Kişiselleştirilmiş Öğrenme Kişisel Olmamalı Mı?

Bağlı Öğrenme Modeli göründüğünden biraz daha basittir.

Kültürel antropolog Mimi Ito, Dijital Medya ve Öğrenmeyi Araştırma Merkezindeki araştırma direktörü, bu modelde ilgileniyor çünkü öğrenmede bireylerin gücüne nasıl dokunabilirsiniz nedenleri arasındadır.

Kalabalıklar değil, bireyler. Ve sonra sonsuz bir şekilde bir araya bağlar böylece, eşleştirme ile eşleştirme, öğrencilerin içerik edinme sıçraması ve gerçekten aslında öğrenmek için kapasitenin geliştirilmesi.

Ito der ki; “Örgün eğitim müfredatının yürüyüşü çocukların ilgisini nasıl geliştiğinden ve hangi yollardan araştırmak gerektiğinden ve bakmak ve öğrenmek istedikleri ilgiyi geliştirmekten çok farklı bir hızdadır. Ve böylece tam olarak çocuklara ne yapacağını ve nasıl adımlamasını söyleyen bir sistem varsa arama ya da kendi kendine başlatılan soruşturmaya değmez, o zaman çocuklar nasıl öğrenecekleri, etkin seçimler kendilerini yapacakları kapasite inşa edemezsiniz. "

Bilgileri değerlendirmenin en etkili yollarını ve öğrenmeyi nasıl öne alınır, veri erişim nasıl olur, kimle irtibata geçilir gibi seçimleri yapma yeteneği modern öğrenmede önemli bir temadır. Kendi kendine öğrenme sadece öğretmenlere ve kurumlara muhalefet olma değil, ayrıca öğrencilere yankı yapmak için öğrenme şansı verir.

Ito devam eder: “Sorun bunu nasıl paketleyip teslim etmek değildir; sorun etkili eşleştirme yapmaktır. Bundan dolayı, çocuk ilgilerini geliştireceği, ilgilerini ilgilendireceği, bir amaç duygusu geliştireceğini tanıtacak ve yardımda bulunacak akıl hocası ya da akran nasıl bulacak?”

Ve bu anlamda amaç sadece “nişan" için değil, daha ziyade uzakta eski iş akışları ve bu yaş için öğrenmeyi, boğucu merakı ve yaratıcılığı engelleyen yapay engelleri eritir. Bunu söylem ötesine taşımak gerektirmez, hatta sadece teknoloji değil ancak öğrenciler, akranları ve yerel ve küresel camiada uzmanları arasında oldukça otantik bağlantılar.

“Aslında artık bilgi bulma konusuyla ilgili değil. Böylece, bence öğrenmeyle bağlı geliştirmeye çalıştığımız model, birlikte öğrenmek istediğiniz insanları bir araya getirebilmek için bu ağ kaynaklarını, sosyal bağlantı kapasitesini nasıl kullanabileceğimizi söylemektir.”

Bu tür değişikler, standart içerik üzerinden toplu olarak zorla yürürken, derslikleri istemsiz eş takımlarına ev sahipliği için sadece oda olmak zorunda olmadıklarını önerir.

Bireyler üzerinde merkezlere öğrenirken ne olur, sonra bir farklılaşma veya önceden paketlenmiş içerik kişiselleştirilmiş öğrenme-kişiselleştirme veya diğer bazı öğrenmenin yetişkinleştirilmesi ama daha önemli bir şey meselesi değildir.

Gerçekten öğrenmeyi kişisel haline getirmeyi görme bir şans mı?  FACEBOOK YORUMLARI