Albert Einstein “hayal gücü, bilgiden daha önemlidir” der. Çünkü bilgi sınırlı, hayal gücüyse sınırsızdır.

Biz de Üstün Zekalılar Enstitüsü’nü açarken hep hayal ettik
Üstün zekalı çocukları bir araya getirmeyi hayal ettik
Kafa karışıklığı yaşayan ailelere rehberlik yapmayı hayal ettik
Dünyaca ünlü uzmanları ülkemize getirip eğitimler düzenlemeyi hayal ettik
Üstün zekalı çocuklar için uluslar arası standartlara sahip eğitim programları düzenlemeyi hayal ettik

Ülkemizde üstün zekalılar konusunda bilgi sınırlıydı fakat hayallerimiz sınırsızdı. Üstün zekanın bir cevher olduğunun ve işlenmediği takdirde değer kazanamayacağının farkındaydık. Sadece ülkemiz değil tüm insanlık için paha biçilmez bir değere sahip bu çocukların tüm insanlığa faydalı olabilecekleri bir atölyeye ihtiyaçları vardı. Bu atölye Üstün Zekalılar Enstitüsü ile kuruldu ve enstitüde, üstün zekalı çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek uzman bir kadro bir araya geldi.

Bu uzman kadro, kısa zamanda hayallerimizi gerçekleştirme adına çok işler yaptı. Üstün zekalı çocuklarımıza yönelik hafta sonu eğitim programlarına başlandı. Ülkemizdeki saygın üniversitelerle işbirliği içinde, uluslar arası kabul görmüş uzmanlar ülkemize getirilerek hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz için eğitim programları düzenlendi. Yaz ve kış okullarıyla üstün zekalı çocuklarımız için kısa da olsa eğlenceli ve eğitici atmosferler oluşturuldu.
Jefferson’ın da dediği gibi eşit olmayan insanlara eşit gibi davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Her öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmek için eşit imkânlara sahip olması gerekir. Enstitü olarak ülkemizde ihmal edilen üstün zekalı çocuklar eğitimine katkı sağlamak amacındayız. Bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak adına her imkânı seferber etmek istiyoruz.

Hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirdik fakat gerçekleştirilecek daha çok hayal var.

Üstün Zekalılar Enstitüsü Olarak

Misyonumuz
Tüm dünya ve ülkemizin geleceği için değerli bir kaynak olan üstün zekalı çocukların tanılanmasına, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve geleceğin topluma faydalı, başarılı yetişkinleri olmalarına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz
Üstün zekalılar eğitimi alanında özgün çalışmaları, üst düzey eğitimleri ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve lider bir kurum olmaktır.

Değerlerimiz
• Tüm çocuklar “eşsiz” özelliklerinin kabul edildiği, güvenli ve destekleyici bir ortamda sevgiyle yetişmelidir.
• Tüm çocuklar potansiyellerine uygun seviyede, öğrenebilecekleri ve başarabilecekleri bir eğitim imkânına sahip olmalıdır.
• Tüm çocuklar kendileri ve toplum için bir değer üretebilmek adına, yeteneklerini doğru biçimde geliştirebilecekleri bir fırsata sahip olmalıdır.

Tüm çocuklar için istediklerimizi üstün zekalı çocuklar için de istiyoruz. Bu çocukların özel ihtiyaçları kabul edilmeli ve karşılanmalıdır. Standart müfredat içine hapsetmek yerine bu çocuklara seviyelerine uygun müfredat ve eğitim modelleriyle başarma duygusunu tattıracak imkânlar sağlanmalıdır.