Üstün Zekalı Çocukların Mesleki Özellikleri

Üstün zekâlı çocukların ileri yaşlarda yapacakları meslek tercihleri ve icra ettikleri meslekler ile bu mesleklerdeki başarılarını takip ederek bir araştırma yapan Terman bu konuda çok güvenilir bazı sonuçlar almıştır. Bu araştırma, bu konuda yapılan araştırmaların en mükemmelidir. Terman bu araştırması sonunda aşağıda sunacağımız belirgin özellikleri saptamıştır.

Üstün Zekâlı Çocuklar:

1. Okuldaki ders konuların öğrenmede bazıları 2, bazıları 3, bazıları 4 sınıf üst seviyeye vardılar.

2. Yüzde doksanının zekâ seviyeleri orta yaşlarda da yükselmeye devam etti.

3. Yüzde 90'ı üniversiteye girdi ve yüzde 70'i mezun oldu.

4. Üniversiteden mezun olanlardan yüzde otuzu şeref mükâfatları aldılar. Yüzde 66'sı mezuniyet seviyesinde işlerde kaldılar.

5. Orta yaşlarda 800 üstün zekâlı erkekten 67 si kitaplar neşretti. Bunlardan 46'sı fen, sanat, edebiyat ve beşeri ilimler alanında idi. 1400 den fazla fen, teknik ve profesyonel makaleler, 200 den fazla kısa hikâyeler, temsiller. 236 kişi oldukça geniş ve çeşitli konularda makaleler neşrettiler. 150 den fazlası özel imtiyaza sahip ihtira beratı aldılar.

6. Doktorluk, mühendislik, doktora seviyesinde bilimsel çalışma, fen alanlarındaki meslekler, hukuk, kimyagerlik, eczacılık v.b. profesyonel meslekleri seçtiler ve başardılar. Az bir kısımda yarı profesyonel mesleklere girdiler.

7. Girdikleri profesyonel ve yan profesyonel mesleklerde az sayıda bir istisna ile başarılı oldular.
Kısaca özetlemek gerekirse üstün zekâlı çocuklar daha ziyade toplumda en makbul sayılan profesyonel meslekleri tercih etmekte ve bu mesleklere girmek için gereken üstün ön hazırlıkları yapmakta mesleklerinde başarılı olmak için üstün gayret göstermektedirler.

Yazımızda araştırma bulgularına göre sunduğumuz bilgilerin bir özetini yapacak olursak, üstün zekâlı çocukların gelişime olanak sağlayan uygun ortamda normallere kıyasla farklı üstün bedeni, zihni, sosyal ve kişilik özelliklerine sahip olduklarını çok gayret isteyen profesyonel mesleklerle ilgilendiklerini ve yöneldiklerini, bu mesleklerde büyük çoğunlukla başarılı olduklarını ve şeref mükâfatı kazandıklarını söyleyebiliriz. Bu üstün özellikleri özet olarak sunmak gerekirse bunları aşağıdaki şekilde görmek mümkün olacaktır.

Üstün Zekâlı Çocukların Özellikleri

1. Kolay, çabuk ve sağlam öğrenirler.

2. Aklı selimlerini ve pratik bilgileri beceriyle kullanırlar.

3. Açık düşünür, ilişkileri kolaylıkla bulur, bilgilerini transfer eder ve yeni durumlarda en uygun şekilde kullanabilirler.

4. Fazla alıştırmaya lüzum kalmadan duyduğunu, gördüğünü, okuduğunu uzun zaman muhafaza ederler.

5. Birçok alanlarda derin, geniş ilgi ve bilgilere sahiptirler

6. Kelime hâzineleri geniştir. Konuşmaları açık ve akıcıdır.

7. Zihnen güç proplemleri kolaylıkla çözerler.

8. Sınıf seviyesinden üstün çeşitli kitap ve ansiklopedileri okurlar.

9. Akademik konularda akranlarından 2, 3, 4 yıl ilerdedirler. Çok erken okuma öğrenirler.

10. Fikirleri ve çalışma metotları, buluşları genellikle orijinaldir.

11. Uyanık, keskin gözlemci ve hazır cevaptırlar.

12. Başkaları ile içten devamlı dostluk kurarlar. Sadıktırlar, kendilerinden emindirler. Başkalarına güvenirler ve güven beklerler.

13. Başkalarının fikirlerine, haklarına saygılıdırlar, problemlerine duyarlı ve çözümde yardımcıdırlar.

14. Azimli, sabırlı, kararlı, alçak gönüllü ve naziktirler.

15. Yüzyüze geldiği proplemlere göğüs gerer, uygun çözüm yolları bulurlar.

16. Genellikle bütün ilişkilerinde yapıcı, olumlu, verimli ve başarılı olmayı amaç edinir, diğerlerini de bu yola teşvik ederler.

17. Sorumluluk almaktan ve onu yerine getirmekten hoşlanırlar.

18. Toplumsal değerleri kolayca kavrar, saygılıdırlar.

19. Toplumun profesyonel mesleklerine yönelir, erişmek ve mükemmellik için üstün gayret sarf eder ve genellikle çok başarılı olurlar.

20. Üstünlüklerini orta ve ileri yaşlarda "ömür boyu süren bir şarkı" gibi devam ettirirler.

Toplumun zihin gücü itibariyle elit tabakasını teşkil ederler. Mit, bilim, fen, teknik ve meslek sahibi insan olurlar.  FACEBOOK YORUMLARI