Çocuklar Neden Okuldan Nefret Eder?

Çocuğunuz Okuldan Nefret Ettiğinde Ne Yapmalı?

Okula Antipati Sağlıklı Bir Beynin Kanıtı Olabilir

Çocuğunuz okulundan nefret ediyorsa, muhtemelen onun veya öğretmenin hatası değildir, ancak bu beyninin uygun bir şekilde işlevini yerine getirdiğinin kanıtı olabilir. Sağlıklı beyinler algıladıkları tehditten kendilerini korurlar. Günümüzde okul, öğretmen, yöneticiler ve öğrencileri zorlayan yüksek riskli standardize edilmiş testlerin sonucu olarak stresli ve genellikle tehdit edici bir ortamdır. Bu testler için federal finansmanın belirlediği “zorunlu bilgiler” olarak çok fazla baskı altında olan bilgiler var ve bu yüzden öğrencilerin okul; bilgileri ilginç veya ilişkili hale getirmek için yeterli zaman ve kaynak harcanmayan zorla beslenilen bir besi yerine benzemektedir.

Çok Yoğun Müfredat

Projeler, grup aktiviteleri olmadan, sanat, müzik ve beden eğitiminin ayrılması hakkında bir şey söylemeden,  fen bilimleri, sosyal bilgiler, hatta tatil bile, bir çocuk neden orada olmak istemeli sizce? Birçok eğlenceli aktiviteler feda edildi ve böylece matematik ve İngilizce’deki başarıların değerlendirildiği 2 ders için daha fazla zaman var. İyi ki öğrencilerinin ilgisini çekmek için yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan harika, yaratıcı ve adanmış öğretmenler, danışmanlar ve yöneticiler var. Onlar olmadan, çocuklar için işlerin nasıl yolunda gittiğini hayal bile etmek istemiyorum.

Beyni aynı şeylerle doldurma ve sıkıcı çalışma kağıtlarını yapmayı zorla yaptıran şehrin uymak zorunda olduğu katı bir müfredat varsa sorun daha da büyük oluyor. Bu durumlarda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğlenceli ve akılda kalıcı öğrenme deneyimlerini oluşturmada iyi öğretmenlere daha az fırsat kalmış oluyor. Bunun da faturası; okul bırakmaların şimdiye kadar bu kadar yüksek oranda olmamasıdır. Lisedeki bir çocuk mezun olana kadar, kendi anne veya babası mezun olmuş olacak. Okul bırakmaların sebeplerini araştıran çalışmalara bakılınca, büyük oranda sebebin okulun SIKICI gelmesi görünmektedir. Sıkıcı içeriğine bakıldığında, cevapları 2 başlık altında toplamak mümkün: “Materyal ilgi çekici değil, ilginç değil” ve “öğrendiğimiz şeyin benimle hiçbir ilgisi yok, bana katkısı yok”

Bir nörolog ve sınıf öğretmeni olarak benim açımdan baktığımda, rol yapan ve ilgisini yitiren anlamsız yüzler görüyorum ve bunun çocukların seçimi olmadığı biliyorum. Beyin türlerin ve hayvanların ayakta kalmalarını sağlamak için gelişmiş bir organdır. İlk önceliği ise tehlikeden kaçmak, sakınmaktır. Bizim dikkatimiz olası tehlike sinyallerini almayla sıkı sıkı bağlantılı haldedir. Beyin çoğunlukla temel görevleri; dikkatimizi çeken şeyleri belirleme ve beyne öncelikli girecek bilgiyi almadır. Bu dikkat sistemi insanlarda ve diğer memelilerde aynıdır. Beyin stresle karşılaştığında, bu dikkat sistemi ders gibi duyusal bilgileri önemsememenin aksine otomatik pilot gibi duygusal rahatsızlığa sebep olabilecek olası tehlikeyi araştırır.

Stres insanlarda ve hayvanlarda hayal kırıklığı ve sıkıcılıkla birlikte artar. Baskı altındaki hayvanlar saldırgan, zararlı, hatta kendilerini sakatlama gibi davranışlar gösterir. Stres beyinlerin sadece hayal ettikleri veya gerçek tehdidi almalarına sebep olur. Bu durumda davranış artık düşünen beyin tarafından yönlendirilmez. Stres bilginin işlendiği ve davranışın kontrol edildiği sinirsel yolları kontrol altına alır.

Aynı tepki ve cevaplar insan beyninde de gerçekleşir. Eğer çocuklar ilgilerini çok az çeken sıkıcı dersler veya aşırı yoğun müfredattan ilgisini yitirmeden dolayı stres altındalar ise; beyinleri ne yapmaya programlanmış ise onu yapar. Giriş düşünen üst beyinden (ön korteks) uzaklaşır ve alt beyine gönderilir. Bu durum, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da, istemsiz davranış tepkileri zorunlu olarak 3 etkenle sınırlandırılır: dövüşmek, kaçmak ve hiçbir şey yapmadan durmak.

Benim nörolog mesleğini bırakıp öğretmenliğe başlamama sebep olan;  sınıfta çocukların rol yapmaları ve ilgilerini kaybetmelerine sebep olan nörolojik rahatsızlıklar ve öğretmenlerin şüphe uyandırıcı dikkatlerine karşı benim mesleğimdeki uygulamaları referans alan bu konulara aşırı bir ilgi duymamdır. Bu genç beyinlere test materyallerini tıkıştırma gibi imkansız görev verilen öğretmenlerin zorla öğretmeye çalışmalarını gözlemlediğimde, öğretmenler ve öğrencilere acıdım, şefkat duydum açıkçası. Ben de öğretmenler safına katıldım ve stres, dikkat, davranış ve hafıza ile ilgili nörobilimsel çalışmalarla bağlantılar kurmaya çalıştım. Eğlenceli öğrenmenin nörobilimini destekleyen stratejileri sınıflarımda, derslerimde uygulayarak 10 yılımı bu mesleğe verdim.

Aileler Beyin Koruyucu Olmalılar

Bir anne-baba olarak mücadele etmeniz gereken öğrenmenin keyifli yönünü çocuklarınızla birlikte bağlantı kurmanızdır. Siz bir farklılık yaparak okullarıyla ilgilerini sorgulayıp, beyinlerinin refleksif tepkilerini tersine çevirebilirsiniz. Anahtar rolünüz köprüler inşa etmektir. Çocuklarınızın tek tip sınıflarındaki olumlu duygularıyla bağlantı kurarak ev ödevi ve okula ilginin azalması ve sıkıcılığa karşı otomatik tepkisini azaltabilirsiniz. Çocuklarınızın öğrenme deneyimlerini zenginleştirip geliştirebilir, testlerde ve diğer okul sınavlarında daha başarılı olmasına yardımcı olabilirsiniz. Daha da önemli olarak, anaokuluna başladığında öğrenme ve keşfetme sevgisini yeniden canlandırabilirsiniz.

Azgın Suların Üzerinden Çocuğunuzun Güvenli Geçişi İçin Köprüleri Nasıl İnşa Etmeli

Yapabileceğiniz pozitif, olumlu tutum çocuklarınızın ilgileriyle sınıftaki çalışmalar arasında bağlantı kurmaları, stresi sonlandıran kişisel ilgilerini bulmalarına yardım etmek, doğru öğrenme ve yaratıcı düşünmenin gerçekleştiği daha zeki beyinlere sinirsel bağlantılar, kapılar açmaktır.

Çocuklarınızın okulları ve kendileri hakkında olumlu tutumlarını yeniden kazanmaları ve sürdürmeleri için zihniyetlerini cesaretlendirebilir ve okula karşı negatif tutumlarını tersine çevirecek stratejiler kullanabilirsiniz. Bu negatif görünüm ve tersine çevirme ile, beyinleri dikkatli odaklanmaya ve sınıfta ders süresince ve ev ödevi süresince bellek geliştirmeye karşı daha açık olacaktır.

Çaba göstererek elde ettikleri başarı, uzun süreli bellekte öğrendiklerini depolamaya ve daha etkili öğrenmelerine sebep olacak yeni sinirsel bağlantılar, yollar kurmaya teşvik edecektir. Onlar bilgiyi sadece testler, sınavlar için almayacak, kendilerini 21.yüzyılda bekleyen fırsatlar ve zorluklar için de alacaklardır.

Bu süreçteki kilit rol; çocukların ilgileri ve geçmiş pozitif yaşantılarıyla okulda öğrendiklerini ilişkilendirmektir böylece öğrenciler okulda öğrenmek ZORUNDA olduklarını öğrenmek İSTEYECEKLERDİR.

Beynin içine bakmak

Beyin görüntüleme çalışmaları; yeni öğrenilmiş bilgiler bellek depolama alanlarında tutulduğunda ortaya çıkan yapısal ve gerçek zamanlı metabolik değişiklikleri ortaya koymaktadır. Bu çalışmalardan yeni bilgilerin daha önceki bilgiler, kişisel ilgiler ve olumlu duygusal deneyimlerle ilişkili olduğunda bellek depolama aktivitelerinin arttığını biliyoruz.

Benzer şekilde, çocuklarınız ilgilerine odaklandığı her zaman, odaklanma yolları ve uyarı almayı hareket geçirme bu sinirsel devreleri daha güçlü hale getirir ve çocuklarınızın ilgilerine odaklanma yeteneklerini arttırır. Eğer okulda zaman öldüren aktiviteleri zaman harcamak zorundalarsa ki öyle, ilgilerine odaklanmayı arttırmaya kesinlikle ihtiyaçları olacaktır. Eve döndüklerinde daha az zihinsel enerjileri kalmış olacak ve özellikle ipod, sosyal medya, televizyon ve video oyunları gibi etkinliklerin etkisiyle tekrar eden egzersiz çalışmalarını yapmak zorunda olacak.

Uzun süreli bellek için aktif öğrenmede pratik yapmak veya tekrar etmek bir kası geliştirmek için yapılan egzersizlere benzer. Sinirsel devreler; nöroplastisite (beynin uyum geliştirme yeteneği) süresince tekrar eden aktivitelerden dolayı daha gelişmiş olur. Bir bellek her seferinde özellikle ilişkili, bağlantılı sinir devreleriyle ağ kurup aktive olduğunda, ağlar daha güçlü, daha geniş hale gelir. İlgili anıların yeni öğrenmeyle bağdaştırılması beynimiz için çok önemlidir, adeta tutkalı gibidir. Artan yeni bilgi her seferinde daha fazla bağlantı kurmayı sağlayacak ve yeni ve eski bilgi yeni bir amaç için birlikte kullanılmaya başlayacaktır.

Bir örnek olarak, trenlerde ülke çapında seyahat eden yerleşimciler hakkında yeni bilgilerini ilişkilendirmek için aileyle yapılan kamp yolculuğu anısını harekete geçirmek verilebilir. Çocuğunuza uzun süreli bellekte depolanan aileyle yapılan kamp yolculuğu anısı ile yerleşimciler hakkındaki yeni öğrenmeyi bağlantı kurmada yardım ettiğinizde, okul temelli sosyal çalışma dersleri bellekte tutan sinirler arasındaki bilgiyi taşıyan dendritleri (sinir hücresinin bir parçası) daha fazla geliştirecektir. Nöroplastisite (uyum geliştirme) bağlantıları zihinsel yapıştırıcı bantlar gibidir. Çocuğunuz sosyal bilgiler dersi sınavında gerçekleri hatırlamak istediğinde, kamp yolculuğunu hatırlaması cevaplaması gereken ilgili bilgiyi geri çağırmasına yardım eder.

Beyin uğraştığına değen veya değmeyen eforu takip eder

Çocuklar uğraştığına değdiğine inandıkları şeyler olduğunda, bu onları efor harcamaya motive eder. Beyin hayatta kalmak için gelişmiştir. Beyin eforun sonuç üreteceği olasılıkları değerlendirdiğinde; hayatta kalma aktivitesi çalışır, işler duruma gelir. Beyin her defasında sonucu hatırlamaya odaklanmıştır, test sorusuyla uğraşma, sınıf arkadaşıyla yüzleşme, çalışma veya oynama arasındaki seçim, bir derse dikkatini verme kararı, bir takıma girip girmeme kararı gibi durumları değerlendirir ve eforun işe yarayıp yaramayacağını tahmin eder. Bir tahmin, öngörü (seçim, cevap, sosyal tepki, fiziksel efor sağlama kararı, ödev yapmanın oyun oynamaktan daha iyi bir seçim olduğu öngörüsü) doğru bir öngörü olarak görüldüğünde, beyinde görevi sadece ön kortekse (geçmiş anıların tahminde bulunmak için aktive edildiği yer) dopamin salgılamak olan özel bir yapı bulunmaktadır.

Tahminler ve sonuçları hakkında elde edilen bu bilgiler, efor gerektiren yeni ve benzer durumları değerlendirmede hayvanlarda ve insanlarda beyin tarafından kullanılır. Bir dik yokuşta tavşanı kovalamaya çalışan, bu kovalamada değerli enerji depolarını kullanan ve tavşanı geçmeye çalışan bir tilki, bu öngörünün anısını belleğinde saklar. Tilki tahmin edilen sonucu üretemeyen eforla yeni bir bellek ağı inşa eder. Bu şekilde başarısız girişimlerin ardından, tilkinin beyni yaşamını daha iyi sürdürebilmede daha fazla yeni bir bellek ağı oluşturur. Tilki, avın uzaklığı ve tepenin dikliğine göre daha önceki deneyimlerine dayanarak  efor harcayıp harcamamada bu ağı tahmin için kullanır. Bu ağ tilki dik bir tepede tavşanı yakalamada başarılı olma ihtimalinin olmadığını öngörürse, tilki efor harcamayacaktır.

Çocukların okulla ilgili olumsuz bir tutuma sahip olmaları, genellikle daha önceki başarısız eforları tarafından oluşturulan zihniyetlerinin sonucundan kaynaklanır. Sınıfta dikkatini sürdürmek, ev ödevini dikkatlice yapmak, sınıfta zorlayıcı bir çalışmaya katlanmak gibi geçmişteki başarısız eforlar yüzünden, çocukların beyinleri bu gibi benzer aktivitelere otomatik olarak karşı koymayı öğrenir.

Oldukça zeki olan çocuklar ezberlemede zorluklar yaşayabilirler. Ezberleme test edildiğinde veya öğrenciler tarafından öyle algılandığında, öğrencilerin zeki olmadığı ve başarma yeteneğine sahip olmadığı anlamına gelen ezber testlerinden yüksek not alma veya sınıfta dikkatini sürdürememede başarısızlıkları konusunda bir inanç geliştirirler. Bu zihniyet sizin çocuğunuzda da olsa, sinirsel örüntüleme hedefine yönelik olumlu eforun daha zor hale gelmesi anlamına gelmektedir.

Çocuğunuzun Hafıza Ağlarını Hatırlamasını Sağlayın

Aileyle yaptığınız yolculukların videolarına, fotoğraflarına bakarak okulda işledikleri konuyla çalıştıkları ülkede yapılmış olan sahip oldukları objelerle, veya fen bilimleri, tarih veya matematik konularıyla ilişkili popüler hikayelerle beyninde bağlantılar kurmasını sağlayın. Geçmiş yaşantılarını ve şimdiki ilgilerin hatırlatıcıları ile ilgili duyulan merak; okullarında öğrenmek zorunda oldukları bilgi ile bağlantı kurmalarını sağlayacak bir beyin köprüsüdür. Velcro kalıcı bellek şemalarıyla yeni bilgi arasında fiziki bağlantı kuran dendritlerini yetiştirmeye hazır olan onların sinirsel şemaları ve beyinlerin beklemektedir. Ek olarak, öğrenmek "zorunda" oldukları bilgileri öğrenmek istemeye karşı olumlu tutumları ve ilgileri var.

Sorular Sorun

Çocuklarınıza şu anki veya gelecekteki okul konularına ilgilerini, geçmiş deneyimlerini, sahip olduklarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olacak sorular sorduğunuzda, okul çalışmalarına olan ilgileriyle hafıza bağlantıları arasında ilişki kurmak için hatırlamasını sağlayacaksınız. Çocuklarınızın merakını teşvik edin, böylece cevapları keşfetmeyi ve problemleri çözmeyi isteyeceklerdir. Beyinleri, kişisel olarak ilgi duydukları sorulara cevap olacağı için dikkatini vermeye devam eder.

Çocuklarınızın okuldaki konulara ilişkin meraklarını teşvik edin, sonra onlar merak duydukları soruların cevaplarını nasıl keşfedeceklerini öğrendiklerinde onlarla birlikte çalışın. Siz sadece artan okul konularının bağlantıları olmayacaksınız, aynı zamanda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede yardımcı olacaksınız ve hafızalarından, kitap, internet ve sizden elde ettiği bilgileri soruları cevaplamak için analiz ettikleri ön lob fonksiyonlarını geliştirmede yardımcı olacaksınız. Beyinleri dikkatlidir çünkü onların merakı soruları organize eder. Dikkatini vermeyi ve hangi bilginin sorularını cevaplamada ilgili olduğunu değerlendirmeyi öğrendiklerinde, analiz etme, organize etme ve öncelik verme gibi üst düzey düşünme becerilerini inşa etmiş olurlar.

Meraklarını teşvik eden ilgileriyle okul konuları arasında bağlantı kurmanız sayesinde, hayatlarındaki fırsatları değerlendirmede, sosyal, akademik ve duygusal zorluklarda başarı elde etmeyi sağlayacak bilgiyi işleme sürecinde beyinleri bir sıçrama gerçekleştirecektir. Çocuklar merakları ve ilgileriyle alakalı soru sormada ve sorulara cevap bulmada motive edildiklerinde, beyinleri tahmin etme, sonuç çıkarma (tümden gelim), geniş düşünme, analiz etme, gerçekle fikirleri ayırt etme yeteneği, karar verme, kendi düşünce veya etik inançlarını savunma gibi becerileri kazanır. Bu özellikler çocuğunuzun okul konularıyla ilgili merakını teşvik etmeden ve okulla ilgili olumsuz tutumu azaltan hoş faydalarındandır.

Bir Beyin Koçu Olmaya Hazırlama

Çocuğunuzun öğretmeninden müfredatı önceden vermesine ihtiyaç duyabilirsiniz ancak yüksek ihtimalle öğretmen düzenli bir sırada ders kitabını takip etmek zorunda olduğunu ifade edecek ve öyle de yapacaktır. Siz önümüzdeki ders ünitesinde hangi konuların işleneceğini bildiğinizde, evde, arabada veya manavda sıra beklerken bile aktif tartışmalara getirmek için çeşitli yollar bulabilirsiniz.

Çocuklarınızın birçok konuya olan ilgileriyle bağlantı kurmada iyi köprü olan açık uçlu soruları içeren bloknot kartlarına sahip olmayı isteyebilirsiniz. Bu not kartları, deneyimlediğiniz şeylerle okul konuları arasında nasıl bağlantı kurmanızı sağlayan işaretler olabilir. Çocuğunuz spora ilgiliyse, listenizde "eğer A takımının koçu olsaydın, takımının kazanması için B konusunu takımının kazanmasında nasıl kullanırdın?" sorusu yer alırdı. A takımı çocuğunuzun popüler sporu veya tuttuğu takımının ismi olabilir. B konusu ise okul konusuyla ilişki olabilir (kütle çekimi, ortalama, çarpım, kelime dağarcığı, icatlar veya edebiyat kitaplarındaki karakterlerden özellikler vb.)

Amerika Tarihi dersine vergilendirme veya matematik dersine yüzdelikler ile ilgili konu öğrendiyse çocuğunuz, ona manav faturasını gösterip toplama eklenen vergiyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Sayı nasıl hesaplandı? Verginin faturanın yüzde kaçı olduğunu tahmin edebiliyorlar mı? Vergi ödemek mantıklı mı? gibi sorular sorulabilir.

Çocuğunuz kaykay yapmayı seviyorsa ve şehir konseyi öneriye sunduğu kaykay parkını oylamaya sunmuşsa, karar açıklanmışsa çocuğunuzla tartışmaya açık bir konu, mevzu buldunuz demektir. Şimdiki sistem nasıl çalışıyor? Bu konseyin üyelerine senin istediğin sistemi nasıl sunarsın? Çocuklar da oy kullanmalı mı? Daha fazla vergi ödeyen vatandaşlar verginin nasıl harcanacağı ile ilgili daha fazla söz sahibi olmalılar mı? Devrimci savaşlar, iç savaş, kelle vergileri, kölelerin oy kullanma hakları, ilk göreve gelen kadınların kim ve niye olduğu gibi tarihte işlenen konularla tüm bu sorular arasında bağlantı kurulabilir.

Çocuklarınız duygularını açıkladığında ya da soru sorduklarında aktif ve etkili bir dinleyiciyseniz okul konularıyla ilgili çocuklarınızla yaptığınız tartışmalar güçlü hafıza bağlantısı kurmayı sağlayan çimento gibi görev yapacaktır. Dikkatinizi dağıtmanın zamanı değil. Çocuklarınızın motivasyonunu korumak için, çocuklar fikirlerine ve düşüncelerine gerçekten ilgi duyduğunuzu bilmek isteyeceklerdir.

Olumsuzluk (Kötü Şartlar) Motivasyona Dönüşür

Beyin araştırmalarından elde edilen bilgiler öğrenmeye uygulandığında, sizi ve çocuklarınızın düşüncelerini canlandıracak ve renklendirecektir. Onlara gelişmiş hafıza, odaklanma, organizasyon ve hedef belirleme gibi yaşam becerileri inşa etmeye yardımcı olabilirsiniz. Çocuklarınızın ilgilerini bilmeniz, geçmiş eğlenceli deneyimler, okul konularıyla ilgileri arasında bağlantı kurarken yaşadığı öğrenme zorlukları gelişmiş tutum, motivasyon ve sebat ve sonuçta emeklerinin işe yaradığını gösteren artmış öz saygıları kendilerine sonuç olarak geri dönecektir.

 Sizin müdahaleleriniz bugünün ağır, yoğun müfredatının zorluklarına karşı öğrenmeye kapalı olmaktan kaçınmalarına yardımcı olacaktır. Gerçek durumlara karşı öğrendiklerini uygulayan ve bilgiyi transfer eden ömür boyu öğrenciler olmalarını sağlayan beyin şemalarını yapılandırmalarına yardımcı olacaksınız.

Kaynak https://www.psychologytoday.com   

Dr. Judy Willis

Ya Çocuğunuz Üstün Zekalıysa?
Online Testimizle Çocuğunuzun Zeka Potansiyelini Keşfedelim.
www.zekatesti.com.tr

Zeka Geliştiren Kitaplar İçin TIKLAYIN

Zeka Geliştiren Zeka Oyunları İçin TIKLAYIN

Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm için TIKLAYIN  FACEBOOK YORUMLARI