Üstün Zekalılar Eğitimi Ulusal ve Uluslararası Dergiler

ÜSTÜN ZEKÂLILAR/YETENEKLİLER VE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YAYIN YAPAN ULUSLARARASI VE ULUSAL DERGİLER

Bu makalede üstün zekalılar eğitimi ile ilgili yayın yapan dergilerin kısa bir tanıtımı yapılması amaçlanmıştır. Makalede dergiler uluslararası ve ulusal dergiler olarak sınıflandırılmıştır. Uluslararası dergiler

 • Gifted Child Quarterly (GCQ),
 • Journal for The Education of the Gifted (JEG),
 • Gifted Education International (GEI),
 • Gifted Child Today (GCT),
 • Journal of Advanced Academics (JOAA),
 • Creativity Research Journal (CRC),
 • High AbilityStudies (HAS),
 • Talent Development and Excellence’tir.

İncelenen ulusal dergileri ise

 • Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED)
 • Genç Bilim İnsanı Eğitimi ve Üstün Zekadır (JEGYS).

ÜSTÜN ZEKALILAR ULUSLARARASI DERGİLER

 1. Gifted Child Quarterly

1957 yılından beri yayında olan bu dergi “Ulusal Üstün Zekalı Çocuklar Birliği” (NAGC)nin resmi yayın organıdır. Ulusal Üstün Zekalı Çocuklar Birliği (ABD'de) yaklaşık 50 yıllık üstün zekalılar ve eğitimi konusunda halkın bilincini ve farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir kuruluştur. Kuruluşun üstün zekalılar eğitimi hakkındaki yaklaşımını; “Çocuklarımızı dünyaya hazırlamak yeterli değil, aynı zamanda dünyayı çocuklarımızın için hazırlamalıyız.”

Dergi okul, aile ve toplum bağlamında üstün zekalılık ve yetenek gelişimi hakkında araştırma bulguları, yeni ve yaratıcı bakış açıları sunmaktadır.

Üstün zekalı öğrencilerin karakteristik özelliklerini, program modellerini, müfredatı ve üstün zekalıların eğitiminde ve gelişimini anlamada önemli diğer alanları keşfeden nicel ve nitel araştırmalar yayınlamaktadır.

Alanda lider yayın olarak GCQ, orijinal literatür taraması ve nicel-nitel çalışmalar yayınlar.

 1. Journal for the Education of the Gifted

1987 yılında yayın hayatına başlamış olup üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ve psikolojik ihtiyaçları ile ilgili araştırmalar ve bilgiler sunan bir dergidir. Eğitim araştırmalarında mükemmelliğe adanan bu dergi, üstün zekâlılar eğitimi, rehberliği ve ailelerinin eğitimi ile ilgili farklı bakış açılarına odaklanmaktadır. Bu dergi “Olağanüstü Çocukları Konseyi” (theCouncil for Exceptional Children) kuruluşunun resmi yayın organıdır. Derginin odaklandığı konular genel olarak;

 • Üstün zekalı çocukların karakteristik özellikleri
 • Üstün zekalıların gidebileceği etkili okulların değerlendirilmesi
 • Öğrenme zorluğu yaşayan üstün zekalı çocuklar
 • Üstün zekalılar eğitiminin tarihçesi
 • Başarılı üstün zekalı ve yetenekli çocuk programları üretme
 1. Gifted Education International

Dergi 1982 yılında yayın hayatına başlamış olup üstün zekalılar eğitiminin her yönüne destek, bilgi ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Öğretmenler, ebeveynler, eğitimciler, psikologlar, yöneticiler ve üstün zekalılar eğitimine ilgi duyan herkese hitap etmektedir.

Derginin amaçladıkları:

 • Üstün zekalı çocukların ihtiyaçları konusunda farkındalık uyandırma ve bunu geliştirme
 • Özellikle aşağıdaki dezavantajlı durumda bulunan çocukların tanılanmasına öncelik vermektedir:

Başarısızlık yaşayan üstün zekalı çocuk

Çok ırklı toplumlardaki üstün zekalı çocuk

Mahrumiyet yaşamış üstün zekalı çocuk

 1. Gifted Child Today

Dergi 1978 yılında yayına başlamış olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Dergi üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi ve ebeveynlerinin eğitimi hakkında bilgiler sunmaktadır. Dergi öğretmenler ve yöneticiler için önemli bilgiler sağlamaktadır. Derginin işlediği konular genel olarak;

 • Üstün zekalılar eğitiminde öğretim stratejileri
 • Üstün zekalı ve yetenekliler için etkili bir program inşa etme
 • Öğrenme güçlüğü yaşayan üstün zekalı öğrencilerle çalışma
 • Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin ailelerinin eğitimi

Aile eğitimi hususunda çocuk eğer üstün zekalı ise ona nasıl söylenmesi gerektiği ile ilgili stratejilerle ilgili bilgiler vermektedir.

5.      Journal Of Advanced Academics

Dergi 1996-2006 yılları arasında “The Journal Of SecondarycGifted Education” ismi ile 2006’dan sonra ise “Journal of Advanced Academics” ismiyle yayına devam etmektedir. Dergi 3 ayda bir yayınlanan ve her yaşta öğrencilerin ileri düzey akademik başarılarını geliştirme ve destekleme üzerinde odaklanmış araştırmalar sunmaktadır. Özellikle; akademik başarıyı arttırmak için stratejiler,yüksek seviyede akademik başarı ve ilgiyi keşfedici programlar, yüksek seviyede akademik ortama hazırlayıcı programlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.


Dergi aşağıdaki konular içeren makaleler yayınlamaktadır;

 • Müfredat ve eğitimin farklılaştırılması
 • Akademik boşluğu kapatmak için stratejiler ve programlar
 • İleri düzey konularda hızlandırma ve zenginleştirme sağlayan programlar
 • Uluslararası bakalorya, onur programları ve üst düzey yerleştirme
 • Üst düzey matematik ve okuma stratejileri
 1. Creativity Research Journal

1988 yılında yayına başlamış olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Özellikle davranışsal, uygulamaya dönük, bilişsel, kültürler arası, gelişimsel, eğitimsel, genetik, psikometrik yönden yaratıcılık konusuna odaklanan çalışmaları yayınlamaktadır.

 1. High Ability Studies

Dergi “Üstün yetenekliler Avrupa Konseyi”nin resmi yayın organı olup 1991 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin önceki adı “European Journal of High Ability”dir, yılda iki defa yayınlanmaktadır, uluslararası hakemli dergidir.

 1. Talent Development and Excellence

Dergi 2009 yılında yayına başlamıştır. “Uluslararası Yetenek Gelişimi ve Mükemmellik Araştırma Birliği” (IRATDE) nin resmi yayın organıdır. Makaleler yetenek gelişimi, uzmanlık, inovasyon ve mükemmellik konularında orijinal araştırmalar ve teoriler içermektedir. Dergi yılda iki kez yayınlanmaktadır.

ÜSTÜN ZEKALILAR YETENEKLİLER ULUSAL DERGİLER

 1. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Tüzed)

Yayın hayatına 2011 yılında başlayan dergi Anadolu Üniversitesi bünyesinde Dr.Uğur SAK editörlüğünde hazırlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dilinde zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularını kapsayan yayınları kapsamaktadır. Dergi yılda iki kez çevrimiçi yayınlanmaktadır.

 1. Genç Bilim İnsanı Eğitimi ve Üstün Zeka Dergisi (JEGYS)

            Yayın hayatına 2013 yılında başlayan dergi Dr.Hasan Said Tortop editörlüğünde hazırlanmaktadır. İngilizce yayın kabul edilen dergide matematik, fen bilimler ve sosyal bilimlerde farklılaştırılmış öğretim, genç bilim insanlarının eğitimi, üstün zekalılık, bilim felsefesi ve tarihinin öğretimi gibi konularla ilgili akademik makaleler yayınlamaktadır. Dergi yılda iki kez çevrimiçi yayınlanmaktadır.  FACEBOOK YORUMLARI