Bilim Sanat Merkezleri

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim veren ve Türkiye genelinde sayıları 66’yı bulan resmî özel eğitim kurumlarından ilki olup 1995 yılında eğitime başlamıştır.

Tespitler:
• Öğrencilerin örgün eğitim dışındaki zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) çalışmalarına katılımlarını sağlamak amacıyla, sabah, öğle ve akşam grupları oluşturulmuştur. Öğrenciler pazartesi-çarşamba veya salı- perşembe olmak üzere haftada 2 gün, toplam 6 saat merkezdeki programlara devam etmektedir.

• Merkeze devam etmeye hak kazanan öğrenciler, hazır bulunuşluk düzeyi belirlendikten sonra birbirini tamamlayan beş basamaklı programa alınmaktadır. Bu programlar, öğrenci merkezli, disiplinlerarası, modüler yapıda hazırlanmaktadır.

• Öğrencilerin; analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulanmasına çalışılmaktadır.

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

Tespitler:

• 6 öğretmen ve 3 idareci ile faaliyetlerine devam etmekte olup öğretmen açığı, geçici görevlendirme ile karşılanmaktadır.

• Merkez, mekân olarak üstün yetenekli eğitimi verecek nitelikte tasarlanmış olmasına rağmen materyal ve donanım açısından eksiklikler bulunmaktadır.

• Şikâyetler; ders saatlerinin az olması, öğretmenlerin üstün yeteneklilik konusunda desteklenmemesi, kuruma ulaşımın çok zor olması konularında yoğunlaşmıştır.

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 1996 yılında açılan, ilk beş merkezden biridir.

Tespitler:

• Merkez; fen bilimleri, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilimler, yabancı dil, teknoloji, edebiyat, mekatronik vb. birçok alanda faaliyetini sürdürmektedir.

• Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrenci ihtiyaçları tam olarak karşılanamamaktadır.

• 10 yıl içerisinde tanılanan ve merkeze kabul edilen öğrencilerin izleme çalışması yapılmamıştır.

1.5.2.3.4 Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, 2010 yılında faaliyete geçmiştir.

Tespitler:

• Fiziki ve donanım eksiklikleri bulunmaktadır.

• Merkezdeki öğretmen açığı, geçici görevlendirme ile karşılanmaktadır.

Ziyaret edilen dört bilim ve sanat merkezleriyle ilgili; veli, öğrenci ve öğretmenler tarafından paylaşılan benzer görüşler;

• BİLSEM’lerde altyapı ve donanımın yetersiz olduğu,

• Öğretmen açığının geçici görevlendirilme ile giderilmeye çalışılmasında sorunlar yaşandığı,

• Öğretmenlerin üstün yeteneklilik konusunda eğitimlerinin olmadığı ve yeterli hizmet içi eğitim almadığı,

• Öğretmenlerin kriterlere göre seçilmediği,

• Merkeze ulaşımda sıkıntılar yaşandığı,

• BİLSEM’lerin toplumda özel etüt merkezi veya dershane olarak algılandığı,

• Lise ve üniversiteye giriş sınavlarının olduğu yıllarda devamsızlığın arttığı,

• Programların üstün yeteneklilere hitap edecek düzeyde olmadığı,

• Öğrencinin gelişimsel özellikleriyle ilgili velilere bilgi verilmediği,

• Merkezin, üniversiteler, TÜBİTAK vb. kurumlar ile iş birliğinin sınırlı olduğu,

• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezlerin kuruluş amacına hizmet edecek ortak bir çerçeve eğitim programının olmadığı,

• Bilim ve sanat merkezlerindeki memnuniyetin bu kurumlardaki öğretmen ve/veya idarecilerin kişisel/özel çabalarıyla ortaya çıktığı,

• BİLSEM’lerin çalışma saatlerinin öğrencilerin örgün eğitimde geçirdikleri zamanla çakıştığı yönündedir.

Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi

Merkez, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimin temel prensiplerini öğrenmesi amacıyla 1993 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk bilim merkezidir. Merkez, yaklaşık 500 m2’lik bir alana kurulmuştur. Merkezde 48 farklı deney ve sergi birimi ile 2 uygulamalı eğitim seti bulunmaktadır.

Tespitler:

• Hâlihazırda Merkezde; astronomi, biyoloji ve çevre mühendisliği gibi alanlardan mezun olan ve “rehber” olarak adlandırılan 7 öğretici bulunmaktadır.

• 1995 yılında Merkezde bulunan deney ve sergi birimleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ilköğretim ve lise öğrencilerine tavsiye edilmiştir.

• Bilim Merkezi randevu sistemiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarına ücretsiz, özel okullara ise ücret karşılığında hizmet vermektedir.

• Ziyaretin bir saatle sınırlı olması, ziyaretçilerin her deney setinden yeterince faydalanamamasına sebep olmaktadır.

• Ziyaretçinin isteğine göre 20 dakikalık bir süreyle uygulamalı elektrik deneyi ve azot gazı deneyi yapılmaktadır.

• Bilim Merkezindeki bazı araç gereçler güncelliğini yitirmiştir. Merkezde yeni teknoloji ürünü deney seti bulunmamaktadır.

• Ücretsiz olmasına rağmen Merkezi, Ankara’da daha hiç ziyaret etmemiş okullar bulunduğu bilgisi aktarılmıştır.

• Merkez yeterince tanınmamaktadır.

Bayrampaşa Bilim Merkezi ve Feza Gürsey Bilim Merkezine yapılan ziyaretlerde, merkezlerin örgün eğitimin yanında öğrencilere bilimsel deneyleri izleme ve uygulama imkanı vererek, öğrencilerin bilime yönelmelerine önemli katkı sağladığı gözlemlenmiştir.  FACEBOOK YORUMLARI