Öğretmen Stratejileri Nelerdir?

 • Sınıfta öğrencilerin yeni ve sıra dışı fikirlerini ortaya atabilmesi için onları cesaretlendirmelidir.
 • Öğretim aktivitesinin bir parçası olarak birbirine aktarılabilecek yeteneklere sahip olan öğrencileri keşfetmeye çalışmalıdır.
 • Öğrenciler anlam karmaşası yaşadığında onlara hoşgörülü davranmalıdır
 • mütevazi riskli almaları konusunda onları cesaretlendirmelidir.
 • Azimli olmaları konusunda onlara destek vermelidir.
 • Benlik kavramlarını oluşturmalarına yardımcı olmalıdır.
 • Sanatsal yetenekli yetişkinleri de öğretmenlikle ilgili bir kariyer takip edebileceklerini anlatarak cesaretlendirip, kariyer planları yapmalarını yardımcı olmalıdır.
  Ebeveyn Stratejileri
 • Çocuklarını birbiriyle kıyaslamaktan kaçınmalıdır.
 • çocukları sanatsal yetenekleri olduğu için değil, kendileri oldukları için sevdiğini her defasında söylemekten kaçınmamalıdır.
  çocuklarının yaptıkları çalışmaları gösterdiklerinde veya onların performanslarını izlemeye ya da dinlemeye gittiğinde onları yüceltecek spesifik detaylar yakalamaya çalışmalıdır; çünkü ebeveynlerden gelecek klasik iltifatlar çocukların cesaretini okşamayacaktır.

Öğrenci Stratejileri

 • Bir sanatçının kendi stilini geliştirmesinin uzun zamanlar alabileceğini unutmamalıdır. Büyüme çağlarındayken, kendisini yaşıtı olan sanatçılarla veya yetişkin sanatçılarla kıyaslamak ona cazip gelebilir. Zaman içerisinde seçtiği sanat dalında usta olduğunda kendi tarzını yaratacaktır.
 • Bu yetişme süreci içerisinde hissettiklerini bir günlüğe yazmalı, böylece yıllar geçtikçe kendinde nasıl bir özgüven oluştuğunu fark edebilir. Bir şiir okuduğunda ya galeri açılışında ve ya bir resitalde hissettiklerini öncesinde ve sonrasında diye gruplandırarak günlüğüne yazmayı ihmal etmemelidir.
 • Sanat yaparken neler hissettiğini kendini yakın hissettiğin insanlara anlatmalıdır. Onlar hassasiyetini anlayabilir ve onlara ne hissettiğini söylemese bile on ihtiyaçlarını fark edip giderebilirler.
 1. Tablo genç sanatçılara yardımcı olacak pratik stratejiler sunmaktadır.

Klişeler

       Çoğu geç ressam hem gerçeğe hem de kurguya dayalı çeşitli kültürel klişeler baş etmek zorunda kalabilir. Sanat tarihçileri ve sanat eğitmenleri de başarılı ressamların benzer özelliklerini inceledikleri için, sanatçı zekasını, zeka eksikliği olarak gösteren benzer klişelerin olduğunu beyan etmiştir(Rush, 1997).bir sanatçının en önemli özelliğinin delilik olduğu ve bu deliliğin sanatçıyı daha yetenekli hale getirdiği klişesi, genç ressamları da etkilemektedir. Eksantrik zeka miti sanat ve sanatçılarla ilgili toplumda oluşan önyargıdan fazlasıyla sorumludur(Rush, 1997).
Amerikan kültürü ayrıca erkek dansçılarla ilgili önyargılara da sahiptir. (Perez, 2005; Williams, 2003). Bir geleceği olduğunu düşünmedikleri için ve toplumda oluşan önyargılardan dolayı çoğu aile çocuğunun dansçı olmasını istemez. 2006-2007 Birleşik Devletler İstatistik Kurumunun raporuna göre, performans sanatlarına ve spora oranla, görsel sanatlarda daha çok insanın çalışmaktadır.
3. tablo genç görsel ve sahne sanatçılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek pratik stratejileri listelemektedir.
Sanatçılarla ilgili ortaya atılan klişeler olumsuz ve asılsız olduğunda, bireylere zarar verme potansiyeli de daha yüksek olur. Bu klişeler aynı derece de zararı bir de genç sanatçıları olumsuz etkileyerek verir. Bu klişelerden etkilenenler, sanatçı olurlarsa diğer akademik alanlardaki yeteneklerini kaybedebileceklerini düşünebilir. Toplumda sanat üzerine yapılan işlerin desteklenmemesi, sanatsal yetenekli çocuklar üzerine, sanat yönünde bir kariyer takip etmemelerine sebep olabilecek olumsuz etkiler doğurabilir.

Sonuç

        Çocuklar sanat eğitimi almaya başladığında, gözlem yapmayı, vizyonlarını genişletmeyi ve çalışma süreçlerini yansıtmayı öğrenirler. Yaratma süreci içerisinde, sanatçılar bir sorunu tanımlamak için adımlar oluştururlar, bilgi toplamak için teknikler geliştirirler ve bunu işlerinde yansıtıp, alternatif bakış açıları yaratmaya çalışırlar; bu süreç içerisinde de problemin çözümünü değerlendirirler, eksik kalan bir nokta varsa bunun üzerine tekrar çalışma yapıp süreci baştan aşağı yinelerler. Bu metot bilimsel metotlarla karşılaştırıldığında, sanatın önemli ve kompleks bir yapı olduğunu ortaya çıkarır. Sanatsal yetenekli çocuklar için zengin bir ders ve hızlandırma programı oluşturmak için, sıkı bir akademik ve özel sanat programı gereklidir.
Görsel ve sahne sanatlarında yetenekli öğrencileri desteklemek için, şu dört adımın yerine getirilmesi gerekir:

 1. Sanat farkındalığını artırmak
 2. Toplumumuzda sanatın yerini anlamak
 3. Gözlem yapabilme, bir şeyler öğrenebilme, yaratabilme ve yansıtabilme fırsatı yaratmak
 4. Yaratıcı yeteneğine ve zekâsına güvenmesini sağlamak

Bu adımlar olmadan, ülkemizde umut vadeden yetenekli çocukların gelişmesi çok zordur.  FACEBOOK YORUMLARI