• Her öğrencinin yeteneğine uygun hız ve derinlikte öğrencinin temel bilgi, beceri ve motivasyonu da dikkate alan eğitim programları hazırlamak
• Öğrencilerin zeka ve yetenek alanlarını ileri düzeyde geliştirmelerine imkan sağlamak
• Öğrencilerin bireysel farklılıklarını kabul etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak
• Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarının uzman eğitmenlerle desteklemek
• Öğrencilere zihinsel akranlarıyla birlikte öğrenme fırsatları sağlamak
• Öğrencilere toplumla bütünleşmeyi, sorumlu olmayı, duyarlı vatandaşlığı kazandıracak öğrenme ortamları hazırlamak
• Öğrencilere mesleki danışmanlık ve kariyer fırsatları konusunda rehberlik yapmak
• Aileleri çocukların öğrenme sürecine dahil etmek
• Veli bilgilendirme seminerleriyle ve danışmanlıklarla ailelere yardımcı olmak
• Üstün zekalılar eğitimi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek
• İdarecilere, öğretmenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara kısacası eğitim alanında görev alan tüm kişilere sertifikalı eğitimler sunmak
• Zeka geliştirici eğitim materyalleri getirtmek, yenilerini geliştirmek ve hizmete sunmak
• Eğitimciler, aileler ve çocuklar için hazırlanan kitaplar bastırmak ve tüm Dünya’da kabul görmüş kitapların Türkçemize kazandırılmasını sağlamak
• Üstün zekalı çocuklara uygun müfredat hazırlanmasına yardımcı olmak
• Çocuklarımızı daha iyi tanımak için zeka ve yaratıcılık testleriyle birlikte dikkat, kişilik, gelişim testleri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle hazırlayarak eğitimcilerimize sunmak
• Yurt içi ve yurt dışındaki üstün zekalılar konusundaki konferans ve seminerlere Türkiye’den eğitimcilerin katılmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmak
• Ulusal ve uluslar arası seviyede konferans ve çalıştaylar düzenlemek
• Yurt dışındaki üstün zekalılar okullarını ve merkezlerini gezerek uygulamaları yerinde görmek ve en iyi çalışmaları kültürümüze uygun hale getirerek ülkemize kazandırmak