Asheville Üstün Zekalılar Okulu

Asheville Üstün Zekalılar Okulu

Tarihçe ve Genel Bilgi 


1900 yılında Charles Andrews Mitchell ve Newton Mitchell Anderson adında iki Ohio’lu kişi tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında klasik İngiliz eğitim sistemine göre erkek öğrencilere yönelik eğitim vermiştir. Okul erkek öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlayarak onların atletik bir vücuta sahip olmalarını, üniversite ve iş hayatına hazırlamayı hedeflemiştir.


20. yüzyıl başlarında okul kampüs haline getirilmiştir. Herhangi bir kurum veya vakıfa bağlı değildir. Eğitim fakültesi 36 eğitimciden oluşmaktadır. Eğitimcileri yüksek tecrübeye ve eğitim kalitesine sahiptir. Okul öğrencilerin eğitim sürecince eğitimciler tarafından desteklenmekte ve eğitim hayatlarını rahat bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Günümüzde 9 Sınıftan itibaren eğitim vermeye başlayan okul 285 öğrenciye sahiptir. Sınıflar 12 kişiden oluşmaktadır. Her 7 öğrenciye bir öğretmen, her 4 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir. Her yıl yaklaşık 70 öğrenci mezun olur. Öğrencilerin %80 ‘i yatılı eğitim almaktadır. 20 eyalet ve 15 ülkeden öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerin %25’i burslu olarak okumaktadır.


6 öğrenci ve 3 fakülte üyesinden oluşan Onur Kurul’u bulunmaktadır. Onur Kurulu’nda olmak tüm öğrenciler için çok önemli bir ayrıcalıktır ve gönüllülük esasına göre seçilmektedir.
Okulun 300 dönümlük arazisinde, eğitim ve yaşam için zengin çevresel düzenlemeler ve orman alanı bulunmaktadır.
Tarihi binalarında, mutlaka herkes için yapacak birşeyler vardır.

Misyon;

Öğrencilerini küçük ve samimi ve farklı bir okul ortamında, birbirine bağlı, bedensel ve zihinsel gelişimlerini mükemmel şekilde geliştirmelerini sağlayarak onları üniversite ve gerçek hayata hazırlamaktır.

Ders içerikleri;

Disiplinli bir okul ortamını prensip edinilmiştir. Sosyal Bilimler, yabancı dil, matematik, bilim ve sanat üzerine eğitim verilmektedir.
4 yıllık eğitim hayatları boyunca okulda öğrenciler temel olarak iyi yazma, eleştirisel düşünme ve açık iletişimi öğrenirler.
Beşeri bilimler eğitim programı ile edebiyat, sanat, din, dans, film, müzik, tarih, mimarlık konularını içermektedir.

 • Güzel Sanatlar; Öğrencilere perspektif ve komposizyonların temeli öğretilip kendi stillerini oluşturmaları teşvik edilmektedir. Yeni başlayanlara, rehberlik ile özgüven kazandırılmaktadır. Dans, vokal, enstrüman kullanımı ile akademik ek kredi alınabilmektedir.
 • - Uygulamalı Müzik; Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri ve bir üst seviyeye taşımaları için seçtikleri enstrümanları 6 ayrı formda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu dersi alan bir öğrencinin müzik konusundaki her türlü bilgiyi öğrenmeye hevesli ve istekli olması beklenmektedir. Güz dönemi okul seçmeleri için cd hazırlanması ve ikinci dönem genel bir resital veya kurul karşısında bir performans gerçekleştirmesi gerekir.
 • Müzik Teorisi; Müziğin yapısal unsurları olan uyum, süre, aralık ve dinamikleri detaylı şekilde analiz ederek öğrenirler.
 • Stüdyo Sanatına Giriş; Öğrenciler bu derste ışık, komposizyon, perspektif ve keşfetmeyi öğrenirler. Temel tasarım ve çizim unsuru olan denge, çizgi, doku ve kontrastın temellerini öğrenirler. Ek olarak görsel yeteneği artırmak için heykel, resim vb. farklı projeler üzerinde çalışırlar.
 • Stüdyo Sanatı 2; Öğrenciler eğitimin bu aşamasında daha karmaşık eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler. Etraflarını daha yakından inceleyerek kendi sanatsal tercihlerini belirlemeye çalışırlar. Seramik, resim, endüstriyel tasarım ve illüstrasyon konularında çalışırlar.
 • Stüdyo Sanatı 3-4; Üniversite düzeyinde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için yüksek seviyede sanat ders çalışmaları ve önceki derslerde görülen teorik bilgilerinin uygulama becerileri sağlanır. Kişisel portföylerini hazırlarlar. Bu şekilde teknik ve estetik bakış açısı, disiplin, sabır vb. davranış yetkinliklerini geliştirirler.
 • Yabancı Diller; Fransızca, İspanyolca ve Çince dilleri öğretilmektedir. Yazılı gramer temelleri öğretilirken sınıflarda sözlü iletişim becerileri geliştirilir.
 • Fransızca 1-5; Bu müfredat öğrencilere temel dilbilgisi, kelime, kültür ve sağlam iletişim temellerini veren derslerden oluşmaktadır. Her seviyede öğrenciler güncel ve sürekli öğrenme yöntemlerini kullanır, eğlenceli ve interaktif ortamda derslerini yaparlar.
 • İspanyolca 1-5; Anlama, dinleme, konuşma ile öğrenme üzerine odaklanmıştır.
 • Çince 1-5; Çince cümle yapı çalışmaları,karakter okuma ve yazma üzerine odaklı sınıflarda konuşma ve Mandarin Çincesi yazmayı öğrenmektedirler.
 • Beşeri Bilimler; Bu bölüm tarih, din, sanat ve müzik birleştirilmiş biçimde öğretilmektedir.
 • Antik Çalışmaları; Yunan efsaneleri ve trajedileri, eski ve yeni ahit yazıları, Roma dönemi ve sonrası ortaya çıkan medeniyetleri incelemektedirler.
 • - Dünya Çalışmaları; Ortaçağ ve Rönesans dönemi ağırlıklı olarak incelenmektedir.
 • - Avrupa Çalışmaları Edebiyat; Avrupa edebiyatına ait yazma, düşünme ve eleştirel okuma becerileri Avrupa tarihi ile ileşkilendirilerek incelenmektedir.
 • - Avrupa Çalışmaları Tarih; Rönesanstan günümüze kadar Avrupa tarihi incelenmektedir. Siyasi, kültürel, dini temaları ve olayları, reform, Fransız devrimi ve Napolyon dönemi dahil olmak üzere günümüze kadar gelen milliyetçilik vb. akımları incelerler.
 • - Amerikan Çalışmaları Tarih; Sömürge döneminden birleşik devletlere kadar olan gelişim dönemini inceler. Politik, kültürel, ekonomik, diplomatik, sosyal açılardan analiz ve yorumlama yaparlar. Eğitim boyunca Amerikan demokrasisinin özünü anlamak üzere eğitim alırlar.
 • - Amerikan Çalışmaları Edebiyat; Amerikan rüyası ve insanlar için anlamını inceler. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, analiz, sentez, Amerikan edebiyatı ve kültürel gelişimi eğitimi alırlar.
 • - Matematik; Uygulamalı ve kavramsal matematik anlayışı eğitimi verilir. Doğru soruları sorup doğru cevaplara ulaşma üzerine odaklanılmıştır.
 • - Cebir 1; Cebir dilini öğrenerek temel cebirsel ifadeleri ve işlemleri öğrenirler.
 • - Geometri; Temel geometrik bilgileri öğrenirler. Tümden gelim yöntemi ile önermeler ve teoremlerle desteklenen ve sorgulayan öğrenme yöntemleri kullanılır.
 • - İleri cebir ve geometri; Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanmıştır. Ders öğrencilerin araştırma ve tartışma yoluyla genel problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır.
 • - Cebir 2 ve trigonometri; Orta cebir ilkelerini öğretir. Sorunları çözmek ve matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için polinomlar, rasyonel ifadeler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, analitik geometri kullanırlar. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve dairesel ile sağ üçgen trigonometri uygulamalarını içermektedir.
 • - Giriş istatistikleri; Öğrenciler veri, organizasyon veri, şans, çıkarsama üretimi üzerinde çalışırlar.
 • - Sonlu Matematik; Öğrenciler tek değişken ve iki değişkenli veri, matrisler, doğrusal programlama, temel finans, sayma problemleri ve olasılık içeren konuları gerçek hayattaki problemlerde kullanırlar.
 • - Precalculus ; Birinci ve ikinci derece denklemler ile kullanma; eşitsizlikler mutlak değerler ile uygulamaları da dahil olmak üzere fonksiyonları; grafikler; Polinom ve rasyonel fonksiyonlar uygulamaları; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar uygulamaları; trigonometrik fonksiyonlar ile kullanma; doğrusal fonksiyon, Üstel fonksiyon, lojistik fonksiyonu ve basit harmonik fonksiyon gibi işlevleri kullanarak çeşitli matematiksel modelleme projeleri yaparlar. İleri seviyelerde, öğrenciler de kutupsal koordinatlar, vektörler ve uygulamaları, matematiksel tümevarım, diziler ve dizi, permütasyon, kombinasyon ve olasılık grafiklerini çalışmaları yaparlar.
 • - Matematik AB ; Öğrenciler, analitik, grafiksel ve sayısal yöntemler kullanarak sorunları çözmeyi öğrenirler.
 • - Matematik M.Ö.; İleri derece matematik üzerinde çalışılmaktadır.
 • - İstatistik; Veri keşfetmek, örnekleme ve deneme; olasılık ve simülasyon yoluyla desenleri tahmin ve istatistiksel çıkarım olmak üzere dört kavramsal tema üzerinde çalışmaktadır.
 • Giriş programlama ve gelişmiş programlama; Etkin programlama üzerine çalışılmaktadır. Programlar veri yapıları ve algoritmalardan oluşmaktadır.
 • - Programlamaya Giriş; Basit değişkenler, kontrol akışı ve rasyonel tasarım, kodlama ,test ve kullanmanın temellerini kapsayacak şekildedir.
 • - İleri Programlama; İşlevleri, sınıflar ve nesneler dahil daha karmaşık veri yapıları ve karmaşık program yapıları ile ilgilenilmektedir.
 • - Bilim; Öğrenciler deney yapma, verilerin analizi ve yazılı raporlar aracılığıyla sonuçları iletmek için bilgisayar kullanmaktır. Biyoloji, kimya veya fizik derslerini işlerken problem çözme becerilerini geliştirilmesi üzerinde odaklanmaktadırlar.
 • - Biyoloji ; Bilimsel araştırma sürecinde güçlü bir temel oluşturmak için temel veri analizi ve iletişim becerilerini öğrenmektedir. Öğrenciler yapısı ve fonksiyonu, enerji transferleri, homeostasis, kalıtımın moleküler temeli ve evrim konularını incelemektedir.
 • - Gelişmiş Biyoloji ; Öğrenciler ana konular ile ilgili çalışmalarını derinleştirerek modern Biyoloji konusunda ilerlemeye çalışmaktadır.Laboratuvar çalışmaları daha ileri düzeyde yapılmaktadır.
 • - Kimya ; Öğrenciler madde, atom yapısı, kimyasal reaksiyonlar, çözüm ve denge yönlerini inceleyerek,hem organik hem de nükleer kimyayı tanımaktadır.
 • - Gelişmiş Kimya; Atom yapısı, kimyasal bağlar, moleküler modelleme, çok fazlı stokiyometri, kimyasal reaksiyonlar, çözelti kimyası, kinetik, denge ve reaksiyonların termodinamik gibi kimyasal prensipleri kavramsal olarak incelenir, deneyler yapılır.
 • - Fizik ; Newton mekaniği, elektrik ve manyetizma ve dalgalar konusunda temel bilgi sahibi olurlar.
 • - Gelişmiş Fizik; İlk yıl klasik mekanik, termodinamik, akışkanlar, elektrik ve manyetizma, dalgalar ve modern fizik detay konularda incelenir. İkinci yıl klasik mekanik ve elektrik, manyetizma matematiğe dayalı problem çözme ve ayrı ayrı tasarlanmış laboratuar deneyleri ile daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.
 • - Anatomi ve Fizyoloji ; Biyoloji, kimya dersleri başarıyla tamamlanmasından sonra seçmeli ders olarak seçilmektedir. Öğrenciler, insan vücudunda önemli organ sistemlerini öğrenir. Labovatuar çalışmaları yaparlar,güncel tıbbi ve sağlık sorunlarını değerlendirmek için kullanacakları becerilerini geliştirirler.
 • - Çevre Bilimleri ; Çevre Bilimi biyoloji, kimya, fizik bölüm şartlarını tamamlayan öğrenciler için tasarlanmış seçmeli derstir. Öğrencilerden çevre sorunlarına biyoloji ve kimya kavramlarını uygulamaları beklenmektedir. İlk dönem insan sağlığı, ekoloji ve biyolojik çeşitlilik için çevresel sürdürülebilirlik kavramını ele almaktadırlar. İkinci dönem ise,doğal kaynakların kullanımı için çevresel sürdürülebilirlik üzerinde çalışılmaktadır. Öğrenciler, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini tartışır, doğal çevrenin anlayışlarını derinleştirmek amacıyla laboratuarlar, araştırma ve projeleri katılırlar.

Kütüphane ve Arşiv :
Louis C. Skinner Kütüphane akademik araştırma ve müfredat desteği için hizmet vermektedir. 18.000 fazla cilt kitap, 65 süreli yayın, online veri tabanı ile internet ortamı sağlamaktadır. Çok çeşitli kitap, dergi, videolar ve DVD'ler bulunmaktadır.


Etkinlikler :

Ders programları tamamlandıktan sonra öğleden sonra öğrencilere aktivite imkanları sunulmaktadır.
Okul dağlık bir bölgede kurulduğu için dağcılık, tırmanma, 200 dönüm ormanlık alanda arazi bisikleti, kayak, mağaracılık, yüzme konularında etkinliklere katılabilmektedirler. Asheville okulun spor tesisleri Güneydoğu arasında en iyi olarak kabul edilir. Asheville okulun Rodgers Memorial Atletik Merkezinde; basketbol ve voleybol kortları, Carter spor salonu; Ambler Havuzu, elektronik zamanlama sistemi ile ısıtılan kapalı olimpik havuz; ikinci spor salonu; fitness center ve ağırlık odası imkanları bulunmaktadır.

 • Atletizm; Atletizm, Asheville okul geleneğinin zengin bir parçasıdır. Futbol takımı, voleybol, tenis, çim hokeyi, beyzbol takımları bulunmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yıl boyunca bir takımda oynamak zorundadır. Okul bitişine kadar her yıl öğrencilerin %75‘i spor dallarından birini seçmektedir. Deneyimli antrenörler tarafından eğitim almaktadırlar.
 • - Dağcılık; Öğrenciler temel becerileri ve güvenlik prosedürlerini öğrendikten sonra kampüs dışı seyahatlere katılabilmektedir. Dağcılık programı haftasonları isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Yeni ve deneyimli öğrenciler birlikte zorlukları aşarak eğlenceli geziler yapabilmektedir.
 • - Mağaracılık; Öğrenciler aldıkları eğitim ile mağara yapıları,karst topografyası ve Kuzey Amerika'da mağaracılık tarihi ile ilgili bilgileri öğrenerek yeraltı keşiflerinde bulunurlar.
 • - Binicilik; Temel binicilik, İngilizce ya da Batı tarzı temel binicilik tekniklerini öğrenirler. İsteyen öğrenciler ek ücret ödeyerek kendilerine ait atları okula getirebilmektedir.

Mezuniyet Koşulları;

 • Mezun olabilmek için 18,5 kredi kazanmak gerekir.Ayrıca 6 dönem boyunca kayıtlı olmalı, her yıl 5 ders alınması gerekir.
 • - Tüm öğrencilerin topluluk önünde sunum yapması gerekir.
 • - 40 saat gönüllü olarak kamu hizmetinde çalışması ve deneyimlerini 750 kelimeden oluşan deneme yazarak teslim etmesi gerekir.
 • - Yazma, araştırma ve konuşmayı içeren tez sunumunu yazılı ve sözlü jüri önünde yapması gerekir.

Başvuru süreci ve Kabul Koşulları;

 • Başvuru formu doldurulmalı
 • - Uluslararası öğrenciiler için 100, diğer öğrenciler için 50 dolar başvuru ücreti bulunmaktadır.
 • - Güncel Transcript
 • - İngilizce ve matematik öğretmenlerinden tavsiye mektubu
 • - Bireysel görüşme
 • - Kabul test sonucu
 • - Lise giriş testi-SSAT
 • - Bağımsız okul giriş sınavı-ISEE
 • - Wechsler zeka ölçeği sonuçları –WISC-3
 • - SAT testi sonucu
 • - TOEFL IBT sınavı 90-110 puan arası
 • Sonbahar sınav tarihi için kayıt olması gereklidir.

Okul Ücreti;

2015-2016 yılı için;
- Yatılı öğrenciler için 47.375 dolar
- Gündüz öğrencileri için 28.500 dolar
- Ders kitapları için 600 dolar
- Uluslararası öğrenciler için 550 dolar ek ücret  FACEBOOK YORUMLARI