Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklar İçin Tarih Eğitimi

Tarihte yetenekli olan öğrenciler aşağıdaki özellikleri gösterirler

Yaşlarına göre gelişmiş bir seviyede okuyup yazarlar
 
Özellikle sonuca varım ve çıkarım kabiliyetlerini okurken gösterirler
 
İkna edici bir özet için bilgiyi sentezlerler
 
Konuyla ilgili kelimeleri güvenle kullanırlar
 
Bir tartışmada güvenilir ve doğru noktaları tespit edip katkıda bulunurlar
 
Detaylı bilgi kaynaklarına büyüyen bir özgürlükle ulaşırlar

Genel kültürleri fazladır özelliklede tarih alanında
 
Olayları tarihsel akısına göre sınıflandırıp var olan ve yeni bilgileri geliştir düzgün bir çerçeve çıkarırlar

Tarihsel anlayış
 
Tarihsel olayları değerlendirirken hangi acıdan bakacaklarını ve açıklamaları nasıl yapacaklarını çabuk kavrarlar
 
Tarihsel düşünceleri kendi çalışmalarına anlayıp uygularlar
 
Değişik kaynak ve kanıtlardan çıkarım yapıp genellemelerde bulunurlar
 
Ne çalıştıklarını ve buradaki işlemleri açıklamayı ve anlatmayı bilginin geçiciliğinden dolayı isterler
 
Cevapların soruya göre geldiğini anlarlar
 
Diğer bilgilerin tarihsel konuları anlamalarında ve yorumlarında nasıl ise yaradığını bilirler

Soruşturma

Gerekli bilgiyi kullanarak düzenle bir soruşturma planı yaparlar

Açıklamada ve problem çözümünde iyidirler
 
Yaratıcı esnek ve hayal gücüne dayanarak düşünürler
 
İnce farkları görebilme yeteneği gösterirler tarihsel kanıtları ve durumları incelerken
 
Tarihsel bilgiyi ve kanıtları doğru islerler
 
İyi değerlendirirler tarihsel soruşturmanın doğasını
 
Ciddi bicimde ana konuyu soruştururlar
 
İnsanların tecrübeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri zaman ve yerlere ve daha değişik unsurlara göre  araştırırlar

Kanıtların gizemi ve sorunlarını ve uyumsuzluklarını başarıyla değerlendirirler
 
Bir araştırma sırasında belli bir çizgide giderken kararlılık gösterirler

Uygun öğrenme zorluklarını ayarlama

Öğretmenler bu konuda yetenekli öğrencileri su şekilde zorlayabilirler
 
Daha sonra öğretecekleri önemli olayları kullanarak onlara bazı yetkeleri bilgileri ve anlayışı şimdiden verebilirler
 
Detaylı bir öğretim yapabilirler
 
Geniş kaynaklara ulaşımlarına yardımcı olur
 
Ne düşündüklerini ifade etme ortamı sunarlar
 
Değişik durumlarda onlara fırsat vererek ilk başlamalarına yardımcı olur
 
Onları cesaretlendirir

Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına cevap verme

Öğretmenler bu konuda yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını su şekilde karşılayabilir
 
Nasıl öğrendiklerini tespit edip bu şekilde onlara yardımcı olma
 
Alışık olduğu öğrenme sekli dışında onlara görevler vererek öğrenmelerine yardımcı olurlar mesela tek basına çalışmayı sevenlere gurup ödevleri verilebilir
 
Sosyal ve kültürel farklılıkları yansıtan ve ırkçılık cinsiyet farklılığı ve imkânsızlığı olumlu bicimde ortay koyan kaynakları temin etme
 
Öğrenme ıkın kişisel ve uygun hedefler belirleme

Ögrenme ve destek noktasında olası engellerin ustesinden gelme

Ögretmenler bu konuda yetenekli ogrencileri bekleyen sorunları su sekilde çözebilirler

Yazılı veya yazılı olmayan tarihsel kaynaklara ulaşım imkânı noktasında güvence verme
 
Yazılı kaynaklara kasetler ile ulaşma noktasında destek sağlama
 
Bilgilerini aktarma ve değişik bakış acılarıyla değerlendirme fırsatı verme
 
Öğrenmeleri için sosyal ve kültürel ortamlar yaratma

Öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirme ve geliştirme

Öğretmenler öğrencileri desteklemeli özgür düşünme araştırma ve fakir geliştirme noktasında cesaretlendirmeli ve değişik yaklaşımları tavsiye etmeli ve yüksek hedefler belirlemeli öğrenci kendi fikrini sunabilmeli çözüm üretebilmeli ve açıklama yapabilmeli ve düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyabilmelidir.

Müfredat hazırlama
 
Çözmek için öğrencilere sorular verilmeli mesela Atina’da büyüme sapartada büyümekten çok mu farklı? Köyümüzde vitray zamanında yasasaydık neler farklı olurdu? Tarih öğretirken bu tip sorularla en iyi araştırma ortamını ve modeli oluştururuz.
 
Öğrencilere doğru kaynakların ne olduğunu ve nasıl bulunacağını gostermeliyiz. Mesela bir kaynak nasıl doğrulanır ve doğru değilse yinele ise yarayabilirmiş sorusunun cevabı incelenmeli.
 
Birol la ve kişi hakkında değişik açıklamaları gösterip bu farklılıkları tartışmak
 
Bir tarihi filmi izleyip veya romanın okuyup buradaki olayların doğruluğunu sorgulayıp yazara mektup yazma veya bir senaryo yazma çalışması yapılabilir
 
Öğrencileri tarihi konularda detaylı çalışmaları olan ve akademik çalışmaları olan insanlarla irtibatlandırma e-mail ile olabilir.
 
Gerçek yasamda kullanılacak çalışmalar ve araştırmalar yapıp bunları gazete dergi internette yayınlama
 
Konuları tartışsam için vakit ayırma ve bunları değerlendirme…
 
Ekstra yazı çalışmaları verme değişik bakış acıları arasından en uygununu seçme sorumluluğunu verme
 
Tarihi çalışmalarda öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirici çalışmalar yapma…

Öğrenmeyi hızlandırma

Bazı önemli noktalar öğrenme surecini hızlandırmak istiyorsak…
 
Tarihsel bilgilerini çeşitlendirme ve derinleştirme
 
Var olan bilgilerini yeni çalışma alanlarına uygulama
 
Okuryazarlık yetenekleri- seçme organize etme ve sentezleme yeteneklerini kullanarak metinlerden gerekli bilgiye ulaşma;
 
Genel kültürleri
 
Duygusal olgunluk

Yapılan aktiviteleri zenginleştirip derinleştirdikçe çoğu ustun zekâlı öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Aynı zamanda onlara özgür çalışma ortamlıda vermeliyiz. Bazı sıralısı durumlarda daha olgun ve tenekeli öğrencileri ulusal ve halka acık imtihanlara önceden sokarak onları destekleyebiliriz

Ana ve önemli yetenekleri kullanma

Tarihin faydaları üstün zekâlı yetenekli çocukların hangi yetenek alanlarını geliştirir
      
iletişim

Her çeşit bilginin ve kaynağın çeşitli tartışma ortamlarında kullanılması ve düşüncelin gelişmesine ve yeni kelimelerin öğrenilmesine yol açması ve öğretmeninde gerektiği zaman konuya katkıda bulunup mevzuyu açması önemli bir iletişim kazancıdır.
      
Başvuru sayıları

Yetenekli öğrenceler mevzuyu ele alma ve nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirip bilgi kaynaklarından faydalanabilirler. Alternatife olarak bir bilgi merkezi oluşturup bunları gruplara ayırıp hangi astırmalara faydalı olacaklarını tespit ederler

Bilgi teknolojisi

Bilgi Teknolojisi sayesinde öğrenciler sağlıklı ve geniş kaynaklara u asırlar ve buldukları bilgileri ayırma genişletme ve sunma noktasında kullanırlar. Bu kişisel olaraktan sınıf acentede kullanılabilir.
      
Diğerleriyle  çalışılması

Tarihi bir yere yapılan gezi sayesinde öğrenciler buldukları bilgileri kullanıp özelleştirebilirler. Bu bir gurup çalışması seklinde isleri planlayıp beraber çalışıp belli bir zamandan önce bir sunum hazırlamada olabilir.
    
Kendi öğrenmesini ve performansını geliştirme

Öğrencilere belli bir plana göre hediyeli bir yarışmaya katılma ve ya ödev vererek öğrencilerin çalışmalarını düzenleme ve öğretmenden de yardım alarak gerekli çalışmayı yapmaları sağlanır
      
Problem çözümü

Tarihsel araştırmalar öğrencileri problem çözme yeteneğini geliştirir. Aynı zamanda düşünme yeteneklerinde bu süreçte gelişir.

Düşünme becerilerin geliştirme.

Öğrenciler düşünme becerilerini kullanarak nasıl düşünecekleri kadar neyi düşüneceklerinizde on plana alırlar. Tarihin birçok yönü şunların gelişimine neden olur:
      
Bilgi isleme becerileri

Doğru bilgiyi uygun şekilde bulup çeşitlendirme sınıflandırma karşılaştırma karşıtlama ve parçayla bütün arasında uygunluğu denetleyip kullanma    
 
Neşelendirme yeteneği

Düşünceler ve eylemler için uygun açıklamalar yapma doğru çıkarımlarda bulunma uygun bir dil kullanımı ve aynı zamanda karar verme ile kanıtları ve nedenleri ortaya koyma.
 
Araştırma yetenekleri

Çeşitli sorular sorma problemleri inceleme ne yapılacağını ve araştırma metotların planlama ve sonuçları ve varsayımları değerlendirme ve de düşünceleri geliştirme

Yaratıcı düşünme yetenekleri

Fakir üretme ve geliştirme hipotez üretebilme yaratıcı düşünme ve alternatife sonuçlar üretme.
      
Değerlendirme yetenekleri

Değerlendirme kabiliyeti Duydukları okudukları ve yaptıklarını tartışma ve bunun için kriterler belirleme ve bunun sönücünde kendi fikirlerinizde başkasınınkilerinde yargılama.

Ornegin 9 yasındaki bir ogrenci tarihi bir karakeri merak edip inceleyebilir. Bunun icin arastırmayı planlamalı. Mesela 22 unitenin fikirlerini kullanabilir.Belli bir arastırma sorusu hazırlayarak arastırma yeteneklerini tespit edip problemi ortaya koyup neye ihtiyacı oldugunu belirler. Faydalı ve olmayan bilgileri dusunme yetenekleri kullanıp tasnif eder.. Kanıtlara dayanarak bilgiyi günceller Bilgi teknolojilerini kullanarak belgileri karşılaştırıp yargılamalarda bulunup doğru bir sonuca ulaşabilir ama bununla kalmayıp yapılan arastırmanın da degerlendirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki örnekler  çalışma planındaki görevlerin ve tavsiye edilen aktivitelerin öğrencelerin ihtiyaçlarına göre nasıl şekillendiğini gösterir

Ana asamalar 1-2

Geçmişte deniz kenarındaki tatiller nasıl oluyordu? Bu çalışmanın bir parçası olarak sınıftaki en müsait öğrencilerden kendi ailelerinin vitray döneminde olsalardı nasıl bir tatil geçireceklerini araştırmalarını isteyebilirsiniz. Öğrencilere o doneme ait bazı çalışmaları ve resimleri gösterip bunları doğru zaman cetveline yerleştirmeleri istenebilir. Öğretmen öğrencilerin bulduklarını tartışabilir benzerlikleri ve farklıkları göz önüne çıkarabilir. Daha sonra öğrencilerden o zamana ait bir posta kartı yapması istenebilir. Öğrenciler bunun için bir çerçeve oluşturup bilgisayar kullanabilirler sonunda öğrenciler çalışmalarını sınıfa gösterip soruları cevaplandırabilirler.

11 Kasım anma törenlerinde ne hatırlamamız gerekiyor. ?Savaş gazilerinin bize aktardığı bilgilere dayanarak öğrencilere 11 Kasım törenlerinde neyi veya kişileri hatırlamamız gerektiği sorulabilir. Öğrenciler kaynakların kısıtlı olmasını tartışabilir daha farklı kaynakları araştırabilir. Bunların eskime bakış acısı ulaşılabilirliğini hesaba katarak tartışabilirler.

Ünlü bir insanın hayatını araştırarak yakın gelecekle alakalı neler öğrenebiliriz edinebiliriz?

A bir öğretmen bu üniteyi 12-13 yasındaki öğrencilerle uygulayabilir. Öğrencilere daha cukkaysak salarak ortaya daha güzel bir çalışma çıkmasına yardımcı olunabilir. Mesela John lenton ıh olumun nasıl bir tepki verildiğini araştırmak için öğrenciler birçok kaynağa ulaşıp karşılaştırma yapabilirler. Örneğin öğretmen öğrencilerden John lenton ıh olumunun onu daha meşhur yapıp yapmadığını  eğer böyle olmasaydı yani yasasaydı neler olabileceğini sorup araştırmalarını isteyebilir. Olum ilanlarını inceleyip eğer kendileri John lenton la alakalı bir olum ilanı hazırlayacaklarsa nasıl hazırlayacakları sorulabilir. Ünitedeki son aktiviteyi John lenton tarihin bu donemin nasıl etkiledi? Yapıp öğrencilerden John lenton ‘ıh önemin anlatan bir çakışma yapmaları istenebilir. Bunun devamında bir sonraki konuyla alakalı birinin yakın tarihte yaptığı çalışmalar ve etkisi araştırılabilir.

Çocuklar için vitray döneminde yasamak nasıldı?
11-12 yasandık öğrencilerle bagımsız bir çalışmaya bilgi toplamaları yapılabilir. Fakat bu çalışmalarında başlangıç olarak öğretmenden yardım alabilirler. Bunu model alarak kendi çalışmalarını hazırlayabilirler.

1 ve2. Seviye çalışmalarını yapmak için 11. ünitedeki 19. yy da okula gitmek nasıl birsiydi? Sorusunun cevabi araştırılabilir. 2li 3lu gruplara o zaman a ait okul ve öğrenci resimleri verilebilir. Öğrenciler resimden ne gördükleri işittikleri ve hissettikleri sorulabilir. 


Öğrencilerin fikirlerini görüştükten sonar o âmâna ait kıyafetleri ve yaptıkları şeyleri açıklattırabiliriz. Sonrasında resimde öğrencilerin hangi dersleri gördükleri ve ders yapmayınca ne olduğu sorulabilir. Öğrenciler araştırmalarını okula veya öğrenciye göre sınıflandırıp sunabilir.


Bu öğrencilerin çalışmasının yapısı olacak. Öğrenciler bu çalışmayla alakalı eski okul belgelerine kayıtlara yayınlanmış eserlere müfettiş raporlarına ve kendi okul bilgilerine ulaşabilecekler. Öğrenciler kendilerine en uygun kaynakları seçecek ve kaynaklardaki tezatları değerlendirecekler. Grup olarak çalışan öğrenciler hangi bilgileri kullanıp nasıl bir sunum yapacaklarına karar vereceklerdir.


Aşağıdaki örneklerde konuların ve tavsiye edilen alıştırmaların çalışma planına göre öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun nasıl geliştirileceğini gösteren çalışmalardır:

Ana asama 3

Şehir ve kasabada ortaçağda hayat ne kadar zordu.
Öğretmen ünitedeki son aktivite olan Şehir ve kasabada ortaçağda hayat ne kadar zordu. Sorusunu sorarak öğrencilerden aktivite yapmalarını ve o donemi detaylarıyla değerlendirip anlamalarını sağlayabilir. O doneme ait çekilen filmlerden sahneler gösterip bakış acılarını ve farklılıkları değerlendirebilir öğretmen. Ve ogrenciler bir karakteri resmedebilirler. O zamana ait bir yerin resmi ve orayla alakalı değişik bilgiler her öğrenciye dağıtılır sonrasında öğrenciler bu değişik bilgileri birbiriyle paylaşabilir.

Sivil savaş: 17. yy da olan sivil savaş İngiltere’nin altını üstüne mi getirdi.
Öğretmen bu ünitedeki iki aktiviteyi yapabilir. Sivil savaş aileleri nasıl oldu? Ve Parlamento sivil savası nasıl kazandı? Bu sayede öğrenciler tarihi yorumlayabilir veya değerlendirebilir. Öğrenciler bu süreçteki önemli olayları değerlendirip kendilerine o zaman yasamış önemli bir aile seçip hangi tarafta olduğunu ve yasadıklarını araştırabilir. Yerel kayıtlara ulaşma izni verilen öğrenciler bu alanda çalışması olan önemli kişilerden de e- mail ile yardım alabilirler.

Kişinin rolü: iyi mi? yoksa hasta mı?

Öğretmen bunu 15-16 yasındaki bir öğrenci gurubuyla yapabilir. Richard Arkwright tekstil endüstrisine nasıl katkıda bulunmuştur? Daha sonar benzer çalışmayı yereldir girişimci için yapmaları istenir öğrencilerden. Öğrenciler tatbiki bu çalışma için kendileri kaynak bulup yerel imkânları kullanacak ve yaptıkları çalışmaları tasnif ederek bu kişiyle alakalı ne kadar önemli olduğu sonucuna varacaklar ve bunu sınıfa sunacaklardır.

Hedef grup alıştırması

Bu aktivite özellikle 14-15 yasındaki yetenekli öğrenciler içindir. Ana amaç tarihsel belgiyi yetenekleri ve anlayışı geliştirmektir. Aynı zamanda edebiyat coğrafya bilgi teknolojileri yurttaşlık resim ve sayısallarda alakalıdır. Öğrenciler irade diğerleriyle birlikte çalışıp problemleri çözmeye çalışacaklarından seviyelerini ve bilgilerini de arttırabilir.


Ana asama 3 de duyulan çalışmalarla birlikte burada 1750-1900 arası İngiltere incelenecek. Burada o doneme ait bir fabrikanın su anda topluma ne ifade ettiği ve şehrin siluetinde nasıl bir yeri olduğu ve nasıl daha iyi bir hale getirileceği araştırılacak. Öğrenciler kendi fikirlerini üretip bunu örneklerle destekleyeceklerdir. Tarihsel önemini ve gelecekte nasıl bir rol oynayacağını değerlendireceklerdir.

 

Bu aktivite yerel bir idareci ve okuldaki idarecilerden birinin ortaklaşa çalışması but a aktiviteyi daha gerçekçi yapıyor. Öğrencilere ne yapacakları ve de kaynaklara ulaşım imkânı ve uzmanlarla irtibat imkânı sağlanıyor. Daha sonar küçük gruplar halinde öğretmenlerle birlikte bir araya geliniyor ve haritalarla ve resimlerle öğrencilerin kendilerini olaya iyice açmaları ve yeni bakışıcıları geliştirmeleri isteniyor. Irki önemli ve özet bilgi verilerek ne istendiği açıkça ortaya konuluyor. Bir tarihsel araştırmayı nasıl yapacakları ve 2. olarak projeyi nasıl yönetecekleri. Öğrenciler kendi araştırma sorularını tespit edip bunu nasıl parçalara ayıracaklarını ve grup içinde bunları nasıl çözeceklerini buluyorlar.


Öğrenciler araştırma suresince bir danışman gibi hareket edecekler öğrenciler kendi sorumluluklarını değerlendirip neyi nasıl yapacaklarına kendileri karar verecekler. Öğrenciler haritalar katılar gazeteler dergiler internet fotoğraflar tarihi istatistikler ve yerel tarihçiler olmak üzere birçok kaynak kullanabileceklerdir. Araştırmaları fabrikadaki çalışma koşullarını yasam koşullarını çalışan kişi sayısını ve ürünlerin nerelere gönderildiğini de içerecek. Fabrikayı aynı zamanda kurulan diğer fabrikalarla ve de onların yükseliş ve çöküşlerinizde karşılaştıracaklar. Öğrenciler çalışmalarını powerpoint seklinde kullanacaklardır.


Araştırma hükûmet yetkililerine ailelere ve temsilcilere gönderilerek öğrencilerin çalışmaları ve gelişimleri gösterilecek ve paylaşılacak. Okul dışında öğrenmenin devam edebilmesi için öğretmenler öğrencilere su kaynakları gösterebilirler:
 
Tarihe ait bazı siteler;
 
Yerel tarih kulüpleri ve toplulukları;
 
Ulusal ve yerel tarih müzeleri web sitelerimde dâhil
 
Genç arkeologlar kulübü

Tüm bunlar öğrencilere özgür ve bağımsız araştırmalar  aydınlanma ve beraber çalışma için fırsatlar sunar. Okul içinde öğrencilerin kullanması gerekenler
 
Ders kitapları ve detaylı araştırmaları içeren kitaplar
 
Haritalar resimler maketler müzik videolar ve ses kasetleri
 
CD ve DVD’ler ve internet
 
Bilgisayar ve Office programları. Diğer bazı kaynaklar
 
Yerel müzeler ve arşivlere ulaşım
 
Kişisel olarak veya e-mail ile uzmanlarla iletişim
 
History Today gibi dergiler
 
Yerel internet sitelerine ve tarihi alanlara ulaşım

Yetenekli öğrencilere karsı eğitim politikanız ne kadar başarılı_?
Aşağıdaki aşamalarda öğrencilerin ihtiyaçları gözlemlenerek desteklenmeli:
Tanımlama
 
Tarihte yetenekli öğrencileri nasıl ayırt edersiniz?
 
Öğrencilerin notlarını nasıl değerlendirirsiniz? Veya İngilizce kullanımları kendilerini nasıl etkiler.


Provision- hazırlık
 
Çalışma planı yetenekli öğrencilere rehberlik sağlıyormuş veya belirli fırsatlar vererek onları bağımsız araştırmalar yapmaları için destekliyormuş?
 
Aşağıdaki kriterlere göre öğretme surecini gözlemliyor musunuz?

  • Hazırlığı belirlemek için planlamayı gözden geçiriyormuşuz?
  • Dersleri gözlemleyip öğrencilerin değişik yetenekleri ve kaynakları kullanarak çalışma yapmalarını ve grup olarak veya birey olarak çalışıp fırsatlar kullanmaları
  • Öğrencilerin çalışmalarını gözden geçirip değerlendirme
  • Öğrencilerle tartışma

Sınıf dışında öğrenciler ne yapabilir ve kaç öğrenci buna katılabilir?

Sonuçlar
 
Tarihte yetenekli öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişimi nasıl ve diğer branşlarda nasıl performans gösteriyorlar?
 
Öğrencilerin hazırlık çalışmaları ne kadar değişti?
 
Öğrencilerin çalışmaları ne kadar çeşitli? Bağımsız araştırma yapabiliyorlarmış? Tek baslarına

Öğrencileri değerlendirirken onları gözlemlerken elde edilen kanıtları öğrencilerin hazırlığının etkisi ve doğruluğunu da hesaba katmalıyız. Örneğin Diğer öğrencilere göre tarihte yetenekli öğrenciler ne kadar gelişim gösterdi. Hazırlık çalışmalarınız ne kadar etkili oldu?
 
Öğrencilere ayırdığınız kaynaklar tahsis ettikleriniz yeterli ve faydalı oldu mu?
 
Okulunuzun eğitime yaklaşımı ve imkanları ve kaynakları kadronuz için yeterli mi?

   FACEBOOK YORUMLARI