Eagle School Üstün Zekalılar Okulu

EAGLE Üstün zekalılar okulu Okulu kar amacı gütmeyen bir kurumdur, Madison EAGLE School tarafından işletilen bağımsız bir okuldur. EAGLE Okulu büyük Madison alanında üstün yetenekli çocukların eğitim ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

 

Her çocuğun akademik ve yaratıcı potansiyelini geliştirmesini teşvik eder ve bunun yanı sıra, okulun programı için olumlu bir imajın önemini ve kişilerin kendisi dahil başkalarının benzersiz yeteneklerini değerini vurgulamaktadır. Okul, öğrencilerin öğrendikleri bir ortam oluşturur:

 • Bugünü ve geleceği ile başa çıkmak için bir araç olarak “insan bilgisinin” temellerini oluşturur.
 • Sorunları görmek için, soru sormak ve belirsizlik ile başa çıkmasını sağlar.
 • Problem çözme, araştırma ve yaratıcılık gibi birçok yöntem ile deneme fırsatı sunar.
 • Düşünme ve bağımsız öğrenme fırsatı sağlar.

Bir kartal gibi uçmak için gel!

EAGLE Okulu ad’ından da anlaşıldığı gibi çocukların, tehlike altındaki türleri için uygun sembolizm seçildi. Onların bağımsızlık destekli ve kısıtlama olmadan uçmak, dolayısıyla kendi ihtiyacı için böyle bir isim seçildi. 1982 yılında kurulmuş Kongre tarafından Eagle Yılı olduğu ilan edildi, ayrıca üstün zekâlı ve yetenekli gençler için tam gelişmiş eğitim programının temel bileşenleri için bir kısaltma içermektedir.

Müfredat

Üstün yetenekli çocukların başarısı ve motivasyonu, çoğu zaman ihmal edilen ve bizim müfredatımızın içeriğinde bulunan bir konudur. KARTAL Okulu'nda konu içeriği, metinler ve malzemelerdir çünkü tüm genç yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre seçilir. Bu müfredat bilgi ile arasındaki ilişkileri ve sorgulamaya olan tutumun önemini vurgulamaktadır. Akademik titizlik yaratıcılık ile dengeli bir öğrenme sürecini vurguluyor; bu vurgu ile mükemmellik için çabalıyor.

İçerik

Öğrenciler gereksiz tekrarlama olmadan temel konular üzerinden mümkün olduğunca hızlandırma yapmasına izin verilir. Daha sonra yeni alanları keşfetmek için ya da diğer beceri ve yeteneklerini geliştirmek için, daha ayrıntılı bir düzeyde bu konuları sürdürmeye zamanı kalır. En çok yetenekli gençler için, içeriğin derinleştirilmesi detaylandırılması okula ve öğrenmeye motivasyonu ilgiyi korumak için gereklidir.

Danışmanlık

Yetenekli öğrencilerin, birkaç okula devam etmesinden dolayı rehberlik için benzersiz ihtiyaçları var. Bu çocuklar duygusaldır, hata kabul edemez, entelektüel fikirleri anlayabilir. Onlar kendi yalnızlığı veya tek’liği ile başa çıkmaları için yardıma ihtiyaç duyarlar. Onlar ortamda kabulü için sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyar. Bir rehberlik koordinatörü ile bireysel olarak öğrencilerle veya velileri ile gruplar halinde çalışmak personel bir yaklaşımdır.

Öğrenme Stilleri ve Çevre

Genç yetenekli çocukların genellikle çok aktif bir öğrenme stili vardır. Başarılı öğretmen her benzersiz öğrenme stilini kabul eder ve onu beslemek için öğretim stratejilerini uyarlar.  Okul açık bir ortamdır ve küçük sınıf büyüklüğü maksimum esneklik sağlar. Öğrencilerin yavaş yavaş bağımsız öğrenenler haline gelmeleri için motivasyonu artırmak, planlamak, uygulamak ve kendi öğrenmelerini değerlendirmek için artan fırsatlar edinirler.

Demokratik ve teknolojik bir toplumda yaşamak için gerekli olan temel becerilerin edinilmesine ek olarak, EAGLE Okulu öğrencileri kendi ilgi ve yetenekleri dışında kendilerini geliştirmeye, birçok faaliyet arasından seçme şansına sahiptir. Bunların örnekleri şunlardır:

 • Yabancı dil ve bilgisayar kullanımı kursları
 • Kitap tartışmalarına küçük bir grup katılımı
 • Bir güncel olay ya da matematik problem çözme ekibi yarışması
 • Sanat, müzik, dans ve drama yoluyla kendini ifade etme
 • Bir bilgisayar veya bilim sorununu derinlemesine sorgulama ve araştrma
 • Bir hobi edinme veya spor yapma
 • Yazma, icat oluşturmak veya taklit zamanı.

Başvurular

Sekizinci sınıfa kadar anaokulundan başlayarak, nitelikli öğrenci kabul edilir ve ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ya da ulusal kökene dayalı ayrımcılık yapılmaz. Kültürel ve ırksal çeşitliliği, cinsiyet dengesi ve küçük sınıf büyüklüğüne dikkat edilmesi gibi herhangi bir çocuğun kabulünü etkileyebilecek eğitsel hususlar vardır.

Başvuru için gerekli şartlar şunlardır:

 • Doldurulmuş başvuru formu, veli anketi ve sağlık raporu
 • 50,00 $ başvuru ücreti
 • bireysel olarak uygulanan IQ testinin sonuçlarını belgeleyen bir rapor
 • son okul karnesi
 • başvuru sahibi tarafından yapılması gereken bir tam günlük ziyaret
 • öğretmen gözlemlerinin ve iki başarı testinin sonuçları öğrencinin ziyareti sırasında uygulanan testin sonuçları.

FAALİYETLER

TGIF Programı 2013-14

Okul sonrası sanat

Bant

Koral

Kulüpler

Topluma Hizmeti

Ortaokul Hizmet Projeleri

Matematik Kulübü

Robotik

Bilim Olimpiyatı

Spor

Dizeler

Öğrenci Konseyi

 

Yıl boyunca birkaç kez, sanat öğretmenleri okul sonrası sınıflara çalışmalarını sunuyor.

Okul sonrası origami:

 • Öğrenciler Origami yaparken tatil çelenk ve ağaç süsleri yapmış, hem de origami uzmanı Ruthanne Bessman ile çalışmışlar.

Tuval Boyama

 • Bayan Beckett bir tuval boyama ve ahşap oymacılığı sınıfı sundu. Öğrencilerin evi bitmiş, tuval mükemmel bir tatil hediyesi olmuştu!

Daha fazla bilgi için: http://eagleschool.org/one-call-now/

Şimdi ziyaret edin: http://www.onecallnow.com/

İrtibata geçiniz: wade@eagleschool.org  FACEBOOK YORUMLARI