Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarda Çabuk Sıkılma

Üstün zekalı yetenekli çocukların okulda çabuk sıkılmasının nedenleri; zaten biliyor olması, dikkat dağınıklığı,hiperaktivite ve davranış sorunları...

Okuldaki can sıkıntısını hatırlıyor musun?

Duvar saatini izleme. Pencereden dışarıya bakma. Sayfa kenarındaki tüm boşluklar kaybolana dek karalama. Tekrardan dalma, neden bu kadar aşırı sıkıcı olmak zorunda?

Tipik bir sınıfta hayat

Hiç kimse eğlence ve oyun sözü vermemişti, ama diğerlerini beklerken harcanan süre, hayal kurma, can sıkıntısıyla edilen mücadele üstün yetenekli çocuklar için daha da büyük bir yüktür. Hafızalarının gizli yerlerinde, birçok üstün zekâlı yetenekli çocuk öğrenmenin yavaş ve sıkıcı olmadığı zamanlarda, öğrenmenin zevkini, doğuştan gelen merak duygusunu ve keşfetmenin hazzını hatırlarlar. Fakat bu deneyimlerin, başarısız veya ortalama öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş karma seviyeli sınıflardaki hayat ile uzaktan yakından alakası yoktur.

2017 | dahi | Küçük

Çabuk Sıkılma Konusunda Neler değişmek zorunda?

Üstün zekâlı yetenekli çocukların farklı olduğunu kabul etme. 

İlk olarak, okullar, üstün yetenekli çocukların standartlardan farklı olduğunu ve gelişmiş, yoğunlaştırılmış ve hızlandırılmış öğretime ihtiyaç duyduklarını kabul etmelidir. Üstün zekâlı yetenekli çocuklar sadece akıllı değil; aynı zamanda farklı öğrenirler ve dünyaya farklı bir yaklaşım sergilerler. Onlar konuları daha büyük derinlik ve karmaşıklıkta daha hızlı kavrarlar ve bir konuya hakim olmada daha az tekrar ihtiyacı hissederler. Birçoğu aşırı duygusaldırlar. Doğruluk ve sosyal adalet duyguları yüksektir ve genç yaşta varoluş ile ilgili gizemlere kafa yormaya başlarlar. Asenkron gelişim sergileyenler genellikle sosyal olarak sıkıntı çekerler zira olgunlukları zekâlarının gerisinde kalmış olabilir. Bu farklılıkları kabul etmeden, okullar üstün zekâlı yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına hitap edemedikleri için onlarda daha fazla can sıkıntısına sebep olurlar.

Uygun hizmetlerin sağlanması

Ne yazık ki, bu farklılıklar kabul edilse bile, birçok okul bölgesi, üstün yetenekli çocukların ihtiyaç duydukları akademik hizmetleri sağlamada yetersiz kalmaktadır. Mali, siyasi veya felsefi önceliklerin bir sonucu olarak, üstün yetenekli öğrencilere diğer her çocuk gibi muamele edilir ve aynı sınıflarda aynı formatta aynı eğitimi alırlar. Görünürde adil ve hakkaniyete uygun olsa bile, bu onları uygun bir eğitimden mahrum bırakır ve günlerinin büyük bir bölümünü verimsiz geçmesine sebep olur.

Yanlış kanıların ve yanlış anlaşılmalarının ortadan kaldırılması.

Üstün yeteneklilik ile ilgili yanlış kanılar çok yaygındır ve üstün yetenekliler ile birlikte yaşamamış olanlar, danışmanlık yapmamış ve onlara eğitim vermemiş olanlar birçok hatalı varsayıma sahiptir. Birçoğu onlara şüphe ile yaklaşırlar - ders çalışmayı seven inekler, ortama uymayan tuhaflar, etraflarında pervane olup onları organize eden ebeveynler. Bir şeyi açıklığa kavuşturmakta fayda var: üstün yetenekli çocuklar üst sınıf ailelerin serada yetiştirdikleri mamuller değildir. Onların derin düşünme yetilerine ve bilişsel karmaşıklıklarına, herhangi bir seviyede ve miktarda eğitim ve öğretim tam anlamıyla cevap vermesi çok zordur. Üstün yetenekliler entelektüel aralığı, sosyal/ duygusal ihtiyaçları ve sosyo ekonomik arka planları açısından, oldukça çeşitlilik gösteren bir grupturlar. Bu çocuklar, yanlış kanıların ve ön yargıların olmadığı ve kendilerine katılımlı öğrenme imkânı sunabilen bir okul ortamı isterler.

Yasal hükümlerin her yerde benimsenmesi

Amerika Birleşik Devletlerinde çok az sayıda eyaletin, üstün yetenekli öğrencilere yasal koruma sunuyor olması şaşırtıcıdır. Burada, üstün zekalı yeteneklilere sunulan hizmetlerin sağlanması ve tanımlanması için yasal bir düzenleme (finansal destekten mahrum dahi olsa) mevcuttur. Bu ideal bir eğitim garanti etmese de, ailelere çocuklarının hakları için mücadele etmelerine bir olanak sağlamaktadır. Bir danışman olarak, bu hakların var olmadığı diğer eyaletlerden ailelerle görüştüm. Aileler tamamıyla bir başlarınalar ve tek yapabilecekleri okul bölgelerinin çocuklarına yardım etmesini beklemek. (Eyaletlerdeki hizmetler listesi için Bkz. NAGC) Hiçbir çocuk, sırf ikamet ettiği eyalet yüzünden, yasal hakkı olan adil ve uygun eğitim hakkından mahrum bırakılmamalı.

Sınıftaki can sıkıntısını nasıl saf dışı ederiz?

Hak arama, hak arama, hak arama. Değişim şu yol takip ederek sağlanabilir: okul içerisinde çocuğunuz için bireysel hak arama; ebeveyn gruplarına katılma; üstün yeteneklilere sunulan hizmetlerin sağlanmasında sistematik değişiklikler için destek ve bölge, eyalet ve ulusal bazda finansman, yasal haklar ve hizmetlerin sağlanması konusunda kamusal hak arama.
Reformlar zaman alacağı için, çocuğunuzun adapte olabilmesi adına ona yardım etmeniz gerekmektedir. Çocuğunuz sınıfta can sıkıntısı ile baş edebilmesi adına bazı faydalı fikirlere buradan ulaşılabilir. Lütfen unutmayın birçok öğretmen ilgili ve azimlidir ve öğrencilerinin sıkıldıkları konusunda uyarılmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden çocuğunuzun öğretmeni ile görüşürken bunu göz önünde bulundurun. Fakat yine de eğer üstün zekâlı yetenekli çocukları ve ileri seviyedeki öğrencileri etkileyen can sıkıntısı ve durağanlığı saf dışı bırakabilmek istiyorsanız daha fazla katılım ve ilgi göstermeniz gereklidir.

Bilgi sahibi olun.

Müdahil olun.

Can sıkıntısının, çocuğunuzun veya başka bir çocuğun eğitimini gölgede bırakmasına izin vermeyin.

PLAY ATTENTİON

Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz. Dikkat dağınıklığı akademik performansı etkileyebilir. Çoğu ebeveynde bunun için kaygılanır. Odaklanma eksikliği, bilgiyi öğrenmeyi güçleştirir ve çocukların okulda arkadaşlarıyla aynı seviyede öğrenmesini engelleyebilir. Play attention sınavlarda dikkati toplamayı, sınıfta öğretmeni dinlemeyi ve düzenli çalışmayı öğretir. Okuduğunu anlamayı artırır. Hafızayı güçlendirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğer çocuğunuzun okul başarısı her geçen gün düşüyorsa,ödev yaptırmakta zorlanıyorsanız,ders çalışmıyorsa bu sistem tam size göre. Çünkü sistem sınıfta başarılı olmak için gerekli becerileri geliştirir. NASA tarafından bireylere yardım için geliştirilen sistem kendi alanında dünya lideridir.

Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Bozukluğu

Play attention 1996 yılından beri Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Sorunu olan çocuk yada yetişkinlere yardımcı olmaktadır. Play attention hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki videoyu yada ana sayfadaki videoları izleyebilir bilgi edinebilirsiniz.  www.playattention.com.tr

Makale pdf linki http://ustunzekalilar.org/ustunzekaliyeteneklicocuklardacabuksikilma.pdf

YA ÇOCUĞUNUZ ÜSTÜN ZEKALIYSA?

ONLİNE TESTİMİZLE ÇOCUĞUNUZUN ZEKA POTANSİYELİNİ KEŞFEDELİM.

www.zekatesti.com.tr

ZEKA GELİŞTİREN KİTAPLAR İÇİN TIKLAYIN

ZEKA GELİŞTİREN ZEKA OYUNLARI İÇİN TIKLAYIN  FACEBOOK YORUMLARI