Rainard School Üstün Zekalılar Okulu

Rainard School Üstün Zekalılar Okulu

Rainard üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine adanmış bir topluluktur.

Vizyonumuz,

Herkesin yararlanabileceği eşsiz bir yaklaşım sunmaktır.

 • Üstün yetenekli çocuklar için kar amacı gütmeyen özel bir okuldur.
 • İleri SACS/CASI üyesi tarafından akredite edilmiş,
 • 1986 yılında kurulan Rainard Okulu, dört dönümlük orman kampusüne sahiptir.

Rainard Okulu’nun öğrencilere sağladığı imkanlar ve eğitim konusundaki hassasiyetlerini şu alt başlıklar altında sıralamak mümkündür:

 1. Üstün Yeteneklileri Kucaklayan Anlayış; Üstün yetenekli çocukların akademik ve duygusal ihtiyaçlarının benzersiz olduğuna inanan bu okul, öğrencilerine entelektüel olarak meydan okuyan ve sosyal alanda kendi hızlarında ilerlemelerini sağlamak için tasarlanmış bir ortam sunar.
 2. Sorgulama Tabanlı Öğrenme; Sorgulama ve araştırma yönlü öğrenmeyi ilke edinen bu okul, yoğun ilgi alanlarına sahip olan öğrencilerin sınıf dışında da öğrenmelerini çekici hale getirerek öğrenci keşifleri yaparak bu keşifleri desteklemektedir.
 • Doğal Bir Ortam; Rainard Okulu’nda eğitim, sınıf dışına da uzanmaktadır. Dört dönümlük orman alanı içine kurulu kampüs içinde küçük binalar, ağaçlık alanlarla öğrencilerine oyun oynamaları, düşünmeleri ve çalışmaları için doğal bir ortam sunar. Ayrıca kurumsal bir havaya sahip olmayan yapısıyla güvenli ve rahat bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Küçük Boyutlu Sınıflar; Her öğrenci için bireyselleştirilmiş dikkat sunan küçük sınıflar, düşük öğrenci-öğretmen oranı ve kişiselleştirilmiş öğretim her öğrencinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, yetenekleri ile uyum içinde değerlendirilmektedir.
 • Tüm Sınıf Seviyeleri; Okul öncesi öğretimden 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere hizmet vermektedir. Rainard bu yönüyle her yaştan yetenekli öğrencilerin eğitimi için özel bir topluluk olma özelliği göstermektedir. Her yaştan öğrencinin çok yönlü öğrenmeleri için sınıf uygulamaları; aynı zamanda da oyun alanı üzerinde de her yaştan öğrencinin oynayabileceği oyunlar mevcuttur.
 • Yetenekli Bir Topluluk; Öğrenciler ve ailelerine otantik destek de sağlamaktadır. Rainard sadece öğrenciler için değil; aileler, öğretmenler ve personellerle birlikte tasarlanmış olağanüstü bir ortam sunar. Herkesin aidiyet duygusunun tadını çıkarabileceği bir imkan sunmaktadır

Rainard Modeli;

Rainard Modeli birleştiricidir ve yetenekli öğrenci yetiştirmek için  en iyi uygulamaları izler. Öğrenme sevinci ve verdiği ilhamla toplumu teşvik etmektedir.

Rainard Modeli’ni 3 başlık altında toplamak mümkündür;

1) Topluluk; 

Çekirdek İnanç – Üstün yetenekli öğrencilerin aidiyet ve destek duygusunu tecrübe ettikleri bir ortam sunar.

 • Öğrencilerin, ailelerin, öğretim üyelerinin ve personellerin birbirlerine destek olacağı sıcak bir atmosfer sağlar.
 • Farklı ve çeşitli öğrencilerin kucaklandığı; öğrencilerin teşvik, ilham, düzenli katılım ve etkileşim yoluyla birbirlerini motive etmeleri sağlanır.
 • Kişisel sorumluluk, empati, etik davranış, üretken vatandaşlık ve karşılıklı saygıyı teşvik eder.
 • Öğrenciler okul ve büyük topluluklara hem hizmet etmek hem de anlamlı yollar bulmak için teşvik edilir.

2) Öğrenci Merkezli;

Çekirdek İnanç – Yetenekli öğrenciler ve onların eğitimine kişiselleştirilmiş bir yaklaşım getirir.

 • Küçük boyutlu sınıflar, düşük öğrenci/öğretmen oranı, çoklu-yaş/çoklu derslik ve kişiselleştirilmiş öğretim, her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
 • Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları okuldaki samimi bir ortam, sorumluluğu ve sevecenliği vurgulayan bir müfredat ve kapalı ve açık alanlar ile karşılanmaktadır.
 • Bireye özel deneyimsel ve probleme dayalı öğrenme yoluyla öğrencinin kendi çıkarlarını güçlendirmesi desteklenmektedir.

3) Bilgi; 

Çekirdek İnanç – Üstün yetenekli öğrencilerin farklı ve çok modelli düşünme bilgisi, keşif ve ayrıntılı bilgi üzerinde yoğun bir arzu oluşturur.

Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini yaşıtları ile sık sık saha gezileri, öz yönelimli projeler ve işbirliği yaparak aralarında paylaşmaları sağlanıyor.

 • Yaratıcı ve yenilikçi problem çözme, iletişim ve takım çalışması becerileri ve bilgi okuryazarlığı ile eleştirel düşünce vurgulanmaktadır.
 • Rainard Modeli’nde öğrencilerin liderlik becerileri gelişir, karakter inşalarını destekler ve öğrenmeyi bir ömür boyu neşeli ve teşvik edici hale getirir.

Rainard Okulu’nun Müfredatı;

Rainard Okulu’nun müfredatı, öğrencilerin öğrenmeleri için her güne yeni bir yol haritası sunmaktadır. Temel beceriler yerine sınıf düzeyindeki beklentilerin, öğrenci ihtiyaç ve yeteneklerine göre sürekli ilerlemekte ve gelişme göstermektedir. Konu içerikleri ustalıkla değerlendirilir; hedefler ayrı ayrı disiplin tarafından her öğrenci için ayarlanır.

Müfredatta Dönen Temalar;

Rainard Okulu’nun kendi belirlediği benzersiz temaları, okul çapında yıl boyunca kullanır. Temel müfredat çalışmalarına; öğrenme temaları, öğrenme fırsatları, sınıf araştırmaları, sınıf projeleri, seçilmiş okuma parçaları ve geziler ilham sağlar.

Yıl boyu süren tema, her üç yılda bir döndürülür. Bunlar;

1) Benzersiz İnsan; Yaşam formları arasında insanları benzersiz kılan şeyler nelerdir?,

2) Özgürlük; Bu itici güç bizi nasıl etkiler?

3) Uzay Gemisi Dünya; Gezegenimiz nasıl çalışır?

RAINARD SCHOOL
“Kendini Üstün Çocuklara Adamış Okul”

Okul Müdürünün Mesajı

Rainard’a Hoşgeldiniz!
Okulumuz gerçekten eşsiz bir okul. Burada,
öğrencilerimiz duygusal, akademik ve sosyal yönden
kendilerini geliştirme fırsatı bulabiliyorlar. Rainard,
1986 yılında kurulduğundan beri ilham veren bir
eğitim ortamı olmaya devam ediyor. Rainard, üstün
yetenekli çocukların yeteneklerine ve ihtiyaçlarına
odaklanmış bir okuldur. Biz, öğrencilerin küçük
sınıflarda eğitim göreceği, işini tutkuyla yapan
öğretmenlerle çalışacağı, zor sorular yöneltebileceği
ve öğrenmekten keyif alabileceği bir öğrenme
ortamında bulunmalarını hedefliyoruz.
İçtenlikle,
Tara Tomicic
Okul Müdürü

Üstün Yetenekli Öğrencileri
Kucaklayan Bakış Açısı
Üstün yetenekli öğrencilerin hem akademik hem de
duygusal yönden ihtiyaçlarının benzersiz olduğu
anlayışına sahipler.
Rainard’da;
• Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesini sağlayan
• Öğrencileri entelektüel anlamda zorlayan
• Sosyal ortamlara

Sorgulama Tabanlı Öğrenme
Öğrencilerin öğrenmekten ve sorgulamaktan dolayı
keyif almaları hedeflenmektedir.
Farklı zamanlı(asenkron) öğrenen ve farklı ilgi
alanlarına sahip öğrenciler için uygun bir okul ortamı.
Öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme
deneyimleri ile keşfetmeleri desteklenmektedir.

Doğal Öğrenme Ortamı
Sınıflar, sınıfın dışına da uzanmaktadır.
Dört dönümlük ormanlık arazide bulunan küçük
yapılardan oluşan kampüs, öğrencileri ders çalışırken,
oyun oynarken doğa ile bütünleştirmektedir.
Gelenekselin dışındaki bu düzen, öğrencilere hem
güvenilir hem de rahat bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Küçük Sınıf Boyutları
Her öğrenciye bireyselleştirişmiş eğitim
sunulmaktadır.
Küçük sınıf boyutları ve sınıf içindeki öğrenci
sayısının azlığı , her öğrenenin bireysel ihtiyaçlarını
karşılamak adına tasarlanmıştır.
Öğrenciler yeteneklerine göre değerlendirilirler ve
gelişim gösterirler.

Tüm Sınıf Seviyelerine Uygun Eğitim
Anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim hizmeti
verilmektedir.
Rainard, her yaştan üstün yetenekli çocukları eğitmek
için kendini adamış bir topluluklur.
Öğrenciler kendisinden farklı yaş ve sınıf seviyesindeki
öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görebilmekte ve aynı oyun
alanında oynayabilmektedir.

Üstün Yetenekliler Topluluğu
Hem öğrencilere hem de öğrencilerin ailelerine
gerçek ve güvenilir bir destek sağlamaktadır.
Rainard; öğrenciler, aileler, öğretim üyeleri ve
personel için özel olarak tasarlanmış olağanüstü bir
ortamdır.
Rainard’daki herkes aidiyet duygusunu rahatlıkla
hissedebilir.

Çevre
• Üstün yetenekli öğrencilerin, aidiyet duygusunu hissettiği
ve desteklendiği bir eğitim ortamına ihtiyacı vardır.
• Okulda öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin birbirlerini
destekleyici sıcak bir atmosfer hakimdir.
• Her öğrencinin farklılıkları kucaklanmakta ve öğrenciler
birbirlerini cesaretlendirerek motive etmektedir.
• Okul ortamı kişisel sorumlulukları, empati duygusunu,
etik davranışları , üretkenliği ve karşılıklı saygıyı teşvik
etmektedir.
• Öğrenciler hem okula hem topluluklara hizmet etmenin
yollarını bulma konularında cesaretlendirilmektedir.

Öğrenci Merkezli
• Her üstün yetenekli öğrenci, farklı zamanlı
öğrenenlerdir ve farklı ilgi alanlarına sahiptir. Bu
nedenle kişiselleştirilmiş eğitime ihtiyaç duyarlar.
• Okuldaki samimi ortam, eğitim müfredatı ve
interaktif doğası, öğrencilerin akademik, duygusal
ve sosyal ihtiyaçlarını beslemektedir.
• Öğrenciler deneyime ve probleme dayalı öğrenme
ile kendi ilgi alanlarını güçlendirmektedir.

Bilgi
• Öğrencinin farklı ve çok modelli düşünme yapısı,
derinlemesine öğrenme ve keşfetme açısından yoğun bir
isteğinin oluşmasını sağlar.
• Öğrencilerin; geziler, projeler ve grup çalışmalarıyla
sorgulamaları desteklenmektedir.
• Okulda; eleştirel ve yaratıcı düşünme, yenilikçi problem
çözme, iletişim ve takım çalışması becerileri ve bilgi okuryazarlığı
vurgulanmaktadır.
• Program, hayat boyu öğrenmeyi, liderlik becerilerini ve
karakter gelişimini ön planda tutmaktadır.

Eğitim Müfredatı

Eğitim müfredatı, öğrencilerin günlük
öğrenimleri için bir yol haritasıdır.
• Öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına
göre sürekli ilerleyen bir müfredata sahipler ve
bu müfredat temel becerilerin gelişimine
katkıda bulunmaktadır.
• Konu içerikleri değerlendirilir ve hedefler her
öğrenci için ayrı ayrı düzenlenir.

.Müfredatta sadece bu okulda olan ve yıl boyu
öğrenmeyi kapsayan temalar bulunmaktadır.
• Müfredat, dersler için rehber olarak hizmet
verirken aynı zamanda bu temalar, öğrenme
fırsatları için odak noktası şeklindedir. Temalar;
sınıf projelerini, sorgulamaları, okuma
metinlerini ve alan gezilerini kapsamaktadır.
• Yıl boyu süren bu büyük temalar her üç yılda
bir dönüşümlü olarak yer değiştirir.

Temalar:
• Eşsiz İnsan ( Yaşam formları
arasında insanı eşsiz kılan şey
nedir?)
• Özgürlük ( Bu itici güç bizi nasıl
etkiler?)
• Uzaygemisi Dünya (Gezegenimiz
nasıl çalışır?)

Öğleden Sonra Aktiviteleri

• Lego Robotik
• Masa Oyunları: Teorik ve Tasarım
• Hip Hop Dans
• Keman (Orta Seviye)
• Kültür Turu
• Satranç
• Tiyatro Akademisi
• Resim
• Keman (Başlangıç Seviye)
• El Sanatları
• Bilim Kulübü

Aile Ziyareti
Aile, çocuğuyla birlikte bir okul
gününde tüm kampüsü dolaşır.
Sınıfları gezerek bir ekip üyesi ile
Rainard hakkında görüşme yapar.

IQ Testi
Genellikle bilgi ve bilişsel becerileri ölçen
IQ testlerinin çoğunu ekip kabul eder.
Not: Eğer IQ testi sonucu 130 veya
üstünde ise okula kabul görür. Buna
rağmen test sonuçları ekibin
değerlendirmede göz önünde
bulundurduğu sadece bir etkendir. Bu
yüzden her test sonucunun ekiple
paylaşılmasında yarar vardır.

Başvuru Formu
Başvuru formu doldurularak gönderilir.
Başvuru Formunda Bulunanlar:
• Üstün olduğunun kanıtı olan bir IQ testi
sonucu
• Son iki yıla ait gelişim raporları,
transkript ve standartlaştırılmış test
sonuçlarını içeren akademik kayıtlar
• Matematik ve sanat alanlarına ait
öğretmen görüşleri
• Başvuru ücreti $100,00

Öğrenci Ziyareti
İlkokul düzeyinde:
Öğrenci bir okul günü içerisinde
derslere katılır. Hem öğrenci, okulu
deneyimlemiş ve değerlendirmiş olur
hem de öğretmenler öğrenme ortamı
içinde öğrenciyi değerlendirmiş olur.
Lise düzeyinde:
Öğrenci ekiple yapacağı bir
görüşmenin ardından akranlarıyla bir
araya gelerek öğrenme ortamını
değerlendirme fırsatı yakalar.

Kabul ve Rezervasyon Ücreti
Başvuru formu ve okul ziyaretinin
ardından ekip üyeleri aile ile iletişime
geçer. Öğrencinin Rainard’daki yerini
kesinleştirmek için aile kabul ederse geri
ödemesiz olan bir rezervasyon ücreti
ödeyebilir. Rezervasyon Ücreti: $1000

Rainard School Tanıtım Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=
UFnHlB3KLaY

İletişim
Rainard School
11059 Timberline Rd, Houston, TX 77043
713-647-7246
info@rainard.com

HAZIRLAYAN
Hande Akın  FACEBOOK YORUMLARI