateway Okulu’nun ortaokul kısmında programlar ‘Eğitim Zenginleştirme Merkezi’  aracılığıyla geliştirilmiştir. Merkez Takımlar ;öğrenci grupları uygulamasında  tasarım, film yapımı, yatırım yönetimi, robotik, bilgisayar programlama ve dijital tasarım gibi yenilikçi konuları araştırmak ve keşfetmek için izin verir. Takımlar , ortak çıkar ve hedef etrafında işbirliği ve problem çözmeyi öğrenip;süreç içerisine yayılmış olarak  planlama, tasarım ve ürün oluşturma üzerinde durmaktadır.Başka bir öğrenci ile eşleştirme yapılarak yapılan çalışmalar ve bireyselleştirilmiş dersler var.

Ortaokul müfredatının merkezi net bir yapısı var. Öğrencilerin ilgi ve becerilerini geliştirirken, stratejiler geliştirilerek planlama ve grup çalışmalarıyla deneyimli ve çok duyulu (multisensory) yaklaşımı uygulayarak okul müfredatını tamamlayıcı zenginleştirici program uyguluyorlar.

http://www.gatewayschool.org

Düzenleyen: Didem ŞAHİN  FACEBOOK YORUMLARI