Lee Academy Üstün Zekalılar Okulu

Lee Academy Üstün Zekalılar Okulu

Linda Lacey 1980lerde bir öğretmen olarak üstün başarılı ve üstün yetenekli öğrencilerin yeterince uygun eğitim alamadığını düşünüyor. Bu nedenle 1983 yılında okul öncesi ile eğitime başlıyor.

Kuruluşundan sonraki 10 yılda şekillendirici ilk felsefesi ile 8. Sınıfa kadar küçük sınıflarda, serbest hızlandırma imkanı ve kronolojik yaşa bakmadan kararlar alma imkanı sağlanmıştır.

İkinci on yılda ise daha dinamik üstün yetenekli lise müfredatına giriş, kampüs faaliyetlerinin geliştirilmesi, yabancı öğrenci değişimi ve grup dinamiği programı, yabancı dil eğitiminin ilkokulda başlaması ve uzman öğretmenlerin yıllarca öğrencilerle beraber olması ile gelişmiştir.

Son 10 yılda da müfredat kalitesi ve çeşitliliği arttırılmış, güzel sanatlar/tiyatro programının geliştirilmesi, organik bahçe ve beslenme programının eklenmesi gerçekleşmiştir.

Bu şekilde Lee Academy eğitim felsefesi: Öğrencilerin üstün yeteneklerini güçlendirmek, tutkularının peşine düşmelerini sağlamak ve potansiyellerine ulaşmalarına imkan vermektir.  

Modelleri “Dr. Barbara Clark’s Integrative Education Model”.

   Bu modelde 4 insan fonksiyonuna eşit önem vermektedir.

  1. Düşünme/bilişsel
  2. Hissetme/duygusal
  3. Fiziksel/duyusal
  4. Sezgisel

Bu fonksiyonlarda en iyi seviyeye ancak bir arada olursa gelinebileceğine inanarak program ona göre geliştirilmiştir.

Bireyselleştirilmiş eğitime önem verilmektedir. Bireysel veya küçük grup projeleri, Beceri ve ilgi alanlarına göre kulüpler, yerel üniversitelerden üniversite  seviyesinde akademik ve laboratuvar deneyimlerine imkan verilmektedir.

Deney ve katılım odaklı zenginleştirilmiş öğrenme etkinlikleri, esnek ve entegre olmuş müfredat(öğrenci ihtiyacı ve ilgisi temeline dayanan), Küçük grup veya  ikili öğretim yapılmaktadır.

Öğrenme ortamı stresi azaltılmış, yarışmacı değil işbirlikçi yapıda  hazırlanmış sınıf düzeni değil çalışma odası olarak düzenlenmiştir.

Hareket etme ihtiyacının öneminden dolayı öğrenciler sıklıkla sınıf değiştirmekteler.

Her öğrenci kendi öğrenme ve sosyal etkinliklerinde tercih ve kontrol sahibidir.

  1. Serbest hızlandırma(öğrenci ihtiyaç seviyesi ve takibine uygun)
  2. Zenginleştirme
  3. Müfredat sıkıştırma (giriş etkinliklerinin, tekrarların azaltılması)
  4. İleri eğitim ve deneyimlere imkan verme-ikili kayıt ile çevre
  5. Üniversitelerden ders alabilme
  6. Proje yarışmalarında yer alma

Okula Kayıt:

Gözlem veya ölçeklere dayanan kontrol çizelgesi, Zeka katsayısının  ortalamanın 2 standard sapma  veya daha üzerinde olması gibi değerlendirmelerin ardından 3 günlük öğrenci değerlendirme ziyareti ile kabuller yapılıyor.

Ücretler: 2015/2016 FEE SCHEDULE

 

If
paid in full by
May 1, 2015

If
paid monthly by auto-debit
to checking

If
paid by check
monthly or quarterly

Pre-K & Kindergarten

$9,875.00

$10,075.00

$10,325.00

Lower School (A-C)

$10,250.00

$10,450.00

$10,700.00

Lower School (D-G)

$10,550.00

$10,750.00

$11,000.00

Upper School

$10,875.00

$11,075.00

$1,325.00

 

Web sitesi: http://leegiftedacademy.com/

Ülke: Tampa-Florida/ ABD

Hazırlayan : Benan Gülay  FACEBOOK YORUMLARI