Üstün Zekalı Çocukların Davranış Sorunları Neden Olur?

Mükemmeliyetçilik ve aşırı duyarlılık bu sorunlara sebep olabilir.

Üstün zekalı yetenekli,dahi dahi çocukların karakterleri, sıklıkla kendi gelişimlerini etkileyebilen, sosyal ve duygusal davranış sorunlarına sebep olur. Üstün zekalı yetenekli,dahi çocuğunuzu bütünüyle anlamanız için, onun Üstün zekalı yetenekli,dahiliğinin, davranışlarını nasıl etkilediğini anlamanız gerekir.

Asenkron Gelişimden Kaynaklanan Sorunlar

 1. Üstün zekalı yetenekli,dahi, dahi çocuklar soyut kavramları entelektüel anlamda anlayabilir ama bu kavramlarla duygusal anlamda başa çıkamayabilir ve bunun bir sonucu olarak ölüm, gelecek, cinsiyet ve benzeri konularda derin endişelere yol açabilir.
   
 2. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocukların fiziksel gelişimi, onların entelektüel bağlamda başarabilecekleri bir aktivitede başarısız olmalarına sebep olabilir. (Mükemmeliyetçiliğin de bu tür problemler de rolü vardır).
   
 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk, yetişkinlerle küresel ısınma ve dünyadaki kıtlık konusunda sohbet edebilirken bir dakika sonra kardeşi, favori oyuncağını aldığında, bunun için ağlayıp mızmızlanabilir.

Bir Çözüm: Asenkron Gelişim ile başa çıkma.

Gelişmiş Sözel ve Mantık Becerisinden Kaynaklanan Sorunlar

 1. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocuklar eleştirel ve/ veya manipülatif olabilirler. Yetişkinler genellikle bu çocukları küçük avukatlar olarak adlandırırlar. Ebeveynler ve diğer yetişkinler unutmamalıdır ki, yaptıkları ne kadar mantıklı ve ikna edici olsa da davranışları ne kadar tatlı ve zeki gözükse de Üstün zekalı yetenekli, dahiler hala birer çocuktur ve disipline ihtiyaç duyarlar. Özellikle yetişkinleri manipüle edebilen çocukların çevreye olan güvenleri oldukça azalır.
 2. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocuklar manipülatif olabilir. (Ebeveynler ve diğer yetişkinler bu manipülasyona izin vermeme konusunda çok dikkatli olmalıdırlar.
   
 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk ebeveynlerini ve öğretmenlerini, zekâsı ile alt etmeye çalışabilir.
   
 4. Kullandıkları sofistike kelimeler ve gelişmiş mizah anlayışları, yanlış anlaşılmalarına sebep olabilir. Bu da onların toplumdan dışlanmış hissetmelerine ve içe kapanmalarına sebep olabilir. Üstün zekalı yetenekli,dahi çocukların kendilerinden yaşça büyük çocuklar ve yetişkinler ile vakit geçirmeyi tercih etmelerinin nedenlerinden biri de budur.

 

Bir Çözüm: Üstün zekalı yetenekli,dahi Çocuklar ile Nasıl Tartışılma(ma)lı

Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Duyarlılıklardan Kaynaklanan Sorunlar

 

 1. Mükemmeliyetçilik başarısız olma korkusuna sebep olabilir, dolayısıyla Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk, başarısızlıktan kaçınmak için, bir şeyi denemeyi dahi reddedebilir. (Ödev yapmayı dahi.)
   
 2. Detaylı gözlem, zengin hayal gücü ve ilerisini görme yeteneği Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuğun utangaç gözükmesine ve yeni durumlarda olabilecek tüm ihtimalleri değerlendirmek için geride durmalarına sebep olabilir.
   
 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk yardım teklif etmeden ya da soruları yanıtlamadan önce tüm detayları öğrenmek isteyebilir buda onun sosyal açıdan utangaç gözükmesine sebep olabilir.
   
 4. Aşırı hassasiyet, Üstün zekalı yetenekli, dahi çocukların, eleştirileri hatta bireysel olmayan bir kızgınlığı çok kişisel algılamasına neden olabilir. Kötü çocukluk anıları kolay kolay peşlerini bırakmaz.
   
 5. Duyarlılık ve gelişmiş doğru-yanlış muhakemesi, savaşlar, açlık çeken çocuklar, çevre kirliliği, diğer adaletsizlikler ve şiddet onlarda derin endişelere sebep olabilir. Eğer bu tür konular hakkında resimlere ve tartışmalara aşırı derecede maruz kalırlarsa içe dönük ve çekingen olabilirler, hatta “varoluşsal depresyona” dahi girebilirler.

Bir Çözüm: Üstün zekalı yetenekli, dahi Çocukların Yoğun Duygular ile Baş Etmesine Yardım.

Hemen hemen Üstün zekalı yetenekli, dahiliğin tüm özellikleri, bu çocukların, çok erken yaşta dahi olsa "farklı" hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, onları kendileri gibi çocuklarla ve onları anlayan insanlarla bir araya getirmek çok önemlidir.  FACEBOOK YORUMLARI