Üstün Zekalı Çocukların Genel Özellikleri Nelerdir?

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Genel Özellikleri erken yaşta yürüme,konuşma,okuma,farklı ilgi alanları,geniş sözcük dağarcığıdır.

Her toplumun her kuşağında böyle gizli kalmış, keşfedilmeden eriyip gitmiş pek çok üstün zekalı yetenekli birey bulunmaktadır. Sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyi düşük ailelerde, azınlık gruplarında, okula gidememiş ya da çok erken ayrılmak zorunda kalmış olanlarda üstün yeteneklerin fark edilmesi daha güç olmaktadır. Hatta okula devam edenler arasında farkına varılmayıp tersine kanılarla damgalanmış, gerçek yetenekleri sonradan ortaya çıkmış olanlar da bulunabilmektedir. Galton, Churchil, Edison bu gruba verilebilecek örneklerdendir. Bu bakımdan üstün yeteneklilerin belirlenmesi önemli bir konu olmaktadır.

Üstün zekalı yetenekli çocukların yaklaşık yarısı, okula gitmeden önce okumayı öğrenmekte, bağımsız olarak çalışmaya ve araştırmaya da daha erken yaşta başlamaktadırlar. Bu bitip tükenmek bilmeyen enerjileri sebebiyle yanlış olarak bazen kendilerinin hiperaktif olduğu söylenir. Daha az uykuya ihtiyaç duyarlar.8 Görev ve problemleri organizeli, hedefli ve verimli bir şekilde ele alarak çözerler. Öğrenme, araştırma ve keşfetme konusunda kendine özgü yöntemleri mevcuttur. Hayal güçleri çok iyidir ve hayali arkadaşları olabilir. Üstün hafıza ve muhakeme gücüne sahiptirler, çabuk öğrenirler, kelime hazineleri   geniştir. 

Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümle kurarlar. Birçok farklı alana ilgi duyarlar. Aynı anda birden fazla işle meşgul olabilirler, hem işiyle meşgul olup hem de kendisine yöneltilen soruları çok mantıklı olarak cevaplarlar. Rutin ödevlerden çabuk sıkılıp, işleri kendi bildikleri gibi yapmak isterler. Çok meraklıdırlar ve karmaşık sorular sorarlar. Kolay sıkılırlar ve dikkat süreleri kı sadır. Ancak ilgili oldukları konular üzerine uzun süre dikkat kesilebilirler. Çoğu faaliyette lider konumundadırlar. Başkalarının sistem ve fi- kirlerini hemen kabul etmezler. Nesnelerin estetik yanlarını keşfetmeye çalışırlar. En iyi olmak için büyük bir istek duyarlar. Kendileri için tespit ettikleri standartlar oldukça yüksektir. Duyarlıdırlar, kolaylıkla incinebilirler. Merhamet duyguları güçlüdür, mükemmeliyetçidirler, duygusal olarak yoğun ve ahlâkî meselelere duyarlıdırlar. Merak duyguları güçlüdür; ilgi duydukları alanlarda sebatkârdırlar. Oyun ya da etkinliklerde yaşça kendilerinden daha büyük olanları ya da yetişkinleri tercih ederler. Mizah duyguları daha gelişkindir. İyi birer gözlemcidirler, imgeleme güçleri (düşündükleri olay ya da durumun hayalini zihinde canlandırabilme yetenekleri) oldukça dinamik ve canlıdır. Soyutlama ve genelleştirme yapabilirler. Yaratıcıdırlar, esnek düşünebilirler; dolayısıyla bir problemi farklı açılardan algılayıp, geniş bir bakış açısıyla uygun seçimler yapabilirler. Felsefi düşünme gücüne sahiptirler. Erken yaşlardan itibaren evren, din, mitolojiler hakkında düşünebilir ve sorular  sorabilirler.

Literatürde, genellikle üstün zekalı yetenekli çocukların gelişim aşamalarına, yaşamlarının ilk yıllarından itibaren gelişim standartları gösterenlere göre daha hızlı ulaştıkları ve “intelligence quotient (IQ)”si yükseldikçe de hızının arttığı vurgulanmıştır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilmekte, özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında üstün olması beklenmemelidir.  FACEBOOK YORUMLARI