Çocuğunuz Üstün Zekalı Olabilir

Erken yaşta yürüme,konuşma,okuma,yazma,herşeye yoğun merak varsa,matematik,uzay ilgi alanına giriyorsa çocuğunuz üstün zekalı olabilir.

Çocuğunuz erken yaşta okuma, yazma eğilimi gösteriyorsa, sanata yoğun bir ilgisi varsa, yaşının getirdiğinden farklı sorular soruyorsa, matematik, uzay ve geometriye özel bir ilgisi bulunuyorsa; arkadaşlarından farklı davranışlar sergiliyor, içine kapanıyorsa üstün zekalı olabilir.

Üstün yetenekli çocuk ABD Eğitim Bakanlığı’na göre aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre, üstün performans gösteren veya yüksek düzeyde başarı elde eden çocuklar ve gençlerdir. Bu çocuk ve gençler olağanüstü entelektüel, yaratıcı ve liderlik kapasitesine sahip oldukları için sanatsal alanlarda yüksek performans sergilerler. Bu özellikteki bireyler, genellikle okul tarafından sağlanmayan eğitim hizmeti veya faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Üstün yetenekli çocuklar ve gençler tüm kültürel gruplarda, tüm sosyo-ekonomik düzeylerde bulunabilmektedir. Üstün yetenekli çocuk; seçkin yeteneklerinden dolayı, üstün yetenekli çocukları belirleme konusunda yeterliliği olan, bu alanda profesyonel olarak bilinen kişiler tarafından belirlenmiş çocuktur. Bu çocuklar, yüksek düzeyde yaratıcı özeliklere ve belli bir görev alanında ödev sorumluluğuna sahiptirler.

Günümüzde üstün/özel yetenek sadece genel zeka ile sınırlı olarak görülmemektedir. Yüksek akademik başarı,keşif ve icat yeteneği, yaratıcı davranışlar yeteneği, liderlik yeteneği, ilişkilerdeki başarı yeteneği, görsel ve performansa dayalı sanat dallarındaki yeteneği, sportif yetenek gibi çeşitli alanlarda gösterilen başarı üstün/özel yetenek olarak görülmektedir.  FACEBOOK YORUMLARI