Öğrenmede Yaratıcılığı Teşvik Eden 30 Fikir

Yaratıcılık eğitimi oldukça uzun bir süren bir süreçtir.

Paul Torrance gibi akademisyenler, eğitimde yaratıcılık ilerlemesi için bütün ömürlerini adamışlardır. Torrance zamanında, yaratıcılığın doğası hakkında yaptığı çalışmalarla çok fazla muhalefetle karşı karşıya geldi. Yaratıcılık ölçülemeyen bir doğal yetenek olarak kabul edildi. Torrance yaratıcılığın açık bir öğretimi çağrısında bulundu. Kasıtlı eğitim gerektiren, beceriye özgü olduğunu savundu. Nihayetinde hayatının çalışmasını Torrance testlerinin ve dünya çapında yetenek programlarının gelişmesine yol açmıştır.

Son zamanlarda, tüm öğrenciler için yaratıcılık değer vermenin artan kabule doğru bir kayması olmuştur. Bu konuda Sir Ken Robinson tarafından yapılan bir 2003 TED konuşma 5 milyon izleyiciye ulaştı. Bizim mevcut okul sistemindeki yaratıcılığı nasıl bastırdığımız anlatılır. Şuan ki mevcut modelin yaratıcı düşünme için çok az yer bıraktığını söylemektedir.

Yaratıcılık eksikliği suçunun çoğu ve bu nedenle yenilik, geleneksel eğitim sistemlerinde izlenebilmektedir.

Doğru cevap öğretime dayanır. Yenilikçi bir düşünce modeli gereklidir. Robinson son zamanlarda öğrenme standartlarının parçası olarak dahil edilen tercih edilmiş yaratıcılık incelenen eğitimcilerin % 80 önerdiği yeni bir çalışma hakkında bir makale tweetledi.

Aynı şekilde, David Hughes, Karar Laboratuvarlarının kurucusu ve Chapel Hill'de profesör, yeniliğin, küresel ekonomi için önemli bir beceri olduğunu savunuyor. Okulunda yaratıcılık hakkında konuşurken diyor ki, bir yaratıcılık eksikliği ve bu nedenle yenilik eksikliğinin suçu, geleneksel eğitim sistemlerinden kaynaklanabilmektedir.

Yaratıcı yöntem uygulamalarının çoğu, danışmanlık firmaları tarafından ve yaratıcı problem çözme metodu eğitimi almış şirketlerdeki kişiler tarafından geleneksel eğitim kurumları dışında yapılıyor. Üniversitelerde 1950 yılından bu yana çok bir değişiklik yok, Amerikan Psikoloji Derneği başkanı olarak yaptığı açılış konuşmasında seçkin psikolog JP Guilford eğitimin yaratıcılık konusundaki ihmalinin korkunç olduğunu belirtti

Bu olaylar dizisine ekleme yapmak istenirse ders kitapları yayınlandıkları tarihte en az üç yıl zamanın gerisinde olduğu gerçektir ve… eğitim sistemleri yeniliği en yavaş benimseyenlerdir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının yaratıcı problem çözmede güçlü bir doza ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

Eğitimciler olarak bizim sınıflarda uyguladığımız yaratıcılığı teşvik yolları nelerdir?

Öğrenmenin bir parçası olarak yaratıcılığı kucaklayın. Yaratıcılığı tanıyan bir sınıf oluşturun. Gerçek bir dünya senaryo yaratıcı çözümler veya bir problemin faklı çözüm yöntemlerini gösteren tasarım ödülü veya bülten panoları isteyebilirsiniz. En etkili yöntemleri kullanın. Torrance yaratıcılığı öğretmek için en etkili yollardan kabul edilen geniş bir meta-analiz yapmıştır. O, en başarılı yaklaşımların yaratıcı sanatlarda, medya odaklı programlarda veya Osborn-Parnes dayanan eğitim programlarında kullanıldığını buldu. Bilişsel ve duygusal işlevsellikle yapılmış programlar en başarılılardır.

Yaratıcılığı bir beceri olarak düşünün. Güçlülük ve yaratıcılık gibi, daha az yatkınlığa ve daha fazla bir öğretilmeye ihtiyaç duyan yeterliliktir. Bu şekilde görürsek, eğitimciler olarak bizim işimiz kullanımını teşvik ve becerileri küçük parçalar haline getirmenin yollarını bulmak. Psikologlar Büyük C ve Küçük C gibi Yaratıcılığı düşünmek eğilimindedir. Büyük C, sivil haklar hareketi ya da yeni bir edebi tarzı gibi, büyük toplumsal fikirleri yönlendirir. Küçük C günlük sorunları çözen bir yaratıcılık modelidir. Her iki kavram da bizim sınıflarımıza dâhil edilebilir.

Yaratıcı becerilerini geliştirmek için bir program oluşturun ya da katılın. Zihnin Odysseyi ve ThinkQuest gibi programlar, yaratıcı çözümler üretmek ve aralarında rekabet yaratmak için dünyanın dört bir yanından öğrencileri bir araya getirir.

Duygusal bağlantıları kullanın. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin duygularıyla en iyi yaratıcılık eğitimini ilişkilendirdiğini önerir.

"Odyssey melekleri" programında, öğrenciler, evsiz gençlere yardımcı olmak gibi bir konuda yerel toplumlarına yardımcı olacak bir çözüm bulabilirler. Bu konu tek başına daha fazla tartışmaya layıktır. Dost blogcu Julie Deneen tarafından yazılan bir blog yazısı bu tür öğretim hakkında bazı değerli bilgiler verir.

Yapılan araştırmalar, öğrencilerin duygularıyla en iyi yaratıcılık eğitimini ilişkilendirdiğini önerir.      

Yaratıcı bir model kullanın. Osborne-Parnes modeli eski, yaygın olarak kabul gören bir modeldir. Genellikle, eğitim ve iş geliştirmede kullanılır. Her adım fikirlere meydan okumayan bir farklı düşünme modeli içerir ve sonra aramayı daraltmak için yakınsak düşünmeyi.

Bunun altı adımı vardır:

Karışıklık-bulma. Bir hedef veya amacı belirleyin.

Bilgi-bulma. Veri toplayın.

Problem bulma. Sorun netleştirin.

Fikir bulma. Fikir üretin.

Çözüm bulma. Fikirleri güçlendirilin ve değerlendirin.

Kabul bulma. Fikirleri uygulama için eylem planı hazırlayın.

Sınıf ödevlerinde farklı ve yakınsak düşünmenin nasıl kullandığını düşünün. Standart testler analitik düşünme ya da mantıklı bir doğru yanıt içeren yakınsak düşüncenin ölçülmesinde büyük bir iş yapar. Farklı düşünme bir öğrencinin soruna yaklaşımının farklı şekillerde nasıl kullanabileceğini düşünür. Biz düşüncenin modellerinin iki türünü de göz önünde tutarak ödevleri tasarlamalıyız.

Yaratıcılık bir "hoş bir ortam" da gelişir. Yaratıcı düşünmenin sosyal destekleyici bir ortamda başkaları tarafından paylaşılması ve doğrulanması gerekir. Araştırmacı Csikszentmihalyi (1996) diğerlerinden almanın önemini açıklamak için, bu terimi icat etti. Diğerleri sosyal yaratıcılığın sorunları çözmek için bu topluluklar nasıl oluşturduğunu düşünün.

Tartışmalar sırasında farkında olun. Öğrencilerin sık sık ders dışına gittiğini ve bazı soruları sorduğunu biliyorsunuz? Peki, onu meşgul edin. Haftada bir kez, kasıtlı olarak bu soruları sorun. Onları daha sonra geri dönmek için o iş için ayrılmış tahtaya yazın. Yaratıcılıklarını doğrulayın.

Yaratıcılığa olumlu bir ışıkla bakın. Bugünün Psikolojisi bloğunda, Eric Jaffe yaratıcılığı olumsuz ışıkta görmeyi öneren bir araştırmadan bahseder. Yaratıcılığı öğretiyorsak, bizim de onu kucaklamamız gerekir. Çabalarını tanıyarak çeşitli şekillerde sorunları düşünen öğrencileri ödüllendirin.

Kuluçka Modelini deneyin. E. Paul Torrance bu modeli tasarlanmıştır. 3 aşamayı kapsar:  

Beklentileri arttırın: sınıf ve öğrencilerin gerçek hayatla arasındaki bağlantıları kurun. "Bilmek arzusu oluşturun".

Beklentileri derinleştirin: yeni yollarla müfredat gerçekleştirin. Beyin fırtınası ve yeni bir sorunu çözmek için fırsatlar yaratın.

Devam et: ders veya sınıfın ötesinde düşünmeyi devam edin. Evde hatta toplumda öğrenme fırsatlarını genişletmek için yollar bulun.

Kültürel bir eser kullanın. Deneysel sosyal psikoloji yapan araştırmalar, bu eserlerin sorun çözmede fikirleri arttığını bulmuş. Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde yaşayanları düşünmelerini sağlamak için bir tarih eser ya da çalışmalarda kullanılan bir ampul gibi, sıradan bir nesne kullanmayı düşünün.

İfade özgürlüğü kurun. Sınıf ortamı öğrencilerin yeni fikirler paylaşması için kendilerini güvende hissettikleri bir yer olmalıdır. Yaratıcılık yaklaşımlarını teşvik için esneklik sağlanmalı ve normlar oluşturulmalı.

Standartlara aşina olun. İçerideki ve dışarıdaki standartları bilmek bir ders yaklaşımında yaratıcı çözümler bulmanıza yardımcı olur. Öğretmenler onları uydurabilir ve mevcut çerçevesinde çalışabilir. Bazı konular yaratıcı yaklaşımların esnekliğini ve kullanımını sağlar.

    

   Dış kaynak toplayın. Yaratıcılık ile ilgili okunacak bazı büyük kaynaklar var. Georgia Üniversitesi, pratik yollarla yaratıcılığın nasıl geliştirileceğiyle ilgili şaşırtıcı kaynaklar sağlar. Ayrıca sürece yardımcı programlar ve kuruluşların bir listesini verir.

Hatalar için yer bırakın. Sir Ken Robinson’un en iyi söylediği şey, "hatalı olmaya hazır değilseniz, asla orijinal bir şey ile gelemezsiniz.".

Yaratıcılık için yer bırakın. Bir düşünce masası, bir tiyatro sahne, bir çizim masası ve gruplar için fikirleri tartışabilecekleri bir alan gibi sınıf içi alanlar tasarlayın.

Öğrencilere soru sormak için zaman tanıyın. CCE (Yaratıcılık, Kültür, Eğitim) gibi kuruluşlar öğretmenlere öğrencilerin soru sorma için fırsatlar vermesini önerir. Merak ve keşif için kasıtlı dersleri tasarlayın.

Yaratıcılık güven oluşturur. Öğrenciler kendi başlarına öğrenme sahipliğini alır. Öğrencilerin bir proje tasarlayabildiği yollarını düşünün. Örneğin, tarih gereksinimi için, her iki beşinci sınıf öğrencilerinin bitirme projelerinden bir sergi oluşturmayı önerdim. Öğrenciler son çalışmalarından gurur duydular ve diğerler sunumlar öğrendiler. Velileri ve toplumdaki diğer insanları, öğrencilerin öğrenme sahipliğini aldığını görmek mutlu etti.

Merakı teşvik edin. Öğrenciler için neyin önemli olduğunu düşünün. Öğrenci ilgisi kendi düşünce deposuna giden yolla başlamak için harika bir yer vardır. Kendi dünyalarından ilham bulun. Onları neyin motive ettiğini bulmak için onların bakış açısına adım atmayı deneyin.

Öğrenci ilgisi kendi düşünce deposuna giden yolla başlamak için harika bir yer vardır. Kendi dünyalarından ilham bulun.

Yapı esastır. Torrance yaptığı bu tür meta-analiz çalışmaları, yaratıcılık eğitiminin açık yapısı ile en iyi olduğunu göstermektedir. Örneğin, standart müfredat hedeflerinin yönergeleri dikkat edin ve bu tasarım ekleyin. Mesela, okuma, yazma ve okuma, dinleme, iletişim, anlamayı düşünmektir.

Yaratıcılık bir çalışma modeli görün. Yaratıcı bir sınıf ziyaret edebilir ya da yaratıcı bir sınıf nasıl çalıştığı hakkında bir video izleyebilirsiniz. "Okulda Yaratıcılık Örneği" eğitimcilerin yaratıcılığın bir sınıfta nasıl oynandığını görmek için izleyebileceği mükemmel bir videodur. Bu okul öğrencileri tanımak için okul çapında bir yaklaşım benimsemiştir.

Alanındaki güncel uzmanların çalışmasını düşünün. Sir Ken Robinson, uluslararası yüksek kalite standardı yaratıcılık ve yenilik uzmandır. Çalışmaları onun stratejilerini uygulamak için eğitim, iş ve kamu kuruluşları yenilenmesi, küresel sorunlarla başa çıkabilmek için kullanılır. Kitapları ve TED görüşmeleri öğretim fikirleri üretmek için harika yerlerdir.

Farklı kültürleri keşfedin. Kültür ilham verici yaratıcı düşünme için mükemmel bir araçtır. Şapka ve Renkli Türban Düşünme’ de Dr. Kirpal Singh kültürel bağlamlarda yaratıcı çabaları için ne kadar merkezi olduğunu anlatılır. Bu tür uzay programlarında olduğu gibi kültürler arasındaki işbirliğinin nasıl benzersiz, yeni fikirler ürettiğini tartışabilirsiniz.

Sanat, müzik ve kültür birleştiren ve bütünleştiren yollar bulun. Avrupa Komisyonu yaratıcılığın kültürümüzü şekillendiren merkezi bir güç olduğunu kabulü için bir rapor hazırladı. Yaşadığımız değişen zaman ile rapor toplumun kültürel tabanlı yaratıcılık zenginleştiğini önerdi.

  

Sınıf sorunları çözmek için ortak bir yaratıcı düşünme modeli kullanın. Örneğin, bir paragraf okuyun ve bir soru listesiyle grup tartışması yapın. İşbirlikçi problem çözme hızlı şekilde yakalar. Aslında, birçok işletme okulu müfredat içine yaratıcı düşünce modellerini hayata geçirdi.

Mümkün olduğunca çok disiplinli ders tasarlayın. Geometri öğretirken, "Sanat yoluyla Geometri" adını verdiğim bir ders tasarladım.   Beşinci sınıflara günlük geometrik kavramlarını uygulamalı göstermek için sanat eserleri içeriyordu. Sonuç şaşırtıcı oldu. Ben konunun bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmemiştim. Farklı geometri üzerine farklı konseptlerin nasıl odaklanacağını içeren bütün bir ünite tasarladım. Hatta sınıfta bu kavramları güçlendirmek için resim öğretmenine sordum.

Çoklu zekâ faydalanma bir anahtarıdır. Yaratıcılık bizim beynin farklı bölgelerini kullanmamızı gerektirir. Biz genellikle yeni kavramlar ortaya koymak için görünüşte ilgisiz alanlar arasında köprü bağlantıları kurarız. Öğrencilerin bir konu ya da problemin çözümüne yaklaşan yeni yollar bulmaları için güçlerini kullanmasına izin verin. Onların ne ile geldiklerine şaşıracaksınız.

Yaratıcılığın öğrencilerin geleceği için iş piyasasında önemli olduğunu anlayın. Paul Collard Yaratıcı Ortaklıkları, İngiliz öğrencilerin % 60'ının henüz var olmayan işlerde çalışacağını söyler. Günümüz piyasasında, öğrencilerin büyük ölçüde yenilikçi olması ve kendi işlerini oluşturması gerekir. Collard öğretmenlerin özel beceri veya davranışlar kümesi öğretmek yerine, belirli kariyer için hazırlanmaya odaklanmasını önerir.

Yaratıcı becerileri açıkça öğretin. Collard’a göre “ Yaratıcı beceriler sadece iyi fikirler değildir, onlar fikirlerin iyi olması için becerilere sahip olmayla ilgilidir." Yaratıcı becerilerin 5 ana alan içermesi gerektiğini göstermektedir:

  • Hayal
  • Disiplinli ve kendinden motive olmak
  • Esneklik
  • İşbirliği
  • Öğrencilere sorumluluk verilmesi, kendi projelerinizi geliştirmek için onlara sahip olun!

Yeni bir makalede, Dr. E. Paul Torrance ne yapacak? : Yaratıcı Eğitim için Miras, yazar okullarımızdaki yaratıcılığın geleceğinde ne yattığını düşünüyor.

Emekli Profesör Berenice Bleedorn, ve "yaratıcı düşünme sanatı" nı çalışmamız ve bilgi paylaşımıyla onun mirası devam ettirmemiz gerekir, diyor. Biz onun kullanımı için savunmaya ve akıntıya karşı harekete devam etmeliyiz veya Torrance’ın kendisi söylediği gibi, "olması gereken güçler". Sonuçta, öğretmenler okullarda yaratıcı düşünme arkasındaki gerçek itici güçtür.

Okullarımız geride ise, öğrencilerimizi meraklandıran ve yeni cevaplar aramaya sevk eden yaratıcı zekâlar olmalıyız.  FACEBOOK YORUMLARI